Kako funkcionira hladnjak?

Kako funkcionira hladnjak?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje hladnjaka.

Tehnička kultura

Ključne riječi

hladnjak, kućanski aparat, hlađenje, smanjenje topline, oslobađanje topline, kompresor, kondenzator, rashladni, električni, termodinamika, tehnologija, fizika

Povezani dodatci

3D modeli

Hladnjak

Građa

 • kondenzator - Dok vruća para teče kroz ovo, oslobađa toplinu u okoliš i kondenzira se.
 • kompresor - Komprimira toplinu pare koja izlazi iz odjeljka za hranu, čineći je vrućom, a time i oslobađa toplinu dok teče u kondenzator.
 • ekspanzijski ventil - Smanjuje prethodno visoki tlak tople tekućine, stoga dio tekućine isparava i hladi se. Rezultirajuća smjesa hladne pare i tekućine teče u isparivač unutar odjeljka za hranu.
 • isparivač - Dok hladna rashladna tekućina teče kroz ovaj sustav cijevi, odvodi toplinu od odjeljka hladnjaka. U međuvremenu potpuno isparava, što odvodi još više topline.
 • smanjenje topline (hlađenje)
 • otpuštanje topline

Hladnjak toplinu iz svoje unutrašnjosti izvlači u okolicu, s toga ga zovemo i toplinskom pumpom.

Princip rada je sljedeći: Pomoću kompresora tjeramo rashladnu tekućinu (obično izobutan) na kruženje u zatvorenom sustavu cijevi. U tom sustavu cijevi se nalazi jedan ventil koji sprečava protok, s toga se ispred njega tekućina nagomila i njezin tlak poraste, dok iza njega tlak naglo pada, i s toga se tekućina djelomično kondenzira.

Isparavanje odvodi još više topline, s toga temperatura opada. Taj dio sustava cijevi se nalazi u unutarnjem dijelu hladnjaka.

Nakon što isparena tekućina prolazi preko kompresora i približava se ventilu, ponovo se kondenzira, te otpušta toplinu i njena temperatura poraste. S toga je stražnja strana hladnjaka topla. Poslije ventila cijeli proces počinje iznova.

Klima uređaj radi po sličnom principu. Ako bismo izmijenili smjer protoka tekućine, tada bi se razmijenila topla i hladna strana, što znači da se sa toplinskom pumpom može čak i grijati. Postoje klima uređaji sa kojima je to i moguće.

Iako je u unutrašnjosti hladnjaka hladno, hladnjak u konačnici, grije stan, kako uzima energiju iz električne mreže za potrebe rada njegovog kompresora.
S toga se ne isplati korištenje hladnjaka u funkciji klima uređaja na način da njegova vrata pustimo otvoreno dok je i topli kondenzator sa njegove stražnje strane u prostoriji.

Ekspanzijski ventil

 • toplo tekuće
 • ohlađeno rashladno sredstvo - Mješavina hladne pare i tekućine, hladi odjeljak hladnjaka.
 • visok tlak
 • nizak tlak
 • ekspanzijski ventil - Topla tekućina ulazi u ekspanzijski ventil, prolazeći kroz njega pritisak se smanjuje, a dio tekućine isparava i u međuvremenu se hladi.

Kompresor

 • topla para - Toplo i upareno rashladno sredstvo koje napušta odjeljak hladnjaka.
 • vruća para - Komprimira toplu paru koja struji iz isparivača unutar odjeljka hladnjaka. To uzrokuje da se zagrije i stoga otpušta toplinu dok teče u kondenzator.

Animacija

 • kondenzator - Dok vruća para teče kroz ovo, oslobađa toplinu u okoliš i kondenzira se.
 • kompresor - Komprimira toplinu pare koja izlazi iz odjeljka za hranu, čineći je vrućom, a time i oslobađa toplinu dok teče u kondenzator.
 • ekspanzijski ventil - Smanjuje prethodno visoki tlak tople tekućine, stoga dio tekućine isparava i hladi se. Rezultirajuća smjesa hladne pare i tekućine teče u isparivač unutar odjeljka za hranu.
 • isparivač - Dok hladna rashladna tekućina teče kroz ovaj sustav cijevi, odvodi toplinu od odjeljka hladnjaka. U međuvremenu potpuno isparava, što odvodi još više topline.
 • smanjenje topline (hlađenje)
 • otpuštanje topline
 • vruće para
 • toplo tekuće
 • ohlađeno rashladno sredstvo - Mješavina hladne pare i tekućine napušta ekspanzijski ventil koji hladi odjeljak hladnjaka.
 • vruće para
 • topla para - Toplo i upareno rashladno sredstvo koje napušta odjeljak hladnjaka.
 • vruća para - Komprimira toplu paru koja struji iz isparivača unutar odjeljka hladnjaka. To uzrokuje da se zagrije i stoga otpušta toplinu dok teče u kondenzator.

Princip rada

 • kondenzator - Dok vruća para teče kroz ovo, oslobađa toplinu u okoliš i kondenzira se.
 • kompresor - Komprimira toplinu pare koja izlazi iz odjeljka za hranu, čineći je vrućom, a time i oslobađa toplinu dok teče u kondenzator.
 • ekspanzijski ventil - Smanjuje prethodno visoki tlak tople tekućine, stoga dio tekućine isparava i hladi se. Rezultirajuća smjesa hladne pare i tekućine teče u isparivač unutar odjeljka za hranu.
 • isparivač - Dok hladna rashladna tekućina teče kroz ovaj sustav cijevi, odvodi toplinu od odjeljka hladnjaka. U međuvremenu potpuno isparava, što odvodi još više topline.
 • smanjenje topline (hlađenje)
 • otpuštanje topline
 • vruće para
 • toplo tekuće
 • ohlađeno rashladno sredstvo - Mješavina hladne pare i tekućine napušta ekspanzijski ventil koji hladi odjeljak hladnjaka.
 • vruće para

Naracija

Dok hladnjak hladi hranu pohranjenu u unutrašnjost, odvodi toplinu iz odjeljka za hranu i oslobađa je vani. Idemo pratiti faze ovog postupka počevši od odjeljka za hranu.

Rashladno sredstvo - hladna smjesa pare i tekućine - teče u sustav cijevi isparivača. Zbog razlike u temperaturi, rashladno sredstvo odvodi toplinu iz odjeljka za hranu. Rashladno sredstvo postaje vruće i potpuno isparava, što uklanja još više topline.

Para iz odjeljka za hranu ulazi u kompresor, koji je kompresira i uzrokuje da njezin tlak i temperatura poraste.

Rezultirajuća vruća para se provodi u kondenzator, pri čemu razlika u temperaturi između pare i okoline uzrokuje da para otpušta toplinu. Para koja teče u cijevi kondenzira se i postaje tekućina.

Ova djelomično hlađena, topla tekućina ulazi u ekspanzijski ventil. Ovdje se nakuplja i stoga tlak u dolaznoj cijevi je visok, a tlak u izlaznoj cijevi je nizak. Kako tekućina teče kroz ekspanzijski ventil, njezin tlak naglo pada i stoga djelomično isparava i hladi se.

Rezultirajuća hladna smjesa pare i tekućine provodi se natrag u isparivač.

Povezani dodatci

Kako funkcionira klima uređaj?

Klima uređaj hladi zrak unutra tako što odvodi toplinu i otpušta je vanka.

Edisonova električna žarulja

Američki elektrotehničar, Edison je 1879 izumio električnu žarulju, koja je promijenila svakodnevni život.

Isparavanje i vrenje

Što se događa s tekućinom tijekom isparavanja i vrenja? O čemu ovisi njeno vrelište?

Izvori svjetlosti u kućanstvu

Animacija nam pokazuje izvore svjetlosti koje upotrebljavamo u kućanstvu, njihovo funkcioniranje i osobine, od tradicionalnih žarulja do svjetlećih dioda (LED).

Kako funkcionira LCD ekran?

LCD ekran za oblikovanje slike koristi optičke osobine tekućih kristala.

Kako funkcionira mikrovalna pećnica?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje mikrovalne pećnice.

Kako funkcionira mobilni telefon?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje mobilnog telefona.

Kako funkcionira parno glačalo?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje parnog glačala.

Kako funkcionira perilica za rublje?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje perilice za rublje.

Kako radi? - Usisavač

Usisavač stvara djelomični vakuum i usisava prašinu uz pomoć dovodnog zraka visokog tlaka.

Laboratorij Nikole Tesle (Shoreham, USA)

Inženjer i izumitelj koji se smatra jednim od najvećih genijalnih umova druge industrijske revolucije i koji se bavio elektrotehnikom.

Odsoljavanje morske vode

Pomoću odsoljavanja morske vode dobivamo pitku vodu.

Pasivna kuća

U pasivnoj kući ugodna temperatura zraka postiže se bez uporabe klasičnih sustava grijanja i hlađenja.

Površinski javni promet s električnim napajanjem

Trolejbusi i tramvaji su ekološki prihvatljiva prijevozna sredstva.

Promjene agregacijskog stanja

Promjene agregacijskih stanja zapravo su prijelazi između čvrstog, tekućeg i plinovitog agregacijskog stanja.

PVT-dijagram za idealne plinove

Odnos između tlaka, volumena i temperature idealnih plinova određuje skup plinskih zakona.

Taljenje i zamrzavanje

Tijekom zamrzavanja stvaraju se vodikove veze između molekula vode što rezultira kristalnom strukturom.

Termometri

Za mjerenje temperature mogu se koristiti različiti termometri.

Ozonski omotač

Velika je važnost ozonskog omotača za život na Zemlji jer štiti od UV zračenja.

Ozon (O₃)

Alotrop kisika, koji se sastoji od 3 atoma kisika.

Added to your cart.