Bakterije (kuglaste, štapićaste, zavojite)

Bakterije (kuglaste, štapićaste, zavojite)

Bakterije možemo podjeliti prema obliku stanice.

Biologija

Ključne riječi

bakterija, prokariot, jednostaničan, patogen, antibiotik, mikroorganizam, bolest, infekcija, upala, E. coli, tetanus, kuga, kolera, gonoreja, meningitis, upala pluća, Salmonela, Bolest legionara, Lajmska borelioza, sifilis, palica, spiral, loptast, monokok, vibrio, gnoj, staphylococcus, streptococcus, bacil, spirila, kok, stanica, stanična stijenka, Gram pozitivni, Gram bojanje, tok, bič, Pasteur, Gram-negativan, morfologija, bakteriologija, mikrobiologija, bilogija

Povezani dodatci

Pitanja

 • Koje bakterije NISU kuglastog oblika?
 • Koji NIJE uobičajeni oblik bakterija?
 • Kojeg je oblika bakterija uzrožnik kuge?
 • Kojeg je oblika bakterija uzročnik tetanusa?
 • Koju bolest uzrokuje bakterija?
 • Koju bolest uzrokuje bakterija?
 • Koju bolest uzrokuje bakterija?
 • Koju bolest NE uzrokuje bakterija?
 • Koju bolest NE uzrokuje bakterija?
 • Koju bolest NE uzrokuje bakterija?
 • Na osnovu bojenja kojeg staničnog organa razdvajamo gram-pozitivne i gram-negativne bakterije?
 • Od koje tvari se uglavnom sastoji stanična stijenka?
 • Koje bakterije rabe u mliječnoj industriji za proizvodnju prehrambenih proizvoda?
 • Je li točno?\nNitrofiksirajuće bakterije često izazivaju upalu kada dospiju u ljudski organizam.
 • Je li točno?\nNitrofiksirajuće bakterije žive na korijenu mahunarki.
 • Je li točno?\nSvjetleće bakterije žive u mamcu ribolovca.
 • Je li točno?\nEscherichia coli živi u donjem dijelu probavnog trakta.
 • Je li točno?\nUzročnik tetanusa proizvodi toksin koji izaziva bezopasne grčeve u mišićima.
 • Je li točno?\nBakterije su jednostanične prokariote.
 • Je li točno?\nBakterije su jednostanične eukariote.

3D modeli

Kuglaste

Štapićaste

Zavojite

Građa

Stanična stijenka

Animacija

Naracija

Bakterije su sitni jednostanični organizmi s prokariotskom građom stanice, koje možemo sresti na jako puno područja našeg života. Pretci današnjih bakterija su se pojavili na Zemlji već oko prije 3,5 milijardu godina.

Citoplazma je osnova bakterijske stanice. U tome se nalazi genetska tvar, DNK poput zatvorene kružne omče. Za razliku od eukariota, bjelančevine nisu vezane za prokariotski DNK. Citoplazma je obavijena staničnom membranom.

Stanična stijenka se može naći kod većine bakterija. Otrovna i kruta struktura; uglavnom je izgrađena od polisaharida i bjelančevina. Osigurava stalan oblik bakterijskoj stanici i štiti stanicu.

Izvan stijenke nalazi se kapsula koja je izgrađena većinom od polisaharida. Taj ovoj štiti stanicu, ali je često odgovoran i za bolesti izazvane bakterijama u organizmu domaćina. Neke bakterije se mogu aktivno gibati, i to zahvaljujući bičevima (flagele).

Bakterije imaju izuzetnu sposobnost umnožavanja i prilagođavanja, i zbog toga su izuzetno raspostranjene. Sposobne su za spolni i nespolni način razmnožavanja. Nespolno se razmnožavaju diobom, fisijom, što dovodi do pojave izuzetno velikog broja individualnih bakterijskih stanica. Po obliku mogu biti jako raznovrsni: kuglasti, štapićasti ili spiralni.

Kuglaste bakterije ili koki mogu se javiti pojedinačno, u parovima, u lancima ili u grozdovima. Ove bakterije često izazivaju gnojne infekcije, upalu pluća, ali kuglaste bakterije uzrokuju i gonoreju.

Jedna vrsta štapićastih bakterija su bacili. Bacili mogu biti bezopasni, kao na primjer laktobacil koji se rabi u prehrambenoj industriji. Mogu uzrokavati i bolesti, kao na primjer kuga, tuberkoloza, salmonela i tetanus. Escherichia coli koji živi u donjem dijelu probavnog trakta je također bacil.

Zavojite bakterije ili spirali uzrokuju na primjer sifilis, Lajmsku boreliozu i leptospirozu.

Bojenje po Gramu je metoda kojom se bakterije mogu svrstati u dvije grupe: gram-pozitivne i gram-negativne. Osnova podjele je da bojenje daje različite rezultate u staničnoj stijenci, zavisno o strukturi pojedinih bakterija. Ova je podjela zato važna, jer na gram-pozitivne i gram-negativne bakterije djeluju različiti antibiotici.

Povezani dodatci

Bioplinska elektrana

Bioplin se može proizvoditi od organskih tvari (gnojivo, biljni dijelovi, organski otpadi) uz pomoć bakterija. Bioplin je mješavina metana i ugljičnog...

Kruženje dušika

Atmosferski dušik vezan je bakterijama i koristi se u živim organizmima u obliku različitih spojeva.

Virusi

Virusi se sastoje od proteinske ljuske i DNK ili RNK. Zaražene stanice reprogramiraju kako bi proizvodile više virusa.

Bakterije (napredni stupanj)

Bakterije su jednostanični organizmi koji nemaju jezgru i duljine su nekoliko mikrometra.

DNK

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Doba kuge (Europa, 1347–1353)

Kuga je bolest uzrokovana bakterijom i ubraja se među najopasnije infekcije čovječanstva.

Genome editing

Genome editing is a type of genetical engineering which results in changes in the genome of a living organism. This animation introduces one of the best...

Građa prokariotske i eukariotske stanice

U živome svijetu postoje dvije osnovne vrste stanica: prokariotska i eukariotska stanica

Gujavica

Na primjeru gujavice je objašnjena anatomija kolutićavaca.

Molekula masti

Tri zasićene molekule masnih kiselina povezane s molekulom glicerola.

Molekula ulja

Trigliceridi koji sadrže nezasićene masne kiseline su na sobnoj temperaturi u tekućem stanju.

Usporedba jestivih i otrovnih gljiva

Neke od gljiva mogu prouzrokovati smrtonosna trovanja, dok su druge važni dijelovi naše trpeze.

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

Grdobina mrkulja

Bizarna grdobina će svojim svijetlećim vabcem lakše zaplijeniti svoj plijen. Iz animacije je vidljivo, kako funkcionira taj vabac.

Zeleni bičaš

Bičaš je jednostanični organizam jednako sposoban na autotrofiju i heterotrofiju.

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Papučica

Papučica je vrsta trepetljikaša, eukariota.

Promjenjiva ameba

Jednostanični, heterotrofni organizmi, slatkovodni, s nepostojanim oblikom.

Added to your cart.