Formula-1 (trkaći automobil)

Formula 1 je najviša klasa automobilskih trka, koja je popularna u cijelom svijetu.

Povezani dodatci

Parobrod Clermont (1807)

Američki inženjer Robert Fulton je izumio prvi parobrod sa bočnim lopaticama.

Vatrogasci

Animacija nam pokazuje sklop vatrogasnih kola.

Parna lokomotiva Rocket (1829)

Engleski inženjer George Stephenson je izgradio svoju lokomotivu za jednu utrku...

Vrste mostova

Po sklopu mostovi mogu biti gredni, lučni, viseći, konzolni i ovješeni.

Hidroplan Junkers G 24 W

Hidroplan je zrakoplov koji je sposoban uzletjeti ne samo sa tla već i sa vode.

Birema (antički ratni brod)

Birema je bio jedrenjak s karakterističnim oštrim pramcem, s dugim uskim rilom, te dva...

Teretni brod

Trgovačke rute tankera i brodova za prijevoz spremnika su postale guste poslije Drugog...

USS Tarawa LHA-1 (1976)

Od 1940-ih godina sve veći nosači zrakoplova postaju gospodari oceana.

Added to your cart.