Akropola (Atena, 5. stoljeće prije Krista)

Akropola (Atena, 5. stoljeće prije Krista)

Najpoznatija citadela na svijetu, Atenska akropola, izgrađena je u 5. stoljeću prije Krista, u vrijeme vladavine Perikla.

Povijest

Ključne riječi

Akropola, citadela, Fidija, Periklo, Hellas, Svjetska baština, Pallas Athena, Partenon, zgrada, grad-država, Zeus, Grci, grčki, Grčka, Atena, Ictinus, Callicrates, građevina, polis, bogovi, Dorski, bubnjić, postolje, kolonada, ionski, religija, karijatida, svetište, karijatide, Razdoblje mira, crkva, stup, detalj zabata, stari vijek, povijest, obrana

Povezani dodatci

Pitanja

 • U kojem su dijelu grčkih gradova-država obično bile smještene akropole?
 • Koji je drugi naziv za grad-državu?
 • Koju je funkciju imala akropola?
 • Koju je funkciju imala akropola?
 • Kada je izgrađena akropola grada Atene?
 • Tko je bio glavni arhitekt religijskih građevina u atenskoj akropoli?
 • Koje je prvo slovo grčke abecede?
 • Koje je posljednje slovo grčke abecede?
 • Kako se zvala božica zaštitnica grada Atene?
 • Prema grčkoj mitologiji, na koji je način rođena Atena?
 • Kako se zvala božica znanosti i obrtnika u grčkoj mitologiji?
 • Kako se zvao vrhovni bog grčke religije?
 • Kako se nazivaju vrata Akropole u Ateni?
 • Kojoj je božici podignut hram pored prilaznog trijema?
 • Koji je grčki stil arhitekture karakterističan za hram Atene Nike?
 • Kako se zove najveći hram atenske Akropole?
 • Kako se naziva stup koji služi kao nosivi element, a ima oblik mlade žene?
 • Na kojoj se zgradi atenske Akropole mogu vide karijatide?
 • Koja se zgrada atenske Akropole naziva "Riznicom"?
 • Tko nije bio atenski državnik?
 • Tko je bio tiranin?
 • Kada je iz Atene protjeran zadnji tiranin?
 • Tko je imao najvišu vlast u atenskoj demokraciji?
 • Koliko su vremena prosječno proveli dužnosnici atenske demokracije u službi?

3D modeli

Akropola

Akropola u Ateni

Akropola (citadela) bila je utvrda smještena na najvišem dijelu grčkoga grada. Najčešće se tijekom vremena ovaj prvobitno obrambeni objekt razvio u mjesto s kulturnim značenjem, s najznačajnijim svetištima. U pravilu se nalazila u centru grada, na stjenovitoj uzvisini ili brežuljku.

Najpoznatija akropola nalazi se u Ateni, na 150 m visokoj, ravnoj, plavo-sivoj vapnenačkoj stijeni.

U vrijeme zlatnog doba atenske demokracije, u 5. stoljeću prije Krista, po nalogu Perikla, Fidija, jedan od najpoznatijih kipara tog vremena, izradio je nacrt akropole. Voditelji gradnje bili su Iktin i Kalikrat.

Iz neplodnih stijena polako su, jedna za drugom, počela nicati prekrasna arhitektonska djela.

Grčko društvo arhitekata krajem 19. stoljeća organiziralo je opsežna iskopavanja na Akropoli, ali restauracija kompleksa građevina traje još i dandanas. Atenska akropola 1987. godine uvrštena je na UNESCO-vu listu Svjetske kulturne baštine.

Fidijin kip

Propylaia

Monumentalno predvorje

Izraz propileji u pravilu se odnosi na monumentalno predvorje, odnosno prilazne trijemove, u antičkoj grčkoj arhitekturi.

Predvorje atenske Akropole izgrađeno je između 437. i 432. godine pr. Kr., na temelju Mneziklovih nacrta. (Originalni nacrti iz nekoliko se razloga nikada nisu realizirali.)

Sastojalo se od središnje dvorane i bočnih krila. Središnju dvoranu nosili su stupovi; šest dorskih stupova činilo je pet prolaza.

Monumentalno stubište koje vodi do trijema izgrađeno je kasnije, u doba Rimskog carstva.

Od pet prilaznih trijemova i dviju dvorana propileja do danas su se očuvali samo neki dijelovi kasetiranog stropa i vanjski stupovi.

Monumentalno predvorje danas

Partenon

Hram božice djevice

Partenon se spominje kao najimpresivnija centralna građevina Akropole. Jedan je od najvećih hramova na svijetu, a izgrađen je između 447. i 432. godine prije Krista, na temelju nacrta koje je izradio Fidija. Sama gradnja odvijala se pod vodstvom Iktina i Kalikrata.

Naziv je dobio po božici zaštitnici grada koja se zvala Athena Parthenos, (grč. parthénos= djevica).

Hram je izgrađen u dorskom stilu. Na kamenom podnožju uzdizala su se 46 vanjska stupa i zidovi. Stupovi su nosili reljefima ukrašene grede i dvoslivni krov.

Središnja prostorija hrama zidom je podijeljena na dva dijela. U većoj prostoriji nalazio se 11-12 m visok kip božice Atene od slonove kosti, koji je izradio Fidija, dok se manja prostorija upotrebljavala kao riznicu.

Partenon danas

Erechteion

Građevina s karijatidama

Platoom Akropole dominiraju dva hrama: Partenon i Erehtej. Potonji je izgrađen u jonskom stilu. Poznat je po svom trijemu čiji krov, umjesto uobičajenih stupova, nosi šest kamenih kipova mladih žena, karijatida.

Karijatide su, dakle, kipovi mladih žena, koji su u funkciji stupova (muška inačica takvih kipova naziva se atlas). Karijatide se kao stilski element nisu koristile samo u arhitekturi antičke Grčke, već i u kasnijim stilskim razdobljima. Trijem Erehteja ističe se kao izvanredno arhitektonsko djelo, čak i među ostalim antičkim konkurentima ukrašenim karijatidama.

Karijatide

Kip božice Atene

Božica zaštitnica

Atena Pallas je kao kći Zeusa i Metide bila jedna od bogova na Olimpu.
Antički Grci štovali su je kao božicu mudrosti, pravednosti, prava, obrta i umjetnosti. (Iako se rodila iskočivši iz Zeusove glave nakon udarca Hefestove sjekire, postala je najdražim djetetom svojeg oca.)

Gradovi su također bili pod Ateninom zaštitom. Za prevlast u Atici morala se boriti s Posejdonom. Pobjedu je odnijela božica, a po njoj je nazvan glavni grad te pokajine, Atena.

Najvažnije zgrade Akrople stoga su, razumljivo, podignute u čast božice zaštitnice grada (Atene Polias). Međutim, Fidija je svoje poštovanje prema Ateni iskazao i jednim drugim veličanstvenim umjetničkim djelom; na otvorenom dijelu, u središtu same akropole stajao je njegov grandiozan brončani kip božice koji se za lijepog vremena mogao vidjeti s velike udaljenosti.

Atena, zaštnica grada

Walk

Putovanje kroz vrijeme

Partenon (presjek)

Hram božice djevice

Partenon se spominje kao najimpresivnija centralna građevina Akropole. Jedan je od najvećih hramova na svijetu, a izgrađen je između 447. i 432. godine prije Krista, na temelju nacrta koje je izradio Fidija. Sama gradnja odvijala se pod vodstvom Iktina i Kalikrata.

Naziv je dobio po božici zaštitnici grada koja se zvala Athena Parthenos, (grč. parthénos= djevica).

Hram je izgrađen u dorskom stilu. Na kamenom podnožju uzdizala su se 46 vanjska stupa i zidovi. Stupovi su nosili reljefima ukrašene grede i dvoslivni krov.

Središnja prostorija hrama zidom je podijeljena na dva dijela. U većoj prostoriji nalazio se 11-12 m visok kip božice Atene od slonove kosti, koji je izradio Fidija, dok se manja prostorija upotrebljavala kao riznicu.

Partenon danas

Atena

Božica zaštitnica

Atena Pallas je kao kći Zeusa i Metide bila jedna od bogova na Olimpu.
Antički Grci štovali su je kao božicu mudrosti, pravednosti, prava, obrta i umjetnosti. (Iako se rodila iskočivši iz Zeusove glave nakon udarca Hefestove sjekire, postala je najdražim djetetom svojeg oca.)

Gradovi su također bili pod Ateninom zaštitom. Za prevlast u Atici morala se boriti s Posejdonom. Pobjedu je odnijela božica, a po njoj je nazvan glavni grad te pokajine, Atena.

Najvažnije zgrade Akrople stoga su, razumljivo, podignute u čast božice zaštitnice grada (Atene Polias). Međutim, Fidija je svoje poštovanje prema Ateni iskazao i jednim drugim veličanstvenim umjetničkim djelom; na otvorenom dijelu, u središtu same akropole stajao je njegov grandiozan brončani kip božice koji se za lijepog vremena mogao vidjeti s velike udaljenosti.

Atena, zaštnica grada

Atena

Akropola u Ateni

Akropola (citadela) bila je utvrda smještena na najvišem dijelu grčkoga grada. Najčešće se tijekom vremena ovaj prvobitno obrambeni objekt razvio u mjesto s kulturnim značenjem, s najznačajnijim svetištima. U pravilu se nalazila u centru grada, na stjenovitoj uzvisini ili brežuljku.

Najpoznatija akropola nalazi se u Ateni, na 150 m visokoj, ravnoj, plavo-sivoj vapnenačkoj stijeni.

U vrijeme zlatnog doba atenske demokracije, u 5. stoljeću prije Krista, po nalogu Perikla, Fidija, jedan od najpoznatijih kipara tog vremena, izradio je nacrt akropole. Voditelji gradnje bili su Iktin i Kalikrat.

Iz neplodnih stijena polako su, jedna za drugom, počela nicati prekrasna arhitektonska djela.

Grčko društvo arhitekata krajem 19. stoljeća organiziralo je opsežna iskopavanja na Akropoli, ali restauracija kompleksa građevina traje još i dandanas. Atenska akropola 1987. godine uvrštena je na UNESCO-vu listu Svjetske kulturne baštine.

Fidijin kip

Naracija

U antičkim grčkim gradovima-državama akropole su zauzimale posebno važno mjesto. Te citadele su bile sagrađene u centru grada (polisa), na mjestu koje se dobro moglo braniti. Osim u obrambene, upotrebljavale su se i u religijske svrhe; bile su središte vjerskog života antičkih Grka.
Atenska akropola zauzima posebno mjesto među brojnim drugim akropolama. Osim veličinom, kompleksnošću dizajna i gradnje, ističe se i svojim povijesnim značajem. Akropola, koja je smještena na vapnenačkoj stijeni visoravni Atike, izgrađena je u Periklovo doba, u 5. stoljeću pr. Kr. Glavnu ulogu u stvaraju djela religijske tematike imao je Fidija, jedan od napoznatijih kipara helenističkog razdoblja.

U svetište se ulazilo preko veličanstvenih monumentalnih vratiju, Propileja. Golema mramorna vrata dizajnersko su rješenje Mnezikla.

Pored stepeništa, koje je izgrađeno u rimskom razdoblju, nalazio se hram jedne od božica s Olimpa, Atene Nike, koji slovi i kao dragulj jonske arhitekture.

Na stijeni koja se izdiže iznad krajolika prevladavaju građevine posvećene zaštitnici grada, božici Ateni (po kojoj je grad i dobio ime).
Na otvorenom dijelu, u središtu same akropole, stajao je graciozni brončani kip božice Atene, koji je, poput brižnog čuvara, bdio nad gradom.

Halkoteka je služila kao mjesto za prikupljanje zavjetnih darova za božicu (dakle, bila je to riznica.)

Između svim građevina akropole ističe se Partenon, jedan od najvećih i najpoznatijih hramova antičkog svijeta. Građevina se odlikuje mješavinom elemenata dorskog i jonskog stila, a izgradili su je Iktin i Kalikrat na temelju Fidijinih nacrta. U većoj prostoriji – ćeliji svetišta nalazio se 12 metara visoki kip Atene, djelo najpoznatijeg helenističkog kipara.

Osim Zeusovog najdražeg djeteta, na Akropoli su, naravno, svoje mjesto dobili i drugi bogovi.
Jedan od hramova koji se nalaze na akropoli je i Erehtej poznat po kipovima mladih žena, karijatidama, koje su u funkciji nosivih elemenata, stupova.

Od svetišta posvećenog Artemidi (Brauronija) danas su, nažalost, ostali samo ostatci. Atenska Akropola svake godine privlači stotine tisuća turista, a 1987. godine je uvrštena na UNESCO-vu listu Svjetske kulturne baštine.

Povezani dodatci

Uništenje Pompeja

Stručnjaci još uvijek istražuju tajne ruševina ovoga antičkog grada, nudeći nam mnoštvo...

Trgovački jedrenjak u Antičkoj Grčkoj

Uz pomoć jedrenjaka Grci su preuzeli od Feničana ulogu "morskih prijevoznika" u starom...

Građanin sa suprugom iz antičke Atene

Demokratsko uređenje atenskog polisa je zasnovano na punopravnim građanima.

Dionizovo kazalište (Atena, 4. stoljeće pr. Kr.)

Kazalište karakterističnog oblika i odlične akustike smjestilo se uz atensku Akropolu.

Stambena zgrada u antičkom Rimu

Prostrane stambene zgrade bogatijih Rimljana su imale različite tlocrte i sastojale su se...

Rimski ratnik (1. stoljeće prije Krista)

Plaćeni vojnici antičkog Rimskog Carstva bili su izvrsno obučeni i opremljeni.

Starorimski opsadni strojevi

Rimski osvajači posjedovali su učinkovitu opsadnu mašineriju, razvijenu za potrebe napada...

Putovanje u Gutembergovu galaksiju

U ovoj ćete se lekciji pobliže upoznati s poviješću pisanja.

Added to your cart.