Circus Maximus (Rim, 1. stoljeće)

Circus Maximus (Rim, 1. stoljeće)

Circus Maximus (latinski: Veliki krug) je bio najveća građevina u Starom Rimu. U njemu su održavane utrke dvokolica, ali i gladijatorske borbe.

Povijest

Ključne riječi

Circus Maximus, utrka kočija, konjska utrka, arena, Rimski igre, arhitektura, zgrada, građevina, Rim, Julije Cezar, atletičar, Római Birodalom, Etruščanski/Etrurski, gledalište, povijest, stari vijek, zabava

Povezani dodatci

Pitanja

 • Što je „meta”?
 • Od koliko se krugova sastojala utrka dvokolica u Circus Maximusu?
 • Što je Forum Romanum?
 • Tko je uveo reformu kalendara?
 • Tko je bio Spartak?
 • Tko je bio Hanibal?
 • Što je bila osnovna jedinica rimske vojske?
 • Što je provincija?
 • Protiv kojeg grada se borio Rim u punskim ratovima?
 • Kakav je oblik Apeninskog poluotoka?
 • Tko su bili izabrani voditelji republike godinu dana?
 • Kada je Rim postao republika?
 • Koja je rijeka Rima?
 • Koja je životinja hranila Romula i Rema, prema legendi?
 • Odakle su Rimljani porijeklom, prema legendi?
 • Tko je utemeljio Rim, prema legendi?
 • Što je „spina”?
 • Na koliko se bregova gradio antički Rim?
 • Kada je Rim utemeljen prema legendi?
 • Na području kojeg današnjeg grada se nalazi Circus Maximus?
 • Koliko dugo su bile održavane priredbe na području Circus Maximusa?
 • Otprilike koliko gledatelja je mogao Circus Maximus primiti?
 • Kakve priredbe su se održavale u Circus Maximusu?
 • Kakve priredbe su se održavale u Circus Maximusu?

3D modeli

Circus Maximus

Konstrukcija

Utrka dvokolica

Presjek

Natječite se i vi!

Naracija

Circus Maximus je poznat kao prva arena antičkog grada Rima.
U njoj je već i prvi etruščanski kralj, Tarkvinije Prisk, priređivao igre, koje su dobile naziv „Ludi Romani” (Rimske igre).
Kako bi zadovoljili rastuću potražnju, arenu su za vrijeme vladavine Julija Cezara proširili. U to vrijeme joj je dužina bila 600, a širina 225 metara. Prema raznim izvorima, građevina je raspolagala sa 150 tisuća sjedala, ali je arena mogla primiti čak 300 tisuća gledatelja.

U Circus Maximusu su se uglavnom priređivale konjske utrke i utrke dvokolica, ali su natjecanja atletičara također bila redovita.
Izvori nam svjedoče i o tome, da su ponekad prikazali i pomorske bitke kako bi na taj način zabavljali publiku.

Kasniji vladari su dalje proširivali i krasili tu prekrasnu građevinu. U srednjem i novom vijeku se većina njezinih ukrasa i ornamenata pojavila na drugim dijelovima Vječnog grada, a Circus Maximus je polako propao.
Arheološka iskopavanja su se u 19. stoljeću počela. Danas je nekadašnje mjesto igara jedno ogromno travnato područje u blizini Forum Romanuma i Colosseuma, ali prema najnovije objavljenim vijestima uskoro bi mogla otpočeti velika obnova jedne od najvećih arena antičkog Rima.

Povezani dodatci

Bitka kod Alesie (52. prije naše ere)

Galije grada Alesia, koju je obranio Vercingetorix, rimske su snage Julija Cezara...

Starorimski opsadni strojevi

Rimski osvajači posjedovali su učinkovitu opsadnu mašineriju, razvijenu za potrebe napada...

Titov slavoluk (Rim, 1. stoljeće)

Titov slavoluk podignut je na Forumu Romanumu povodom Titove pobjede nad židovskim...

Trgovački jedrenjak u Antičkoj Grčkoj

Uz pomoć jedrenjaka Grci su preuzeli od Feničana ulogu "morskih prijevoznika" u starom...

Jedrenjak u drevnom Egiptu

Jedrenjaci koje su drevni Egipćani upotrebljavali na moru i rijeci Nil imali su jedno...

Perzijski vladar (5. stoljeće pr. Kr.)

Drevni perzijski vladari bili su slavni zahvaljujući veličini svojih carstava i bogatstvu...

Egipatske piramide (Giza, 26. stoljeće prije Krista)

Piramide u Gizi jedino su netaknuto čudo Starog vijeka koje je ostalo očuvano do...

Zigurat (Ur, 3. tisućljeće prije Krista)

Zigurati su tipične terasaste piramide koje su se u drevnoj Mezopotamiji koristile kao...

Added to your cart.