Akropola (Atena, 5. stoljeće prije Krista)

Akropola (Atena, 5. stoljeće prije Krista)

Najpoznatija citadela na svijetu, Atenska akropola, izgrađena je u 5. stoljeću prije Krista, u vrijeme vladavine Perikla.

Povijest

Ključne riječi

Akropola, citadela, Fidija, Periklo, Hellas, Svjetska baština, Pallas Athena, Partenon, zgrada, grad-država, Zeus, Grci, grčki, Grčka, Atena, Ictinus, Callicrates, građevina, polis, bogovi, Dorski, bubnjić, postolje, kolonada, ionski, religija, karijatida, svetište, karijatide, Razdoblje mira, crkva, stup, detalj zabata, stari vijek, povijest, obrana

Povezani dodatci

Pitanja

 • U kojem su dijelu grčkih gradova-država obično bile smještene akropole?
 • Koji je drugi naziv za grad-državu?
 • Koju je funkciju imala akropola?
 • Koju je funkciju imala akropola?
 • Kada je izgrađena akropola grada Atene?
 • Tko je bio glavni arhitekt religijskih građevina u atenskoj akropoli?
 • Koje je prvo slovo grčke abecede?
 • Koje je posljednje slovo grčke abecede?
 • Kako se zvala božica zaštitnica grada Atene?
 • Prema grčkoj mitologiji, na koji je način rođena Atena?
 • Kako se zvala božica znanosti i obrtnika u grčkoj mitologiji?
 • Kako se zvao vrhovni bog grčke religije?
 • Kako se nazivaju vrata Akropole u Ateni?
 • Kojoj je božici podignut hram pored prilaznog trijema?
 • Koji je grčki stil arhitekture karakterističan za hram Atene Nike?
 • Kako se zove najveći hram atenske Akropole?
 • Kako se naziva stup koji služi kao nosivi element, a ima oblik mlade žene?
 • Na kojoj se zgradi atenske Akropole mogu vide karijatide?
 • Koja se zgrada atenske Akropole naziva "Riznicom"?
 • Tko nije bio atenski državnik?
 • Tko je bio tiranin?
 • Kada je iz Atene protjeran zadnji tiranin?
 • Tko je imao najvišu vlast u atenskoj demokraciji?
 • Koliko su vremena prosječno proveli dužnosnici atenske demokracije u službi?

3D modeli

Akropola

 • Partenon - Jedan od najvećih hramova antičkog svijeta koji je izgrađen u dorskom stilu. Centralna zgrada Akropole.
 • Erehtej - Hram izgrađen u jonskom stilu. Karakteriziraju ga ženski likovi koji imaju funkciju stupova (karijatide).
 • Halkoteka - Dvorana koja je služila za prikupljanje zavjetnih darova za Atenu.
 • Kip božice Atene - Božica znanosti i mudrosti koja je gradu pružila zaštitu, a i grad je imenovan po njoj.
 • Brauronij - Svetište je podignuto u čast božice djevice lovaca.
 • Propileji - Ulazni trijem u građevinama antičke Grčke. U Akropoli se sastojao od dvije dvorane i pet prolaza.
 • Hram Atene Nike - Svetište sa stupovima jonskog stila, podignuto u čast pobjednice Atene.
 • Atena - Centar jednog od najvažnijih polisa stare Helade. Njegovo ime potječe od božice Atene.
 • Egejsko more - Dio Sredozemnog mora. Njegova površina iznosi oko 214.000 km².
 • Pirej - Naselje na obali Egejskog mora, jugozapadno od Atene. Tu je bila luka antičke Atene.
 • put - Antička Atena je bila povezana sa Pirejom cestom opasanom zidinom. Većina robe je kroz ovaj put stigla od luke do grada.

Akropola u Ateni

Akropola (citadela) bila je utvrda smještena na najvišem dijelu grčkoga grada. Najčešće se tijekom vremena ovaj prvobitno obrambeni objekt razvio u mjesto s kulturnim značenjem, s najznačajnijim svetištima. U pravilu se nalazila u centru grada, na stjenovitoj uzvisini ili brežuljku.

Najpoznatija akropola nalazi se u Ateni, na 150 m visokoj, ravnoj, plavo-sivoj vapnenačkoj stijeni.

U vrijeme zlatnog doba atenske demokracije, u 5. stoljeću prije Krista, po nalogu Perikla, Fidija, jedan od najpoznatijih kipara tog vremena, izradio je nacrt akropole. Voditelji gradnje bili su Iktin i Kalikrat.

Iz neplodnih stijena polako su, jedna za drugom, počela nicati prekrasna arhitektonska djela.

Grčko društvo arhitekata krajem 19. stoljeća organiziralo je opsežna iskopavanja na Akropoli, ali restauracija kompleksa građevina traje još i dandanas. Atenska akropola 1987. godine uvrštena je na UNESCO-vu listu Svjetske kulturne baštine.

Fidijin kip

Propilej

Monumentalno predvorje

Izraz propileji u pravilu se odnosi na monumentalno predvorje, odnosno prilazne trijemove, u antičkoj grčkoj arhitekturi.

Predvorje atenske Akropole izgrađeno je između 437. i 432. godine pr. Kr., na temelju Mneziklovih nacrta. (Originalni nacrti iz nekoliko se razloga nikada nisu realizirali.)

Sastojalo se od središnje dvorane i bočnih krila. Središnju dvoranu nosili su stupovi; šest dorskih stupova činilo je pet prolaza.

Monumentalno stubište koje vodi do trijema izgrađeno je kasnije, u doba Rimskog carstva.

Od pet prilaznih trijemova i dviju dvorana propileja do danas su se očuvali samo neki dijelovi kasetiranog stropa i vanjski stupovi.

Monumentalno predvorje danas

Partenon

Hram božice djevice

Partenon se spominje kao najimpresivnija centralna građevina Akropole. Jedan je od najvećih hramova na svijetu, a izgrađen je između 447. i 432. godine prije Krista, na temelju nacrta koje je izradio Fidija. Sama gradnja odvijala se pod vodstvom Iktina i Kalikrata.

Naziv je dobio po božici zaštitnici grada koja se zvala Athena Parthenos, (grč. parthénos= djevica).

Hram je izgrađen u dorskom stilu. Na kamenom podnožju uzdizala su se 46 vanjska stupa i zidovi. Stupovi su nosili reljefima ukrašene grede i dvoslivni krov.

Središnja prostorija hrama zidom je podijeljena na dva dijela. U većoj prostoriji nalazio se 11-12 m visok kip božice Atene od slonove kosti, koji je izradio Fidija, dok se manja prostorija upotrebljavala kao riznicu.

Partenon danas

Erechteion

Građevina s karijatidama

Platoom Akropole dominiraju dva hrama: Partenon i Erehtej. Potonji je izgrađen u jonskom stilu. Poznat je po svom trijemu čiji krov, umjesto uobičajenih stupova, nosi šest kamenih kipova mladih žena, karijatida.

Karijatide su, dakle, kipovi mladih žena, koji su u funkciji stupova (muška inačica takvih kipova naziva se atlas). Karijatide se kao stilski element nisu koristile samo u arhitekturi antičke Grčke, već i u kasnijim stilskim razdobljima. Trijem Erehteja ističe se kao izvanredno arhitektonsko djelo, čak i među ostalim antičkim konkurentima ukrašenim karijatidama.

Karijatide

Kip božice Atene

Božica zaštitnica

Atena Pallas je kao kći Zeusa i Metide bila jedna od bogova na Olimpu.
Antički Grci štovali su je kao božicu mudrosti, pravednosti, prava, obrta i umjetnosti. (Iako se rodila iskočivši iz Zeusove glave nakon udarca Hefestove sjekire, postala je najdražim djetetom svojeg oca.)

Gradovi su također bili pod Ateninom zaštitom. Za prevlast u Atici morala se boriti s Posejdonom. Pobjedu je odnijela božica, a po njoj je nazvan glavni grad te pokajine, Atena.

Najvažnije zgrade Akrople stoga su, razumljivo, podignute u čast božice zaštitnice grada (Atene Polias). Međutim, Fidija je svoje poštovanje prema Ateni iskazao i jednim drugim veličanstvenim umjetničkim djelom; na otvorenom dijelu, u središtu same akropole stajao je njegov grandiozan brončani kip božice koji se za lijepog vremena mogao vidjeti s velike udaljenosti.

Atena, zaštnica grada

Animacija

 • Partenon - Jedan od najvećih hramova antičkog svijeta koji je izgrađen u dorskom stilu. Centralna zgrada Akropole.
 • Erehtej - Hram izgrađen u jonskom stilu. Karakteriziraju ga ženski likovi koji imaju funkciju stupova (karijatide).
 • Halkoteka - Dvorana koja je služila za prikupljanje zavjetnih darova za Atenu.
 • Kip božice Atene - Božica znanosti i mudrosti koja je gradu pružila zaštitu, a i grad je imenovan po njoj.
 • Brauronij - Svetište je podignuto u čast božice djevice lovaca.
 • Propileji - Ulazni trijem u građevinama antičke Grčke. U Akropoli se sastojao od dvije dvorane i pet prolaza.
 • Hram Atene Nike - Svetište sa stupovima jonskog stila, podignuto u čast pobjednice Atene.
 • kip Atene - 12 m visok kip, izradio ga je poznati kipar, Fidija. Kako bi se naglasila bijela put božice, upotrebljena je sonova kost.
 • kaciga - Kip božice bio je ukrašen kacigom na kojoj su se nalazili sfinga i konji s krilima.
 • božica pobjede - Pallas Athena u svojoj desnoj ruci drži kip božice pobjede.
 • dorski stup - U unutrašnjosti cela njih deset stajalo je uzduž bočnog, a pet uzduž stražnjeg zida.
 • štit - Prikazivao je scene iz bitke između Grka i Amazonki.
 • cela (naos) - Unutrašnji dio grčkih i rimskih hramova koji je bio ograđen zidovima i gdje je bio postavljen kultni kip.

Walk

Putovanje kroz vrijeme

Partenon (presjek)

 • zabat
 • korniš
 • timpan - Trokutasta (ili manje-više okrugla) površina između vodoravne i dviju koso postavljenih greda, često ukrašen kipovima.
 • postolje
 • 31 m
 • opistonaos - Stražnji trijem.
 • 70 m
 • opistodom - Pojam se izvorno odnosi na prostoriju unutar hrama koja nije bila povezana c celom.
 • vanjski trijem
 • dorski stup - Osam stupova stajalo je na prednjoj i na stražnjoj strani, a sedamnaest na bočnim stranama.
 • metopa - Arhitektonski element u obliku četverokuta, koji se nalazi između dvaju triglifa u sklopu dorskog friza, često ukrašen reljefima.
 • akroterij - Arhitektonski ukras.
 • Partenon - Najveći hram atenske Akropole posvećen božici Ateni. Izgrađen je pod vodstvom Iktina i Kalikrata, na temelju Fidijinih nacrta. Gradnja je trajala deset godina i završena je 438. godine pr. n. e.
 • krovna konstrukcija
 • cela (naos) - Unutrašnji dio grčkih i rimskih hramova koji je bio ograđen zidovima i gdje je bio postavljen kultni kip.
 • jonski stup - Partenon su krasila četiri takva stupa. To je bila prva građevina u kojoj su se koristili elementi i dorskog i jonskog stila.
 • ukras zapadnog zabata - Prikazuje Atenu i Posejdona u borbi za Atiku.

Atena

 • kip Atene - 12 m visok kip, izradio ga je poznati kipar, Fidija. Kako bi se naglasila bijela put božice, upotrebljena je sonova kost.
 • kaciga - Kip božice bio je ukrašen kacigom na kojoj su se nalazili sfinga i konji s krilima.
 • božica pobjede - Pallas Athena u svojoj desnoj ruci drži kip božice pobjede.
 • dorski stup - U unutrašnjosti cela njih deset stajalo je uzduž bočnog, a pet uzduž stražnjeg zida.
 • štit - Prikazivao je scene iz bitke između Grka i Amazonki.
 • cela (naos) - Unutrašnji dio grčkih i rimskih hramova koji je bio ograđen zidovima i gdje je bio postavljen kultni kip.

Atena

 • poljoprivredno područje
 • gradska vrata
 • gradski zid
 • Akropola - Citadela. Religijski centar antičkih grčkih polisa. Sagrađena na uzvisini koja se mogla dobro braniti.
 • Aresovo brdo - Areopag. Brdo sjeverozapadno od Akropole, mjesto gdje je sjednice održavao atenski sud.
 • agora - Naziv za gradsku tržnicu, trg, mjesto trgovačko-poslovnog i javnog života antičkih grčkih gradova.
 • stambene zgrade

Naracija

U antičkim grčkim gradovima-državama akropole su zauzimale posebno važno mjesto. Te citadele su bile sagrađene u centru grada (polisa), na mjestu koje se dobro moglo braniti. Osim u obrambene, upotrebljavale su se i u religijske svrhe; bile su središte vjerskog života antičkih Grka.
Atenska akropola zauzima posebno mjesto među brojnim drugim akropolama. Osim veličinom, kompleksnošću dizajna i gradnje, ističe se i svojim povijesnim značajem. Akropola, koja je smještena na vapnenačkoj stijeni visoravni Atike, izgrađena je u Periklovo doba, u 5. stoljeću pr. Kr. Glavnu ulogu u stvaraju djela religijske tematike imao je Fidija, jedan od napoznatijih kipara helenističkog razdoblja.

U svetište se ulazilo preko veličanstvenih monumentalnih vratiju, Propileja. Golema mramorna vrata dizajnersko su rješenje Mnezikla.

Pored stepeništa, koje je izgrađeno u rimskom razdoblju, nalazio se hram jedne od božica s Olimpa, Atene Nike, koji slovi i kao dragulj jonske arhitekture.

Na stijeni koja se izdiže iznad krajolika prevladavaju građevine posvećene zaštitnici grada, božici Ateni (po kojoj je grad i dobio ime).
Na otvorenom dijelu, u središtu same akropole, stajao je graciozni brončani kip božice Atene, koji je, poput brižnog čuvara, bdio nad gradom.

Halkoteka je služila kao mjesto za prikupljanje zavjetnih darova za božicu (dakle, bila je to riznica.)

Između svim građevina akropole ističe se Partenon, jedan od najvećih i najpoznatijih hramova antičkog svijeta. Građevina se odlikuje mješavinom elemenata dorskog i jonskog stila, a izgradili su je Iktin i Kalikrat na temelju Fidijinih nacrta. U većoj prostoriji – ćeliji svetišta nalazio se 12 metara visoki kip Atene, djelo najpoznatijeg helenističkog kipara.

Osim Zeusovog najdražeg djeteta, na Akropoli su, naravno, svoje mjesto dobili i drugi bogovi.
Jedan od hramova koji se nalaze na akropoli je i Erehtej poznat po kipovima mladih žena, karijatidama, koje su u funkciji nosivih elemenata, stupova.

Od svetišta posvećenog Artemidi (Brauronija) danas su, nažalost, ostali samo ostatci. Atenska Akropola svake godine privlači stotine tisuća turista, a 1987. godine je uvrštena na UNESCO-vu listu Svjetske kulturne baštine.

Povezani dodatci

Vrste starogrčkih stupova

Dorski, jonski i korintski stupovi se razlikuju u veličini i ukrašenosti.

Dionizovo kazalište (Atena, 4. stoljeće pr. Kr.)

Kazalište karakterističnog oblika i odlične akustike smjestilo se uz atensku Akropolu.

Grčki hoplit (5. stoljeće pr. Kr.)

Hoplit je u Antičkoj Grčkoj bio pješak koji je nosio teško oružje (mač ili koplje), oklop, kacigu i štit.

Građanin sa suprugom iz antičke Atene

Demokratsko uređenje atenskog polisa je zasnovano na punopravnim građanima.

Bastilja (Pariz, 18. stoljeće)

Zatvor u Parizu je postao poznat u revoluciji 1789. godine.

Olimpija (5. stoljeće prije Krista)

Olimpija je postala jedno od središta drevne Grčke zahvaljujući Olimpijskim igrama, koje su se održavale svake četvrte godine počevši od 776. godine prije...

Povijesna topografija (znamenitosti)

Pronađite povijesne znamenitosti na praznoj karti.

Svjetska čuda staroga vijeka

Od svjetskih čuda staroga vijeka danas postoje samo piramide u Gizi.

Trgovački jedrenjak u Antičkoj Grčkoj

Grci su zahvaljujući svojim naprednim jedrenjacima postali "morski prijevoznici.

Trojanski konj

Prema Homerovom epu je Odisejevo lukavstvo bilo zaslužno za pad Troje.

Atrejeva riznica (Mikena, 1300. prije Krista)

Grobnica kružnog tlocrta u Mikeni, pripisana slavnome kralju Atreju.

Grčki bogovi

Olimpski bogovi starogrčke mitologije bili su raznoliki poput ljudi.

Hrvatski Apoksiomen

Karakterističan antički kip pronađen je na dnu Jadranskog mora.

Lončarstvo drevne Grčke

Remek-djela drevnih grčkih lončara važni su arheološki artefakti.

Mikena (2. tisućljeće pr. Kr.)

Grad bogate kulture bio je prvi grad u povijesti koji je imao citadelu.

Palača u Knosu (2. tisućljeće prije naše ere)

Najveće arheološko nalazište iz brončanog doba na Kreti najvjerojatnije je bilo obredno i političko središte minojske kulture.

Stambena kuća u antičkoj Grčkoj

Prosječna stambena kuća u antičkoj Grčkoj imala je geometrčki raspoređen pravokutni tlocrt i dvije etaže.

Grad Babilon (6. stoljeće pr. Kr.)

Antički grad Babilon je bio smješten u Mezopotamiji i pružao se na dvije obale rijeke Eufrat.

Prekretnice kiparstva

Animacija nam pokazuje pet značajnih djela povijesti kiparstva.

Added to your cart.