Egipatske piramide (Giza, 26. stoljeće prije Krista)

Egipatske piramide (Giza, 26. stoljeće prije Krista)

Piramide u Gizi jedino su netaknuto čudo Staroga vijeka koje je ostalo očuvano do današnjih dana.

Povijest

Ključne riječi

Giza, Egipat, piramida, Visoravan Giza, nekropola, Čuda antičkog svijeta, Keops, Nil, Sfinga, faraon, Svjetska baština, grobno mjesto, grob, Bog sunca, grobna komora, mrtvački hram, hram u dolini, stari vijek, vladar, zgrada, građevina, Kairo, Nekropola, sarkofag, crkva, balzamiranje, dinastija, groblje

Povezani dodatci

3D modeli

Nekropola

 • Velika piramida Keopsova piramida - Najveća od triju piramida u Gizi najvjerojatnije je i najpoznatija piramida na svijetu. Izgrađena je u 26. stoljeću pr. K. za člana 4. dinastije. Njena visina iznosi 146,5 m.
 • Kefrenova piramida - Druga po redu po veličini (143.5 m) među trima piramidama, izgrađena za Keopsova sina sredinom 26. stoljeća pr. K.
 • Mikerinosova piramida - Najmanja od triju piramida u Gizi, izgrađena za Kefrenova sina koji je vladao krajem 26. stoljeća pr. K. Prvobitna visina piramide iznosila je 66 m.
 • prolaz - Prolaz koji vodi od hrama u dolini do piramide bio je širok 18 m i dugačak oko 800 m. Imao je bočne zidove visine od gotovo 40 m.
 • Keopsov hram u dolini - Nadopunjuje kompleks piramida. Njegovo ritualno i sakralno značenje dobilo je na važnosti u vrijeme vladavine 4. dinastije. O njemu postoji izuzetno malo podataka.
 • nekropola - Ovdje, osim triju velikih piramida, postoje i manje piramide, hramovi, mastabe i drugi objekti vezani uz gradnju piramida i kult mrtvih.
 • zapadno groblje
 • istočno groblje
 • Mikeronosov hram u dolini - Nalazi se na obali rijeke koja je služila kao glavni transportni put za građevni materijal potreban za gradnju piramida.
 • stambene zgrade
 • radnička četvrt
 • Kefrenov hram u dolini - Najbolje očuvana građevina u obliku trapeza, napravljena od vapnenačkih blokova. Pored nje vjerojatno se nalazila luka.
 • Sfinga - Najpoznatija od njih je statua duljine 73 m i visine 20 m koja se nalazi u Gizi, u Egiptu. Ona čuva Nekropolu, a vjerojatno je napravljena u vrijeme faraona Kefrena.
 • Hram Sfinge - Nalazi se uz Kefrenov hram u dolini, s njegove sjeverne strane; među njima postoji samo jedan uzak prolaz. Poznat je po jedinstvenoj, simetričnoj konstrukciji.
 • grobnica kraljice Kentkaues - Mastaba s bogatom dekoracijom na zidovima.
 • Nil - Jedna od najduljih (6685 km) i najpoznatijih rijeka na Zemlji. Prolazi kroz deset afričkih zemalja, a ulijeva se u Sredozemno more. Njezina delta nalazi se na sjeveru Egipta.

Netaknuta svjetska čuda Starog vijeka

Najznačajnija djela arhitekture drevnih Egipćana vezana su uz sahranu i religiju. Te dvije sfere života objedinjene su u piramidama, grobnicama faraona. Najpoznatije među njima, a ujedno i svjetska čuda Staroga vijeka, su one u Gizi. Sagrađene su u 26. stoljeću prije Krista, u blizini današnjeg egipatskog glavnoga grada, Kaira, u vrijeme Starog egipatskog kraljevstva. Radi se o tri piramide koje su sagrađene za faraone 4. dinastije, Keopsa, Kefrena i Mikerinosa, koji su ujedno bili otac, sin i unuk. Piramide su, nakon prvobitnog stepenastog dizajna, postepeno dobile svoj karakterističan oblik, bazu u obliku četverokuta i stranice u obliku trokuta, koje se spajaju pri vrhu, a s vanjske su strane glatke. Na njihovoj gradnji, koja je katkad trajala i preko jednog ili dva desetljeća, radilo je oko sto tisuća ljudi.

Budno oko čuva piramide

Velika piramida

 • Velika piramida Keopsova piramida - Najveća od triju piramida u Gizi najvjerojatnije je i najpoznatija piramida na svijetu. Izgrađena je u 26. stoljeću pr. K. za člana 4. dinastije. Njena visina iznosi 146,5 m.
 • sporedne piramide - Kod Keopsove piramide po prvi put nalazimo dva tipa piramida koje su prisutne istovremeno: kultska i piramide građene za faraonove članove obitelji. Ove su se nalazile na istočnoj strani piramide.
 • zapadno groblje
 • istočno groblje
 • Keopsov hram mrtvih - Hram je bio dugačak 52,5 m i bio je izgrađen od vapnenca iz kamenoloma Tura. U hramu su se nalazili mnogobrojni stupovi poredani u redove te svetište u kojem su se prinosile žrtve bogovima. U toj se građevini nalazi brod sunca.

Keopsova piramida – najveća

Najveća piramida u Gizi izgrađena je za faraona Keopsa. Njezina prvotna visina bila je 146-147 m, duljina njezinih stranica 230 m, a baza joj se prostirala na više od 5 hektara. Ta monumentalna struktura sastojala se od 2.5 milijuna kamenih blokova od kojih je svaki težio nekoliko tona. Kameni blokovi dopremali su se Nilom s Visoravni u Gizi i to pomoću brodova.

Gradnja piramida zahtijevala je izvanredna arhitektonska umijeća i izuzetno težak rad. Jednostavnim (ali prikladnim!) alatima stvorena su zapanjujuća arhitektonska djela. Kameni su blokovi izvanrednom preciznošću spojeni jedan s drugim bez upotrebe morta. Sve četiri strane piramide okrenute su prema osnovnim stranama svijeta. Razlika između duljina stranica baze ne prelazi 20 cm, a maksimalna razlika u visini platforme je 2,5 cm.

Velika piramida

Kefrenova piramida

 • Kefrenova piramida - Druga po redu po veličini (143.5 m) među trima piramidama, izgrađena za Keopsova sina sredinom 26. stoljeća pr. K.
 • sporedna piramida - Nalazi se južnoj strani piramide (što je vrlo neobično). Njezina prvobitna visina iznosila je oko 21 m.
 • Kefrenov hram mrtvih - Jedan je od najvećih hramova svoje vrste i jako je dobro očuvan. Po uzoru na njegovu konstrukciju izgrađeni su klasični hramovi mrtvih.

Kefrenova piramida – srednja

Kefrenova piramida je, u usporedbi s ostalim dvjema piramidama u Gizi, druga po redu po veličini. Njezina prvobitna visina iznosila je oko 143 m, a duljina stranica oko 215 m. Građena je od nekoliko slojeva kamena različite veličine i kvalitete. Kameni blokovi nisu bili jednakih veličina, no unatoč tome, savršeno su pristajali jedan uz drugog.
Slično kao i Velika piramida, obložena je vapnencem, no u ovom je slučaju sloj vapnenca mnogo tanji. Vapnenačke ploče, koje su se do danas sačuvale samo pri vrhu piramide, napravljene su od poliranog bijelog vapnenca s istočne obale Nila.
Zanimljivo je da ostatci kostiju koje je u sarkofagu pronašao arheolog Belzoni pripadaju biku.

„Kapa od vapnenca“

Mikerinosova piramida

 • Mikerinosova piramida - Najmanja od triju piramida u Gizi, izgrađena za Kefrenova sina koji je vladao krajem 26. stoljeća pr. K. Prvobitna visina piramide iznosila je 66 m.
 • sporedne piramide - Na njenoj južnoj strani nalazile su se tri sporedne piramide. Samo jedna od njih, kultna piramida, bila je "prava piramida". Ostale dvije, grobnice kraljica, bile su stepenaste piramide.
 • Mikerinosov hram mrtvih - Nalazi se u sredini istočne strane piramide. Ovaj hram s kvadratnom bazom izgrađen je gotovo isključivo od vapnenca s lokalnog područja.

Mikerinosova piramida – najmanja

Posljednje počivalište faraona Mikerinosa najmanja je piramida u Gizi. Njezina prvobitna visina bila je 66 m, a duljina stranica iznosila je 103 m. Na dvije trećine gornjeg dijela piramide nalaze se obloge od vapnenačkih ploča, kao i na Velikoj i na Srednjoj piramidi, a na donjoj trećini ploče od visokokvalitetnog crvenog granita iz Ausana.
Prema legendi, gradnja piramide dovršena je u doba prve egipatske kraljice 6. dinastije, preljepe Nitokris, koja je također u njoj sahranjena, premda to nije znanstveno potvrđeno. Lokalno pak stanovništvo tvrdi da se s vremena na vrijeme pojavi duh kraljice Nitokris koji šeće oko groba.

Sfinga

 • Sfinga - Najpoznatija od njih je statua duljine 73 m i visine 20 m koja se nalazi u Gizi, u Egiptu. Ona čuva Nekropolu, a vjerojatno je napravljena u vrijeme faraona Kefrena.
 • Hram Sfinge - Nalazi se uz Kefrenov hram u dolini, s njegove sjeverne strane; među njima nalazi se samo jedan uzak prolaz. Poznat je po jedinstvenoj, simetričnoj konstrukciji.

Čuvarica Nekropole

Ova misteriozna skulptura jedinstveno je djelo u povijesti egipatskog kiparstva. Ogromna statua ima tijelo lava i ljudsku glavu, a simbolizira faraona u kojem su objedinjene ljudska priroda, božanska moć i snaga lava. Sfinga dugačka 73 m i visoka 20 m simbolizira vječnost i može se smatrati čuvaricom Nekropole (Grada mrtvih). Kada je točno izgrađena, do danas nije sa sigurnošću utvrđeno. Neki znanstvenici smatraju da je Sfinga starija od piramida, dok drugi misle da je izgrađena u vrijeme faraona Keopsa ili Kefrena. Nedvojbeno je da je obložena istim vapnenačkim pločama kao i Velika piramida.
Pijesak nošen vjetrom, prodiranje vode, vlaga zraka i onečišćenje zraka dosad su na njoj prouzročili velika oštećenja. Njezina se restauracija provodi gotovo neprekidno.

Sfinga

Piramida iznutra

 • komore za rasterećenje - Struktura napravljena od više komora koje se nalaze jedna na drugoj, a smještene su iznad Kraljeve odaje. Otkrio ju je Nathaniel Davidson u 18. st. Svrha njezinih devet kamenih blokova bila je raspoređivanje opterećenja na odaje.
 • okno za ventilaciju
 • Kraljeva odaja - Jedina prostorija u kojij su zidovi obloženi granitom. U sredini te prostorije nalazi se sarkofag napravljen od jednog komada crvenog granita.
 • Kraljičina odaja - Prema najprihvaćenijoj teoriji radi se o nedovršenoj prostoriji koja je svoj naziv dobila na temelju pogrešnog shvaćanja.
 • velika galerija - Do Kraljeve odaje vodi hodnik duljine gotovo 47 m i širine 2 m, tzv. Velika galerija.
 • silazni prolaz
 • uzlazni prolaz
 • ulaz - Nalazi se 17 m iznad razine tla, kako bi faraonovo posljednje počivalište zaštitio od pljačkaša.

Istraživanje unutrašnjosti piramida

Ulaz u hodnik, koji je vodio do grobnice, nalazio se na sjevernoj strani piramide, na visini od 17 m. Kako bi se spriječio ulazak nepoželjnih posjetitelja, bio je zazidan. Unutrašnjost piramida bila je netaknuta do 820. g. poslije Krista, kada je Abdallah al-Mamun sa suradnicima prvi ušao u nju. Na opće iznenađenje, sarkofag koji su pronašli, bio je prazan.
Silazni prolaz, koji vodi od ulaza, na razini tla grana se u dva smjera: spušta se prema nedovršenoj grobnoj komori i diže prema Velikoj galeriji duljine 47,5 m i visine 8,5 m, koja se nalazi neposredno uz Kraljeve odaje, središnje mjesto unutrašnjosti piramide. Iznad njega smještena je komora za rasterećenje čija je uloga bila je sprječavanje urušavanja odaja. Strujanje zraka osiguravala su okna za ventilaciju.

Animacija

 • Nil - Jedna od najduljih (6685 km) i najpoznatijih rijeka na Zemlji. Prolazi kroz deset afričkih zemalja, a ulijeva se u Sredozemno more. Njezina delta nalazi se na sjeveru Egipta.
 • prolaz - Prolaz koji vodi od hrama u dolini do piramide bio je širok 18 m i dugačak oko 800 m. Imao je bočne zidove visine od gotovo 40 m.
 • Keopsov hram u dolini - Nadopunjuje kompleks piramida. Njegovo ritualno i sakralno značenje dobilo je na važnosti u vrijeme vladavine 4. dinastije. O njemu postoji izuzetno malo podataka.
 • nekropola - Ovdje, osim triju velikih piramida, postoje i manje piramide, hramovi, mastabe i drugi objekti vezani uz gradnju piramida i kult mrtvih.
 • istočno groblje
 • Velika piramida Keopsova piramida - Najveća od triju piramida u Gizi najvjerojatnije je i najpoznatija piramida na svijetu. Izgrađena je u 26. stoljeću pr. K. za člana 4. dinastije. Njena visina iznosi 146,5 m.
 • sporedne piramide - Kod Keopsove piramide po prvi put nalazimo dva tipa piramida koje su prisutne istovremeno: kultska i piramide građene za faraonove članove obitelji. Ove su se nalazile na istočnoj strani piramide.
 • Keopsov hram mrtvih - Hram je bio dugačak 52,5 m i bio je izgrađen od vapnenca iz kamenoloma Tura. U hramu su se nalazili mnogobrojni stupovi poredani u redove te svetište u kojem su se prinosile žrtve bogovima. U toj se građevini nalazi brod sunca.
 • Kefrenova piramida - Druga po redu po veličini (143.5 m) među trima piramidama, izgrađena za Keopsova sina sredinom 26. stoljeća pr. K.
 • Mikerinosova piramida - Najmanja od triju piramida u Gizi, izgrađena za Kefrenova sina koji je vladao krajem 26. stoljeća pr. K. Prvobitna visina piramide iznosila je 66 m.
 • Sfinga - Najpoznatija od njih je statua duljine 73 m i visine 20 m koja se nalazi u Gizi, u Egiptu. Ona čuva Nekropolu, a vjerojatno je napravljena u vrijeme faraona Kefrena.
 • komore za rasterećenje - Struktura napravljena od više komora koje se nalaze jedna na drugoj, a smještene su iznad Kraljeve odaje. Otkrio ju je Nathaniel Davidson u 18. st. Svrha njezinih devet kamenih blokova bila je raspoređivanje opterećenja na odaje.
 • okno za ventilaciju
 • Kraljeva odaja - Jedina prostorija u kojij su zidovi obloženi granitom. U sredini te prostorije nalazi se sarkofag napravljen od jednog komada crvenog granita.
 • Kraljičina odaja - Prema najprihvaćenijoj teoriji radi se o nedovršenoj prostoriji koja je svoj naziv dobila na temelju pogrešnog shvaćanja.
 • velika galerija - Do Kraljeve odaje vodi hodnik duljine gotovo 47 m i širine 2 m, tzv. Velika galerija.
 • silazni prolaz
 • uzlazni prolaz
 • ulaz - Nalazi se 17 m iznad razine tla, kako bi faraonovo posljednje počivalište zaštitio od pljačkaša.
 • vapnenačke ploče - Piramide su obložene visokokvalitetnim vapnenačkim pločama iz kamenoloma Tura, koje su bile polirane u toj mjeri da su reflektirale sunčeve zrake.
 • kameni blokovi - Građevni materijal korišten za gradnju piramida bio je vapnenac niže kvalitete s lokalnog područja. Granitni blokovi koristili su se samo za temelje, nosive dijelove i sarkofage. Masa kamenih blokova iznosi od 1,5 tone do nekoliko desetaka tona.

Giza

 • Sfinga - Najpoznatija od njih je statua duljine 73 m i visine 20 m koja se nalazi u Gizi, u Egiptu. Ona čuva Nekropolu, a vjerojatno je napravljena u vrijeme faraona Kefrena.
 • Mikerinosova piramida - Najmanja od triju piramida u Gizi, izgrađena za Kefrenova sina koji je vladao krajem 26. stoljeća pr. K. Prvobitna visina piramide iznosila je 66 m.
 • Kefrenova piramida - Druga po redu po veličini (143.5 m) među trima piramidama, izgrađena za Keopsova sina sredinom 26. stoljeća pr. K.
 • Velika piramida Keopsova piramida - Najveća od triju piramida u Gizi najvjerojatnije je i najpoznatija piramida na svijetu. Izgrađena je u 26. stoljeću pr. K. za člana 4. dinastije. Njena visina iznosi 146,5 m.
 • Visoravan u Gizi - Poznata i kao podnožje planinskog lanca Mokattam; vapnenačko gorje koje se nalazi u blizini Kaira, glavnog grada Egipta.
 • Nil - Jedna od najduljih (6685 km) i najpoznatijih rijeka na Zemlji. Prolazi kroz deset afričkih zemalja, a ulijeva se u Sredozemno more. Njezina delta nalazi se na sjeveru Egipta.

Piramida izvana

 • vapnenačke ploče - Piramide su obložene visokokvalitetnim vapnenačkim pločama iz kamenoloma Tura, koje su bile polirane u toj mjeri da su reflektirale sunčeve zrake.
 • kameni blokovi - Građevni materijal korišten za gradnju piramida bio je vapnenac niže kvalitete s lokalnog područja. Granitni blokovi koristili su se samo za temelje, nosive dijelove i sarkofage. Masa kamenih blokova iznosi od 1,5 tone do nekoliko desetaka tona.

Putovanje kroz vrijeme

Naracija

Najstarije piramide nastale su u drevnom Egiptu, u 27. stoljeću pr. K., u vrijeme 3. dinastije. Osnovna svrha tih građevina bila je pružiti faraonu, koji je štovan kao sin boga Sunca, dostojno posljednje počivalište.
Piramide u Gizi, najpoznatije piramide na svijetu, nalaze se u blizini današnjeg glavnoga grada Egipta, Kaira, nedaleko od delte Nila. Građevine izgrađene u podnožju visoravni u Gizi, podno planinskog lanca Mokattam, s pravom se ubrajaju u svjetska čuda Staroga vijeka.

Dio materijala potrebnog za izgradnju ovih monumentalnih građevina dopremljen je brodovima. U tu je svrhu na Nilu izgrađena luka. Procjenjuje se da je u njihovoj gradnji sudjelovalo više od sto tisuća radnika. Za njih je napravljen i poseban kamp koji je, može se reći, zajedno s ostalim kompleksom zgrada, činio cijeli jedan grad na obali Nila.

Kao rezultat genijalnih umijeća arhitekata i nadljudskog napora nastala su tri kompleksa piramida. Svi su imali sličnu strukturu gradnje. Hramovi u dolini prolazom su bili povezani sa središnjom zgradom nekropole. Oko piramida, koje su bile namijenjene faraonima, nalazile su se manje piramide te grobnice, mastabe, namijenjene faraonovim rođacima i aristokratima.

Najveća od triju piramida izgrađena je za faraona Keopsa, srednja za Kefrena, a najmanja za Mikerinosa. Radi se o vladarima 4. dinastije kraljeva, ocu, sinu i unuku.

Od svih sedam svjetskih čuda Staroga vijeka Keopsova je piramida najstarije i jedino čudo koje postoji i dandanas. Osim Kineskog zida, ona predstavlja najveće poznato djelo arhitekture Staroga vijeka.
Njezine su stranice okrenute prema glavnim stranama svijeta, a njihova duljina iznosi 230 m. Njezin temelj, koji je veličine četiriju nogometnih igrališta, gotovo je savršeno ravan. Ta građevina, visoka je 137 m, sastoji se od oko 2 milijuna kamenih blokova mase 1.5 do 10 tona. Njezina bi masa, dakle, mogla iznositi do 5 milijuna tona. Izvana je piramida obložena pločama od poliranog bijelog vapnenca.

Prvobitni ulaz u piramidu nalazio se na sjevernoj strani, na visini od 17 m. Taj je ulaz zatvoren, kako bi se grobnica zaštitila od pljačkaša. Prolaz koji se nalazi iza tog ulaza grana se u dva smjera: silazni prolaz, koji vodi do nedovršene podzemne odaje, te uzlazni prolaz, koji vodi do Velike galerije i Kraljičinih odaja. Prolaz pri vrhu Velike galerije vodi do Kraljevih odaja, posljednjeg počivališta faraona, gdje se nalazi njegov sarkofag. U unutrašnjosti piramide nalazila su se okna za ventilaciju, a iznad Kraljevih odaja bila je smještena komora za rasterećenje.

Grad mrtvih imao je jednog posebnog "stanovnika". Čuvar Nekropole, Sfinga, ima tijelo lava i ljudsku glavu. Nije poznato kada je točno nastala, no mnogi znanstvenici smatraju da je to bilo u vrijeme faraona Kefrena (smatra se da se na Sfinginom licu mogu razaznati Kefrenove crte lica). Pretpostavlja se da je imala funkciju čuvanja piramida.

Piramide u Gizi godine 1979. uvrštene su na listu Svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Njihov veličanstven izgled i tajanstvena unutrašnjost svake godine privlače milijune turista.

Povezani dodatci

Džozerova piramida u selu Sakari

Stepenasta piramida, sagrađena u 27. stoljeću prije nove ere, bila je prva piramida u Egiptu.

Egipatski faraon i njegova supruga (2. stoljeće pr. K.)

U drevnom su Egiptu faraone štovali kao božanstva, smatrali su ih gospodarima života i smrti.

Afričko selo (Sudan)

Sela se prilagođavaju prirodnim okolnostima, odlično pokazuju kulturu danog plemena.

Beduinski kamp

Polunomadski način života Beduina se odlično prilagodio klimatskim i ekološkim okolnostima.

Bitka kod Megida

Najstarija zabilježena bitka u kojoj je egipatski faraon Tutmosis III. pobijedio pobunjenike.

Drevni egipatski bogovi

Nadčovječni duhovni svijet starih Egipćana je imao ogroman broj posebnih bića.

Jedrenjak u drevnom Egiptu

Jedrenjaci u drevnome Egiptu korišteni za plovidbu morem i rijekama imali su jedno jedro i vesla.

Kamen iz Rozete

Kamen iz Rozete pomogao je u odgonetavanju tajne hijeroglifa.

Legendarna antička carstva

Za vrijeme više tisuća godina u povijesti je nastalo (i propalo) bezbroj legendarnih carstva.

Oaza

Оаze su područja usred pustinja ili polupustinja, na vodom dobro opskrbljenim mjestima.

Odjeća u drevnom Egiptu

Stanovnici drevnog Egipta nosili su karakterističnu odjeću i nakit.

Olimpija (5. stoljeće prije Krista)

Olimpija je postala jedno od središta drevne Grčke zahvaljujući Olimpijskim igrama, koje su se održavale svake četvrte godine počevši od 776. godine prije...

Povijesna topografija (naselja)

Pronađite značajna povijesna mjesta na slijepoj karti.

Pravilna četverostrana piramida

Uspravnu piramidu kojoj je baza četverokut nazivamo pravilna četverostrana piramida.

Simboli i znamenitosti zemalja

Igra o znamenitostima, krajolicima i građevinama nekih zemalja.

Stambena zgrada u drevnom Egiptu

Prosječna stambena zgrada u drevnom Egiptu je imala više tipično raspoređenih prostorija.

Svjetska čuda staroga vijeka

Od svjetskih čuda staroga vijeka danas postoje samo piramide u Gizi.

Teotihuacan (4. stoljeće)

Grad čije su i ruševine veličanstvene, bio je najveće i najnaseljenije naselje pretkolumbovske Amerike.

Zigurat (Ur, 3. tisućljeće prije Krista)

Zigurati su tipične terasaste piramide koje su se u drevnoj Mezopotamiji koristile kao hramovi.

Atrejeva riznica (Mikena, 1300. prije Krista)

Grobnica kružnog tlocrta u Mikeni, pripisana slavnome kralju Atreju.

Dolmen (hunebed)

Ovi dolmeni izgrađeni prije oko pet tisuća godina, nalaze se na području današnje Nizozemske.

Poljodjelstvo na obali Nila u starom Egiptu

Drevni Egipat nazivao se još i "darom Nila", budući da je rijeka Nil igrala vrlo važnu ulogu u nastanku egipatske civilizacije.

Tutankamonova grobnica (14. stoljeće prije Krista)

Jedno od najvećih arheoloških otkrića 20. stoljeća bilo je otkriće grobnice ovog egipatskog faraona.

Bitka kod Kadeša (1285. pr. Kr.)

Jedna od najvećih bitaka staroga doba, spada i u prve bitke koje se mogu rekonstruirati. U toj bitci su se sukobile dvije velesile tog doba – Hetitsko...

Grad Babilon (6. stoljeće pr. Kr.)

Antički grad Babilon je bio smješten u Mezopotamiji i pružao se na dvije obale rijeke Eufrat.

Od kamenog do željeznog doba

Animacija nam prikazuje razvoj sjekire kroz različita arheološka razdoblja.

Added to your cart.