Građa prokariotske i eukariotske stanice

Građa prokariotske i eukariotske stanice

U živome svijetu postoje dvije osnovne vrste stanica: prokariotska i eukariotska stanica

Biologija

Ključne riječi

stanica, jezgra, bakterija, bič, stanična stijenka, plazmid, nuklearna membrana, stanični kostur (citoskelet), endoplazmatski retikulum, polisaharid, peptid, DNK, kromosom

Povezani dodatci

3D modeli

Veličine

Sva su živa bića na Zemlji građena od jedne ili više stanica. Po građi stanica živa bića možemo svrstati u dvije grupe: jednostanične organizme- prokariote i višestanične organizme-eukariote.

Prokarioti su uvijek jednostanični organizmi i ova stanica se po mnogo čemu razlikuje od stanica eukariota. Znalajna je razlika u njihovoj veličini: prokariotske stanice su deset puta manje i njihova je građa puno jednostavnija od eukariotskih stanica.

Prokariotska stanica

Genetski materijal prokariotskih stanica koja se sastoji od samo jedne molekule DNK nije membranom odvojena od ostatka stanice. Ove jednostavne stanice nemaju organele obavijene membranom, te nemaju ni stanični kostur. Citoplazma je obavijena membranom, a izvana se nalazi stanična stijenka od polisaharida i peptida, a pruža zaštitu. Na površini prokariotskih stanica se nalaze razni i brojni izdanci: bičevi i fimbrije ili pili. Prokariote dijelimo u dvije grupe: prave bakterije i prabakterije (arheje).

Eukariotska stanica

Eukariotske stanice sadrže pravu jezgru, to jest genetski materijal je odvojen membranom. Jezgra predstavlja zaseban prostor u stanici koja sadrži više kromosoma linearnog oblika. Osim jezgre, eukariotske stanice sadrže i druge organele odvojene membranom, od kojih su najvažniji mitohondriji i kloroplasti koje imaju samo biljne stanice.
Važnu ulogu ima endoplazmatski retikulum koji je tijesno povezan sa staničnom jezgrom: to je mjesto sinteza proteina. U unutrašnjosti eukariotskih stanica se nalazi stanični kostur od proteina. Stanična plazma je ograđena staničnom membranom, ali samo biljke i gljive imaju stanične stijenke. Eukarioti su obično podijeljeni u četiri carstva, i to: protoktisti, gljive, biljke i životinje.

Povezani dodatci

Enzimi

Enzimi su bjelančevine koje kataliziraju biokemijske procese u živim organizmima.

Prijenos tvari kroz biomembranu

Animacija prikazuje proces aktivnog i pasivnog prijenosa kroz staničnu membranu.

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Koje su veličine bakterije?

Ova lekcija pruža nam prikaz strukture i klasifikacije bakterija i uloga koju iste igraju...

Bakterije (kuglaste, štapićaste, zavojite)

Bakterije možemo podjeliti prema obliku stanice.

Klorofil

Klorofil je fotosenzitivni zeleni pigment koji se nalazi u biljkama. Apsorbira svjetlosnu...

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n...

Koenzim-A

To je koenzim koji u određenim enzimskim reakcijama prenosi acetilnu skupinu.

Added to your cart.