Istosmjerni motor

Istosmjerni motor

Između stalnih magneta istosmjernog motora nalazi se zavojnica kroz koje protječe električna struja.

Fizika

Ključne riječi

električni motor, motor, elektromotor, magnet, zavojnica, izmjenjivač, četka, struja, magnetizam, pol, elektromagnet, stalni magnet, željezna jezgra, energija, električni, rotirajući, elektricitet, elektro, elektron, fizika, uređaj

Povezani dodatci

3D modeli

Motor

Najjednostavniji elektromotor pokreće istosmjerna struja. Glavni dijelovi elektromotora su: rotor (koji se okreće) i stator (mirujući dio). Stator je stalni magnet koji se nalazi oko rotora. Rotor se sastoji od najmanje jedne zavojnice koja je namotana na jedno željezno jezgro. Ako pustimo struju kroz metalnu zavojnicu, oko nje se stvara magnetsko polje, i on se tada ponaša kao magnet. To znači da se pokušava orijentirati u skladu sa stalnim magnetom u rotoru. Međutim, kada dostigne stabilnu poziciju, komutator preusmjerava struju, i s toga se elektro magnet pokušava namjestiti suprotno. Zbog toga se rotor motora okreće, i rotira sve dok traje napajanje motora električnom strujom.

Napajanje zavojnice električnom strujom vrši se preko okretnih poluprstenova komutatora, koji se pak napajaju iz vana preko kliznog kontakta. Klizni kontakt se naziva i četkica. Četkica se uglavnom izrađuje od ugljika, kako ugljikov prah nastao uslijed trošenja lako ispraši iz rotirajućeg motora. Ako bi četkica bila izrađena od metala, trošenjem nastale metalne čestice bi se nataložile u dijelovima komutatora, što bi izazvalo kratki spoj. Ako primjetite iskre prilikom rada elektromotora, te iskre su nastale kod ugljene četkice.

Elektromotor s jednom zavojnicom ima takvu fazu mirovanja iz koje se ne može ponovo pokrenuti. Složeniji istosmjerni motori imaju više od jedne zavojnice, kako bi radili bez prestanka i kako bi svakako mogli krenuti. Tada se ni komutator ne sastoji od samo dva poluprstena, nego je prsten podijeljen na više diejlova. Postoje i takvi istosmjerni motori kod kojih je i sam stator elektromagnet.

Konstrukcija

  • magnet
  • zavojnica - Ako pustimo električnu struju u metalnu zavojnicu oko njega se stvara magnetsko polje, uslijed čega će se ponašati kao magnet. To znači da se orijentira u skladu sa magnetnim poljem u statoru.
  • komutator - Električna struja koja prolazi kroz njega inducira magnetsko polje orijentirano u skladu s pravilom desne ruke. Komutator osigurava promjenu smjera struje u zavojnici, zbog čega se magnetski polovi željezne jezgre mijenjaju. To osigurava kontinuirani rad.
  • klizni kontakt (četkica) - Provodi električnu struju do zavojnice kroz komutator. Uglavnom je rađen od ugljika.
  • željezna jezgra - Služi za jačanje magnetnog polja nastalog u zavojnici.
  • izolacijski prsten

Povezani dodatci

Alkalne baterije

Alkalna baterija pretvara kemijsku energiju u električnu energiju.

Dinamo (srednji stupanj)

Dinamo pretvara mehaničku energiju u električnu energiju.

Električno zvono

Uređaj koji radi uz pomoć elektromagneta.

Kako funkcionira gramofon?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje gramofona.

Kako radi zvučnik?

Zvučnik pomoću elektromagnetske indukcije proizvodi zvučne valove.

Proizvodnja izmjenične struje

Električna energija može se proizvesti okretanjem vodiča u obliku petlje unutar magnetskog polja.

Benzinski motor s Otto procesom

Animacija nam prikazuje pogon najčešće upotrebljavanog tipa motora za automobile.

Dieselov motor

Taj motor sa unutarnjim izgaranjem je patentirao njemački inženjer Rudolf Diesel 1893. godine.

Dvotaktni motor

Dvotaktni motor je motor s unutarnjim izgaranjem koji cijeli svoj radni ciklus obavlja u dva takta.

Edisonova električna žarulja

Američki elektrotehničar, Edison je 1879 izumio električnu žarulju, koja je promijenila svakodnevni život.

Elektromotori

Elektromotori su prisutni u mnogim područjima našeg života. Upoznajmo razne vrste!

Generator i električni motor

Generator mehaničku energiju pretvara u električnu energiju, a električni motor električnom strujom stvara mehnički rad.

Kako funkcionira radio?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje radia.

Kako radi sušilo za kosu?

Animacija nam prikazuje konstrukciju i fizičko objašnjenje rada sušila za kosu.

Kondenzator

Kondenzator je uređaj kojemu je osnovno svojstvo sposobnost pohrane energije u obliku električnoga naboja.

Laboratorij Nikole Tesle (Shoreham, USA)

Inženjer i izumitelj koji se smatra jednim od najvećih genijalnih umova druge industrijske revolucije i koji se bavio elektrotehnikom.

Torzijska vaga

Sila se može odrediti mjerenjem uvijanja torzijske niti u torzijskoj vazi.

Transformator

Transformator je uređaj koji služi za promjenu električnog napona.

Dinamo (početni stupanj)

Dinamo pretvara mehaničku energiju u električnu energiju.

Olovni akumulator

Elektrokemijski procesi, koji se odigravaju u olovnim akumulatorima, proizvode struju.

Added to your cart.