Jedrenjak u drevnom Egiptu

Jedrenjak u drevnom Egiptu

Jedrenjaci u drevnome Egiptu korišteni za plovidbu morem i rijekama imali su jedno jedro i vesla.

Povijest

Ključne riječi

stari vijek, jedrilica, jedro, Egipat, Egipatski, plovilo, Nil, pomorska trgovina, vodeni tok, kormilo, promet, veslo, papirusna trska, prijevoz robe, struja, more

Povezani dodatci

3D modeli

Staroegipatski jedrenjak

Pogled izbliza

Pogled odozgo

Konstrukcija

  • prečka
  • potpora
  • vesla za upravljanje
  • trup
  • veslo
  • jarbol
  • uže za podizanje jedara
  • jedro

Animacija

Naracija

Rijeka Nil u drevnom je Egiptu predstavljala izvor života. Rijeka Nil nije igrala značajnu ulogu samo u poljoprivredi, ona je, kao jedini vodeni put u regiji, bila od iznimne važnosti i za promet i trgovinu. Budući da nije bilo dovoljno drvene mase potrebne za gradnju brodova, Egipćani su prve brodeve gradili od papirusne trske. Taj materijal zahtijeva poseban način obrade, a rezultat je jedinstvena struktura. Kasnije su nastali drveni brodovi građeni od kraćih dasaka. Ti su brodovi građeni bez drvenog kostura i oplate. Kod polovidbe nizvodno oslanjali su se na strujni tok rijeke Nil, a kod plovidbe uzvodno pomoć im je pružao vjetar koji je puhao s mora. Jedrenjaci su imali jedan jarbol s četvrtastim jedrom koje je prvtno bilo izrađeno od papirusa, a kasnije od pamuka. Jedrenjacima se upravljalo veslima za upravljanje.

Povezani dodatci

Birema (antički ratni brod)

Birema je jedrenjak s karakterističnim oštrim pramcem i dva reda vesala.

Egipatski faraon i njegova supruga (2. stoljeće pr. K.)

U drevnom su Egiptu faraone štovali kao božanstva, smatrali su ih gospodarima života i smrti.

Kvinkverema (3. stoljeće pr. Kr.)

Jedrilica s više redova vesala bila je tipičan vojni brod helenističkog razdoblja.

Odjeća u drevnom Egiptu

Stanovnici drevnog Egipta nosili su karakterističnu odjeću i nakit.

Trgovački jedrenjak u Antičkoj Grčkoj

Grci su zahvaljujući svojim naprednim jedrenjacima postali "morski prijevoznici.

Arhimedov vijak (3. stoljeće prije naše ere)

Izum vijak pumpe pripisuje se Arhimedu, a koristila se za navodnjavanje.

Bitka kod Akcija (31. pr. Kr.)

U ovoj bitci uz obale Grčke Oktavijan je ostvario odlučujuću pobjedu nad Antonijem.

Bitka kod Kadeša (1285. pr. Kr.)

Jedna od najvećih bitaka staroga doba, spada i u prve bitke koje se mogu rekonstruirati. U toj bitci su se sukobile dvije velesile tog doba – Hetitsko...

Džozerova piramida u selu Sakari

Stepenasta piramida, sagrađena u 27. stoljeću prije nove ere, bila je prva piramida u Egiptu.

Drevni egipatski bogovi

Nadčovječni duhovni svijet starih Egipćana je imao ogroman broj posebnih bića.

Egipatske piramide (Giza, 26. stoljeće prije Krista)

Piramide u Gizi jedino su netaknuto čudo Staroga vijeka koje je ostalo očuvano do današnjih dana.

Kamen iz Rozete

Kamen iz Rozete pomogao je u odgonetavanju tajne hijeroglifa.

Legendarna antička carstva

Za vrijeme više tisuća godina u povijesti je nastalo (i propalo) bezbroj legendarnih carstva.

Poljodjelstvo na obali Nila u starom Egiptu

Drevni Egipat nazivao se još i "darom Nila", budući da je rijeka Nil igrala vrlo važnu ulogu u nastanku egipatske civilizacije.

Stambena zgrada u drevnom Egiptu

Prosječna stambena zgrada u drevnom Egiptu je imala više tipično raspoređenih prostorija.

Jedrenjaci

Škuna je ponajviše rabljena kao trgovački jedrenjak, vodi porijeklo iz Nizozemske, iz 16-17. stoljeća.

Tutankamonova grobnica (14. stoljeće prije Krista)

Jedno od najvećih arheoloških otkrića 20. stoljeća bilo je otkriće grobnice ovog egipatskog faraona.

Added to your cart.