Enzimi

Enzimi

Enzimi su bjelančevine koje kataliziraju biokemijske procese u živim organizmima.

Biologija

Ključne riječi

enzim, enzimski protein, aktivno mjesto, supstrat, proizvod, inhibicija, aktivacija, mjesto alosterne inhibicije, mjesto alosterične aktivacije, koenzim, NADH, NADPH, FADH₂, Acetil koenzim A, ATP, katalizator, biokemija, bilogija

Povezani dodatci

3D modeli

Reakcija

  • enzim - Enzimi su katalizatori; oni kataliziraju biokemijske reakcije - smanjujući njihovu aktivacijsku energiju ubrzavaju ih nekoliko milijuna puta. U biokemijskim reakcijama enzimi ostaju nepromijenjeni.
  • aktivno mjesto - Dio enzima koji katalizira reakciju.
  • supstrat
  • produkt

Inhibicija

  • inhibitor - Može se vezati za aktivno mjesto, sprječavajući vezivanje supstrata.

Aktivacija

  • alosteričko mjesto aktivacije - Kada se inhibitor ovdje veže mijenja se prostorna struktura aktivnog mjesta.
  • aktivator

Enzimi

  • enzim - Enzimi su katalizatori; oni kataliziraju biokemijske reakcije - smanjujući njihovu aktivacijsku energiju ubrzavaju ih nekoliko milijuna puta. U biokemijskim reakcijama enzimi ostaju nepromijenjeni.
  • aktivno mjesto - Dio enzima koji katalizira reakciju.
  • supstrat - Za vrijeme enzimske reakcije pretvaraju se u produkte.

Animacija

Naracija

Enzimi su katalizatori; oni kataliziraju biokemijske reakcije - smanjujući njihovu aktivacijsku energiju ubrzavaju ih nekoliko milijuna puta. U biokemijskim reakcijama enzimi ostaju nepromijenjeni.

Kada se dva supstrata spoje njihove se molekule vežu za aktivno mjesto enzima koji katalizira reakciju. Enzim pomaže stvoriti vezu između molekula i aktivnog mjesta. Bez enzima rijetko dolazi do ove reakcije jer se supstrati moraju sudariti u određenoj formaciji koja zahtjeva veliku količinu energije.

Nakon što se razbije, molekula supstrata veže se za aktivno mjesto proteinskog enzima. Enzim razbija supstrat. Snažna se kovalentna veza rijetko puca spontano, za to su potrebni enzimi koji ubrzavaju reakciju.

Ključ regulacije enzimskog mehanizma krije se u inhibiciji.

Kompetitivna inhibicija uključuje vezivanje inhibitora za aktivno mjesto, odnosno, ako se inhibitori natječu sa supstratom za vezanje na aktivno mjesto enzima.

Alosterička inhibicija vrsta je inhibicije u kojoj se inhibitor veže za alosteričko mjesto aktivacije što dovodi do konformacijske promjene aktivnog mjesta.

Alosterička aktivacija suprotna je alosteričkoj inhibiciji. U njenom zadanom stanju, bez aktivatora, enzim je neaktivan. Kada se aktivator veže za alosteričko mjesto aktivacije mijenja se prostorna struktura aktivnog mjesta, što joj omogućuje da veže supstrate i katalizira reakciju.

Koenzimi su molekule koje uzrokuju promjenu konformacije proteinskog dijela enzima: otpuštaju ili primaju određene tvari. Kada se reakcija završila koenzim se odvoji. Najvažniji koenzimi su: NADH, NADPH, actil-kolin A, FADH2, ATP i vitamini.

Povezani dodatci

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

Anatomija tankog crijeva

Najduži dio našeg probavnog kanala, u kojem se odvija probava i apsorpcija hranljivih tvari.

Sekundarni sklop bjelančevina

Bjelančevine su izgrađene od aminokiselina koje su međusobno povezane peptidnom vezom, i mogu biti alpha-helix ili beta-sheet forme.

Žlijezda dvanaesnika

Gušterača i jetra prazne probavne sokove u dvanaesnik.

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

Fotosinteza

Biljke su kadre od neorganskih tvari (ugljičnog dioksida i vode) napraviti organski šećer.

Hemoglobin

Protein nosača kisika u našim crvenim krvnim stanicama.

Koenzim-A

To je koenzim koji u određenim enzimskim reakcijama prenosi acetilnu skupinu.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ je koenzim koji ima važnu ulogu u kataboličkim procesima (razgradnji), dok je NADP⁺ koenzim kojima ima važnu ulogu u anaboličkim procesima (sintezi).

Prijenos tvari kroz biomembranu

Animacija prikazuje proces aktivnog i pasivnog prijenosa kroz staničnu membranu.

Added to your cart.