شهرک ایزوله شده (خانه جنگلبان)

فارسترها شیوه زندگی خود را با محیط جنگل تنظیم کردند۔

دهکده یک خیابان با "زمین های نواری"

روستاهایی که در دره ها مستقر شده اند، معمولاً شامل خانه هایی بودند که روی زمین های دراز و باریک ساخته شده اند۔

استادیوم فوتبال

فوتبال یکی از محبوب ترین ورزش های تیمی به دلیل داشتن تجهیزات نسبتاً کم و قوانین ساده است۔

زمین بسکتبال

بسکتبال یکی از محبوب ترین ورزش های توپ این روزها است۔

آب شیرین کن آب دریا

فرآیند نمک زدایی از آب دریا، آب آشامیدنی را تولید می کند۔

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

آلودگی آب

منابع اصلی آلودگی آب شهرداری ها، صنعت و کشاورزی است۔

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

The Suez Canal

The Suez Canal is an artificial waterway connecting the Red Sea and the Mediterranean Sea.

ایرباس A380

هواپیمای مسافربری دو طبقه ، دارای بدنه پهن می تواند بیش از ۵۰۰ مسافر را حمل کند۔

جنگل زدایی

جنگل زدایی تاثیر منفی روی محیط زیست دارد۔

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

Mining at the time of the Industrial Revolution

At the end of the 18th century, mining boomed because of the great need for raw materials in the dynamically developing industry.

آسیاب آبی

دستگاه هاي تبدیل انرژی آب جاری یا ریزش آب به اشکال مفید قدرت قبلاً در قرون وسطی مورد استفاده قرار می گرفتند۔

طراحی و ساخت آزادراه

ما می توانیم در باند عبور دو طرفه در آزادراه حركت کنیم۔

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

TGV POS train

The train operates between Paris and southern Germany, its cruise speed is 320 km/h.

Added to your cart.