Dušikov dioksid (NO₂)

Crvenkasto-smeđi otrovni plin, vrlo reaktivan zbog nesparenog elektrona.

Povezani dodatci

Proces proizvodnje stakla

Stakleni predmeti sastavni su dio naše svakodnevice. Ali, kako nastaju?

Reakcija između aluminija i joda

Aluminij, kataliziran jednom kapi vode, reagira s jodom.

Hipoklorit ion (OCl⁻)

Hipokloritni ioni nastaju kada se voda dezinficira s klorom.

Crveni fosfor

Jedna od alotropskih modifikacija fosfora.

Jod (I₂)

Kruta, siva tvar koja prilikom zagrijavanja sublimira. Alkoholnu otopinu nazivamo jodnom...

Hydronijev ion (H₃O⁺)

Prisutnost hidronijeva iona u odnosu na hidroksidne ione određuje pH otopine.

Dušik (N₂) (srednji stupanj)

Kemijski inertan plin bez boje i mirisa, čini 78,1% Zemljine atmosfere.

Kisik (O₂) (srednji stupanj)

Bezbojan plin, bez mirisa, važan sastavni dio atmosfere, neophodan je za život na Zemlji.

Added to your cart.