پازل سه بعدی

پازل سه بعدی

این بازی هیجان انگیز و رنگارنگ برای درک سه بعدی (فضایی) طراحی شده است. شما می توانید راه حل های خود را با استفاده از نماهای ایزومتریک بررسی کنید.

تصویرسازی, آموزشی

فلش

کلیدواژه‌ها

puzzle game, jigsaw puzzle, isometric view, stereopsis, سه بعدی, orientation, logic, mathematics, shadow, game, exercise, projection, shape, shapes, construction, construction, entertainment, interactive, 3D view, سه بعدی, online game, geometric isomerism, cube grid, bars, coordinate grid

Added to your cart.