ساختمان های افسانه ای

ساختمان های افسانه ای

گزیده ای از بناهای افسانه ای از تاریخ تمدن۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

architecture, edifice, legend, building, architect, Stonehenge, آکروپولیس, بابل, Colosseum, pyramid, Knossos, palace, Mycenae, church, Solomon, stupa, Chichén Itzá, Pisa, Hagia Sophia, Kaaba, Machu Picchu, Namdaemun, Charlemagne, Tenochtitlan, Himeji, Eiffel, White House, Statue of Liberty, Burj Al Arab, Golden Gate, Moai, Taj Mahal, Opera, Vasily Blahzenny, Sydney, بایتکر, history, leaning tower, Middle Ages, Tower, modern age, Brandenburg Gate, modern history, Great Wall, Ishtar gate, culture, visual culture, antiquity, prehistory

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

فرهنگهای بزرگ در اروپا

سازه های متشکل از قطعات بزرگ سنگی ، که قدمت آنها به هزاران سال باز می گردد ، بناهای تاریخی فرهنگ های بزرگ است۔

Treasury of Atreus (Mycenae, 14th century BC)

A beehive tomb on the site of the ancient city of Mycenae, attributed to the legendary king.

Wonders of the Ancient World

Today only one of the Wonders of the Ancient World is still intact: the Pyramids of Giza.

ساختمانهای بلند

ساختمانهای بلند یادگاری از تاریخ بشر و پیشرفت تکنولوژی هستند۔

کشورهای جهان

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم کشورهای جهان از طریق تمرین هایی در سه سطح دشواری۔

توپوگرافی تاریخی - نقاط دیدنی تاریخی

علائم تاریخی را در یک نقشه خالی پیدا کنید

شهر ممنوعه- بیجینگ، قرن هفدهم-

شهر ممنوعه یکی از باشکوه ترین و اسرارآمیزترین بناهای تاریخی امپراتوری چین است۔

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Frank Lloyd Wright's well-known work is a masterpiece of modern organic architecture.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Legendary medieval empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

مسجد جامع (اصفهان، قرن پانزدهم)

ترفندهای معماری و تزئینات این مسجد، آن را در میان شاهکارهای هنر اسلامی قرار داده است۔

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman amphitheatres in the Antiquity.

Added to your cart.