DNK

DNK

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Kemija

Ključne riječi

DNK, DNK zavojnica, DNK lanac, genetski materijal, deoksiribonukleinska kiselina, nukleinska kiselina, adenin, timin, citozin, gvanin, polinukleotid, baza koja sadrži dušik, dezoksiriboze, fosforna kiselina, nukleotid, parova baza, genetski kod, Watson, ukočen vrat, Franklin, Wilkins, dešnjak, dopunski, jezgra, kemija, biokemija, bilogija

Povezani dodatci

3D modeli

Naracija

Deoksiriboza

 • 2-deoksi-beta-D-riboza

Deoksiribonukleinska kiselina (DNK)

Svojstva

DNK je polinukleotid sa dvostrukom spiralnom strukturom, koju su 1953. otkrili Watson, Crick, Franklin i Wilkins.
DNK se opreznom hidrolizom može razdvojiti na nukleotidne molekularne jedinice. Svaki nukleotid je građen od jedne fosforne kiseline, jedne deoksiriboze i jedne baze koja sadrži dušik. DNK se sastoji od slijedećih baza, koje sadrže dušik: adenin, timin, gvanin i citozin.
Nukleotidi se povezuju i oblikuju polinukleotidni lanac. DNK se sastoji od dva polinukleotidna lanca, koje parovi baza drže zajedno pomoću vodikovih veza. Adenin se jedino timinom veže, a gvanin samo citozinom, zbog toga redoslijed baza jednog lanca određuje redoslijed baza drugog, komplementarnog lanca.
Dva se lanca spiralno zavijaju prema desnoj strani. Parovi baza u unutrašnjosti spirale su pokriveni šećerno-fosfatnim kosturom, koji se sastoji od deoksiriboze i fosforne kiseline. DNK nosi u sebi genetski kod. Tijekom sinteze proteina svaki gen u DNK određuje po jedan protein posredovanjem RNK molekula.

Pojava

U stanicama je nositelj genetskih informacija, u eukariotima se koncentrira u staničnoj jezgri.

Upotreba

Deoksiribonukleinska kiselina se među ostalom koristi za mijenjanje gena, na primjer neke se bakterijske stanice mogu mijenjati tako da proizvode bitne tvari kao što je inzulin.

Fosforna kiselina

 • fosforna kiselina

Dušikove baze

 • citozin
 • timin
 • adenin
 • gvanin

Parovi baza

 • citozin
 • timin
 • adenin
 • gvanin

Nukleotidi

 • adenozin-monofosfat
 • gvanozin-monofosfat
 • timidin-monofosfat
 • citidin-monofosfat

Molekularni model DNK

Shematski model DNK

Povezani dodatci

2-deoksi-beta-D-riboza (C₅H₁₀O4)

Dio DNK, sadrži jednu hidroksilnu skupinu manje od β-D-riboze.

Fosforna kiselina (H₃PO₄)

Također se koristi kao dodatak prehrani, uklanjač kamenca i korozije.

Organizacija genoma

Eukariotske stanice s jezgrama veličine svega nekoliko mikrona mogu sadržavati gotovo dva metra višestruko namotane DNA.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Heterociklički organski spoj, njegovi derivati ​​su timin, citozin i uracil.

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklički aromatski organski spoj, njegovi derivati ​​uključuju gvanin i adenin.

RNK

Polinukleotid sastavljen od fosforne kiseline, riboze i dušične baze (citozina, uracila, adenina i gvanina).

Bakterije (napredni stupanj)

Bakterije su jednostanični organizmi koji nemaju jezgru i duljine su nekoliko mikrometra.

Fosfat ion (PO₄³⁻)

Složeni ion, koji nastaje iz fosforne kiseline otpuštanjem protona.

Genome editing

Genome editing is a type of genetical engineering which results in changes in the genome of a living organism. This animation introduces one of the best...

Građa prokariotske i eukariotske stanice

U živome svijetu postoje dvije osnovne vrste stanica: prokariotska i eukariotska stanica

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n (diploidan broj) kromosoma kao i stanica iz koje su nastale.

Prenatalni razvoj

Animacija prikazuje razvoj ljudskog zametka.

Promjenjiva ameba

Jednostanični, heterotrofni organizmi, slatkovodni, s nepostojanim oblikom.

Vodeni medvjedići

Ovi dugoživci su u stanju preživjeti krajnje ekstremne prilike: ostat će žive čak i u svemiru.

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Bakterije (kuglaste, štapićaste, zavojite)

Bakterije možemo podjeliti prema obliku stanice.

Fibroin

Fibroin je vlaknasti protein koju izlučuje kukuljica dudovog svilca.

Polimerizacija etena

Polimerizirani eten je poznat kao polietilen, vrsta plastike

Virusi

Virusi se sastoje od proteinske ljuske i DNK ili RNK. Zaražene stanice reprogramiraju kako bi proizvodile više virusa.

Added to your cart.