نرم‌افزار ارائه آموزشی برای تخته‌های هوشمند
محتوای تعاملی برای یادگیری در خانه
%
تخفیف برای مدارس
دوره‌های آموزشی، پشتیبانی و تخفیف برای مدارس
نقشه‌های دیجیتالی برای تخته‌های هوشمند
دفتر ثبت نام دیجیتالی مدرسه
کتاب‌های درسی دیجیتالی برای موبایل و تبلت
کتاب‌های درسی دیجیتالی و چاپی با محتوای تکمیلی تعاملی
نرم‌افزار ترسیم هندسه دوبعدی
نرم‌افزار ترسیم هندسه فضایی
Added to your cart.