Elektronska konfiguracija kalcija

Elektronska konfiguracija kalcija

Animacija nam pokazuje elektonsku konfiguraciju omotača atoma kalcija.

Kemija

Ključne riječi

atom kalcija, kalcij, s atomska orbita, atomska orbitala p, s orbita atoma, ovojnica p, elektronska orbita, elektronska ljuska, subshell, zasićeno, nezasićen, atomic core, valentni elektroni, plemenite plinske konfiguracije, kvantni broj, glavni kvantni broj, azimutalni kvantni broj, čvornovat, atomska struktura, kemija

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Formiranje molekula vodika

Atome vodika u molekuli vezuje kovalentna veza.

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Veze molekula dušika

Animacija nam pokazuje sklop molekule dušika: jednu sigma, i dvije pi veze.

Rutherfordov pokus

Rutherfordovim pokusom je dokazano postojanje atomske jezgre pozitivnog naboja. Na osnovu njegovih rezultata je izrađen novi model atoma.

Temeljne čestice

Kvarkovi i leptoni grade materiju, silu među njima prenose bozoni.

Kalcijev karbonat (CaCO₃)

Vapnenac je široko i svestrano korišten materijal.

Molekularne vježbe I. (Veze)

Zadatak za vežbanje tipova molekularnih veza.

Added to your cart.