رزمندگان آزتک - قرن ۱۵

رزمندگان آزتک - قرن ۱۵

جنگجویان ترسناک و آزتک نتوانستند تسخیر کننده های اسپانیایی را با سلاح های بدوی خود متوقف کنند۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

aztec warriors, Aztec, fighter, Aztec Empire, weapon, spear, shield, mace, axe, bow, soldier, armament, calendar stone, Middle Ages, clothing

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • امپراتوری آزتک در قلمرو کدام کشور امروزی واقع شده است؟
 • پایتخت آزتک در قلمرو کدام شهر امروزی واقع شده است؟
 • آزتک ها برای اجرای بازی محبوب خود از چه استفاده کردند؟
 • نتیجه یک بازی علما برای کاپیتان تیم باخت چیست؟
 • چگونه یک گل در طول بازی علما به ثمر رسید؟
 • اسم\nپایتخت آزتک چیست؟
 • مهمترین وسیله حمل و نقل در تينوتشيتلان چه بود؟
 • فکر می کنید آزتک ها وقتی برای اولین بار آنها را دیدند، فتح پیروان اسپانیایی چه می کردند؟
 • بزرگترین نقطه ضعف نظامی آزتک ها در برابر فاتحان چه بود؟
 • آزتک ها کدام گیاه را نکاشتند؟
 • چه زمانی دوران طلایی امپراتوری آزتک رخ داد؟
 • آیا این درست است که فداکاری های انسانی نقش ویژه ای در دین آزتک داشتند؟
 • آیا این درست است که امپراتوری آزتک تا زمان روی کار آمدن فاتحان در صلح با همسایگان بود؟
 • فاتحان چه کسانی بودند؟
 • هدف اصلی فاتحان چه بود؟
 • چه کسی امپراتوری آزتک را شکست؟
 • کدام یک از حاکمان آزتک با فاتحان اسپانیایی جنگید؟
 • نام خدای بزرگ در دین آزتک چیست؟
 • جمعیت تخمین زده شده تينوتشيتلان در عصر طلایی خود چه بود؟

نماها

موارد مربوط

حاکم آزتک ( قرن پانزدهم)

امپراتوری آزتک یک کشور استبدادی، نظامی گرا بود که تحت فرمانروای حاكم قرار داشت۔

Tenochtitlan (15th century)

The magnificent capital of the Aztec Empire astonished even the Spanish Conquistadors.

کنکیستادور (قرن شانزدهم)

فاتحان اسپانیایی موفقیت خود را مدیون زره و سلاح گرم خود بودند۔

استعمار اروپا از قاره آمریکا (تا سال 1763)

چندین کشور اروپایی به فتح جهان جدید پیوستند و آمریکا را به یک قاره رنگارنگ تبدیل کردند۔

جنگجو اینکا - قرن پانزدهم

سلاحهای احتیاطی اینکا در مبارزه با مخالفان اسپانیایی ناکافی بودند۔

Chichen Itza (12th century)

The legendary city of the Mayan-Toltec Empire was located on the territory of present-day Mexico.

Machu Picchu (15th century)

The ancient Inca city, located in present-day Peru, is a World Heritage Site.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

Teotihuacan (4th century)

Majestic even in its ruins, this city was the largest and most populous settlement in the pre-Columbian Americas.

Added to your cart.