تیرانوسورس رکس (مارمولک ستمگر)

گوشت خواران بزرگ، تقریبا یکی از بهترین شناخته شده ها از دایناسورها۔

گیاهان و جانوران کربنیفر

این انیمیشن برخی حیوانات و گیاهان را نشان می دهد که بین دوره های دوونین و پرمین ( ۲۹۹–۳۵۸ میلیون سال پیش ) زندگی می کردند۔

بی دندان پرنده

یک خزنده بالدار ماقبل تاریخ، شبیه پرندگان۔ گرچه، هیچ ارتباط مستقیمی بین آن ها وجود ندارد۔

تریلوبیت ها

اجداد عنکبوتیان و سخت پوستان متعلق به کلاس تریلوبیت۔

آپاتوسور

دایناسور گیاهخوار با گردن بلند و دارای بدن قوی۔

تکامل انسان

مغز و جمجمه در طول تکامل انسان دچار تحولات مهمی شدند۔

ماهیان زره دار پیش از تاریخ

گونه های منقرض شده ماهی که دارای ´زره´ ضخیم هستند که از سر محافظت می کنند۔

ایکتیوستگا

یک دوزیست ماقبل تاریخ و نماینده اولیه چهاراندامان، که ۳۶۰ میلیون سال پیش منقرض شد۔

تیکتالیک

یک شکل انتقالی بین ماهی و چهاراندامان یا مهره داران چهار پا است۔

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

Neolithic settlements

As a result of the revolutionary advances in the Neolithic, settling human communities established the first lasting settlements.

The spread of Homo sapiens on Earth

The 'wise man' originated in Africa and dispersed throughout most of the continents.

Venus figurines

These Palaeolithic statuettes probably symbolise fertility and prosperity.

From the Stone Age to the Iron Age

This animation demonstrates the development of the axe throughout archaeological periods.

استون هنج (بریتانیای کبیر، عصر برنز)

این بنای مشهور جهان در انگلیس، هنوز هم رازهایی برای باستان‌شناسان دارد۔

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

The Cave of Altamira

The world-famous limestone cave with its amazing cave paintings is one of the most important archaeological sites of Palaeolithic art.

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus, the 'terrible claw', was a carnivorous dromaeosaurid dinosaur.

فرهنگهای بزرگ در اروپا

سازه های متشکل از قطعات بزرگ سنگی ، که قدمت آنها به هزاران سال باز می گردد ، بناهای تاریخی فرهنگ های بزرگ است۔

Hunebeds

These special dolmens located in present-day Netherlands were built about 5,000 years ago.

Added to your cart.