تقسیمات اداری آلمان

تقسیمات اداری آلمان

این انیمیشن استان ها و مراکز استان های آلمان را نشان می دهد

جغرافى

کلیدواژه‌ها

public administration, Germany, Europe, Central Europe, province, federal government, federal chancellor, chancellor, local government, state, capital city, city, country, German, states, map, map knowledge, society, atlas, geography

موارد مربوط

کشورهای اروپایی

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای اروپایی از طریق تمرینات در سه سطح دشواری۔

تقسیمات اداری هلند

این انیمیشن استان ها و پایتخت های استان هلند را نشان می دهد۔

تقسیمات اداری چین

ارائه واحدهای مهم اداری چین۔

مناظر دیدنی جهان

بازی در مورد مناظر در سراسر جهان۔

شهرهای جهان

این انیمیشن مکانهای جغرافیایی شهرهای بزرگ زمین را نشان می دهد۔

کشورهای جهان

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم کشورهای جهان از طریق تمرین هایی در سه سطح دشواری۔

اشکال زبان های دولتی و رسمی

این انیمیشن اشکال دولت و زبانهای رسمی کشورهای جهان را نشان می دهد۔

اتحادیه های سیاسی و اقتصادی

طی دهه های گذشته چندین اتحادیه سیاسی و اقتصادی بین کشورها تشکیل شده است۔

The Brandenburg Gate

This Neoclassical structure is one of the best-known landmarks of Berlin and Germany.

Added to your cart.