1,1,2,2-tetrafluoretilen (C₂F₄)

1,1,2,2-tetrafluoretilen (C₂F₄)

Bezbojni plin bez mirisa, monomer teflona.

Kemija

Ključne riječi

tetrafluoretilen, teflon, alkil halid, organski spoj koji sadrži halogen, polimerizacija, monomer, polimer, termostabilan, organska kemija, kemija

Povezani dodatci

3D modeli

Model kuglica-štapić

Tetrafluoretilen C₂F₄

Informacije

Molarna masa: 100.2 g/mol

Talište: -131.15 °C

Vrelište: -75.9 °C

Gustoća: 1.519 g/cm³

Svojstva

1,1,2,2-tetrafluoretilen je monomer teflona. To je bezbojan, zapaljiv plin bez mirisa. Sudjeluje u tipičnim alkenskim reakcijama, kao što su adicija i polimerizacija. Na sobnoj temperaturi intenzivno reagira sa klorom, u prisustvu svjetla. Stvara eksplozivne perokside s kisikom.

Zbog svoje tendencije prema samopolimerizaciji, tetrafluoretilen se mora čuvati sa stabilizatorom, dalje od zraka.

Pojava i proizvodnja

Tetrafluoretilen nastaje tijekom pirolize difluorklorometana pri temperaturi od 600-800 °C.

Upotreba

Tetrafluoretilen se koristi za proizvodnju teflona.

Kalotni model

Naracija

Povezani dodatci

Politetrafluoretilen, teflon (C₂F₄)n

Jedan od najpoznatijih sintetskih polimera.

Eten (etilen) (C₂H₄)

Prvi član alkena, homolognoga niza ugljikovodika.

Fluorovodik (HF)

Jedan od vodikovih halida, vrlo agresivna tvar - čak nagriza staklo.

Polimerizacija etena

Polimerizirani eten je poznat kao polietilen, vrsta plastike

Adicija

Adicija je reakcija u kojoj se molekule od dvije ili više tvari spoje bez stvaranja nusprodukta.

Fluor (F₂)

Najlakši od halogenih elemenata, otrovan plin blijedožute boje, jako reaktivan. Njegov najpoznatiji spoj je teflon.

Borov trifluorid (BF₃)

Bezbojni plin oštrog mirisa, teži od zraka, pod uticajem vlažnog zraka stvara bijeli dim.

Usporedba halogenih elemenata

Halogeni elementi su skupina u periodičnoj tablici koja se sastoji od pet kemijski povezanih elemenata, fluora, klora, broma, joda i astatina.

Added to your cart.