Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira snažnijim učinkom efekta staklenika te posljedično dovodi do globalnog zatopljenja.

Povezani dodatci

Valovi

Valovi igraju važnu ulogu u oblikovanju obale.

Obalni vjetar

Obalni vjetar nastaje kao posljedica razlike u zagrijavanju kopna i mora.

Okršavanje

Otapanjem vapnenca nastaju krški oblici.

Živući fosili

Doznajmo o životinjskim vrstama koje su se razvile u dalekoj prošlosti, a koje su do...

Bore (početni stupanj)

Strukturne jedinice litosfere nastale savijanjem, najčešće pod utjecajem bočnih sila. Na...

Kruženje vode u prirodi (srednji stupanj)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće...

Vulkanska aktivnost

Za područja na kojima je vulkanska aktivnost oslabjela ili potpuno prestala karakteristična je...

El Niño

The El Niño phenomenon has a great effect on the Earth's climate.

Added to your cart.