روستای پرستو

روستای پرستو

یک انیمیشن سرگرم کننده برای تمرین جهت یابی با استفاده از نقشه۔

علوم طبیعی

کلیدواژه‌ها

top view, map, orientation, stereopsis, spatial perception, game, سه بعدی

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • میدان خیابان را پیدا کنید۔
 • خیابان الکساندر را پیدا کنید۔
 • خیابان رنجر را پیدا کنید۔
 • خیابان حسین را پیدا کنید۔
 • خیابان Wildcat را پیدا کنید۔
 • خیابان رز را پیدا کنید۔
 • خیابان توت فرنگی را پیدا کنید۔
 • خیابان گنجشک را پیدا کنید۔
 • کوچه سبز را پیدا کنید۔
 • جاده کلیسا را پیدا کنید۔
 • گورستان را پیدا کنید۔
 • دریاچه قزل آلا را پیدا کنید۔
 • پارک تفریحی را پیدا کنید۔
 • ایستگاه اتوبوس را پیدا کنید
 • خیابان سوان را پیدا کنید۔
 • جاده اصلی را پیدا کنید۔
 • کلیسا را پیدا کنید

نماها

موارد مربوط

پیمایش در فضا

این انیمیشن با استفاده از مختصات فضایی به پرورش ادراک و پیمایش در فضا کمک می کند۔

روزهای اول مدرسه

هنگام بازی مفهوم رنگ ها ، اعداد ، حروف و شکل ها را یاد بگیرید۔

اتاق ایمز

اتاق ایمز یک اتاق غیر طبیعی است که برای ایجاد یک توهم نوری استفاده می شود۔

کیتی در زمین بازی

یک انیمیشن رنگارنگ و سرگرم کننده برای تمرین جهت یابی در فضا۔

روبات ها

یک بازی سرگرم کننده در مورد نماهای مختلف از اجسام فضایی۔

اتاق بچه ها

این انیمیشن به توسعه ادراک فضایی کمک می کند۔

طراحی مبلمان آشپزخانه - سیستم مختصات مکانی

تمرین استفاده از سیستم مختصات مکانی با کمک مدل آشپزخانه طراحی شده توسط رایانه۔

Junction

Entertaining and spectacular animation to practise orientation in space.

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

Sophie´s desk

A game about the different views of complex objects.

Added to your cart.