Histidin

Histidin

Jedan od dvadeset aminokiselina koje čine proteine.

Kemija

Ključne riječi

histidin, njegov, aminokiselina, bjelančevina, peptid, polipeptid, polarni bočni lanac, dvoionska struktura, peptidna veza, amidova veza, aminokiselinski slijed, molekula, organska kemija, kemija, bilogija, biokemija

Povezani dodatci

3D modeli

Dipolarni ion

Histidin (C₆H₉N₃O₂)

Informacije

Molarna masa: 155,15 g/mol

Točka tališta: 282 °C

Točka vrelišta: 458 °C

Gustoća: 1,423 g/cm³

Svojstva

Histidin je polu-esencijalna aminokiselina. To je bezbojna, kristalna tvar koja je dobro topljiva u vodi, slabo topljiva u etanolu i netopiva u eteru. To je važan sastojak hemoglobina. Dekarboksilacija histidina rezultira histaminom.

Pojava i proizvodnja

Histidin se javlja u slobodnom obliku u biljkama, ali je obilna u vezanom obliku u proteinima, kao što su kazein, fibrin, keratin i proteini koji se nalaze u bjelanjku. Sinteza i razgradnja histidina su složeni procesi.

Upotreba

Histidin je građevni blok proteina.

Kalotni model dipolarnog iona

Molekula

Kalotni model molekule

Naracija

Povezani dodatci

Added to your cart.