Borov trifluorid (BF₃)

Borov trifluorid (BF₃)

Bezbojni plin oštrog mirisa, teži od zraka, pod uticajem vlažnog zraka stvara bijeli dim.

Kemija

Ključne riječi

bor trifluorid, trokutan, molekularni oblik, Kut veze, Opća kemija, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Berilijev diklorid (BeCl₂)

Rabi se u proizvodnji berilija i kao katalizator.

Bromfluorklorometan (CHClBrF)

Molekula ima dva enantiomera: stereoizomeri koji su zrcalne slike jedan drugog i ne mogu se preklapati.

Fluor (F₂)

Najlakši od halogenih elemenata, otrovan plin blijedožute boje, jako reaktivan. Njegov najpoznatiji spoj je teflon.

Fluorovodik (HF)

Jedan od vodikovih halida, vrlo agresivna tvar - čak nagriza staklo.

1,1,2,2-tetrafluoretilen (C₂F₄)

Bezbojni plin bez mirisa, monomer teflona.

Usporedba halogenih elemenata

Halogeni elementi su skupina u periodičnoj tablici koja se sastoji od pet kemijski povezanih elemenata, fluora, klora, broma, joda i astatina.

Added to your cart.