Fibroin

Fibroin

Fibroin je vlaknasti protein koju izlučuje kukuljica dudovog svilca.

Kemija

Ključne riječi

fibroin, svila, bjelančevina, polipeptid, peptidna veza, tercijarna struktura, fibrilaran, beta-ravan, vlačna čvrstoća, aminokiselinski slijed, svilena buba, kemija, biokemija, bilogija

Povezani dodatci

3D modeli

Model kuglica-štapić

Fibroin

Fibroin je protein, građevni materijal svilenih vlakana. Svila se formira iz sekrecije pupiranja dudovog svilca dok se hrani na listovima murva. Fibroin pripada skupini fibrilarnih proteina koji imaju duge, nitaste molekule.
Struktura njegovog polipeptidnog lanca može biti samo alfa-uzvojnica ili beta-nabrana ploča. Konformacija fibroina ima strukturu beta-nabrane ploče: polipeptidni lanci su raspoređeni paralelno jedan s drugim i oblikuju nabrane ploče. Struktura je stabilizirana vodikovim vezama između lanaca.

Fibroin se ne može otopiti u običnim otapalima, nego se otapa u koncentriranoj alkalnoj otopini bakar-oksida, amonijaka i cink-klorida.

Tipične vrste svile su damast, organza, saten i taft.

Kalotni model

Naracija

Povezani dodatci

Paukova nit, paukova mreža

Gustoća paukove mreže je manja od najlona, ali joj je vlačna čvrstoća veća nego čelikova.

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

Hemoglobin

Protein nosača kisika u našim crvenim krvnim stanicama.

Sekundarni sklop bjelančevina

Bjelančevine su izgrađene od aminokiselina koje su međusobno povezane peptidnom vezom, i mogu biti alpha-helix ili beta-sheet forme.

DNK

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Added to your cart.