کیتی در زمین بازی

کیتی در زمین بازی

یک انیمیشن رنگارنگ و سرگرم کننده برای تمرین جهت یابی در فضا۔

علوم طبیعی

کلیدواژه‌ها

orientation, سه بعدی, stereopsis, spatial perception, practicing

موارد مربوط

بازی الفبای انگلیسی

الفبای انگلیسی را تمرین کنید! کلمات را کنار بگذارید!

بازی الفبای آلمانی

الفبای آلمانی را تمرین کنید و کلمات را از حروف تشکیل دهید۔

بازی الفبای روسی

الفبای روسی را تمرین کنید ، کلمات را از حروف بسازید۔

روزهای اول مدرسه

هنگام بازی مفهوم رنگ ها ، اعداد ، حروف و شکل ها را یاد بگیرید۔

اتاق بچه ها

این انیمیشن به توسعه ادراک فضایی کمک می کند۔

روبات ها

یک بازی سرگرم کننده در مورد نماهای مختلف از اجسام فضایی۔

روستای پرستو

یک انیمیشن سرگرم کننده برای تمرین جهت یابی با استفاده از نقشه۔

Junction

Entertaining and spectacular animation to practise orientation in space.

بازی چرخشی سه بعدی

با چرخاندن مدل ها قطعاتی از اشکال سه بعدی شکسته را سرهم کنید۔

Sophie´s desk

A game about the different views of complex objects.

Added to your cart.