پروژکتور سینما چگونه کار می کند؟

پروژکتور سینما چگونه کار می کند؟

این انیمیشن طراحی و طرز کار یک پروژکتور سینمای قدیمی را نشان می دهد۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

film projector, cinema, movie, motion picture, film, film screening, projection box, film reel, optics, frame, film drive mechanism, digital, analogue, stereo soundtrack, media, technology

موارد مربوط

نماها

اتاق نمایش

  • پروژکتور آنالوگ - درهر ثانیه ۲۴ فریم تصویر روی پرده می اندازد۔ که توسط مغز ما به صورت تصاویر مجزا درک نمی شوند۔ مجموعه ی این تصاویر ثابت که به سرعت پشت سرهم به نمایش درمی آیند با هم ادغام می شوند۔ درواقع این همان اصل اساسی فناوری فیلم است۔
  • پروژکتور دیجیتال - با فناوری LCD کار می کند۔ مزیت آن این است که بازتولید فیلم در این حالت آسان است و برای کارکردن به حلقه های فیلم حساس نیازی ندارد۔ این نوع پروژکتور به آرامی رواج می یابد، زیرا هزینه های عملیاتی آن نسبتاً زیاد است و یک خطای پیکسل در پروژکتور را می توان در کل طول فیلم مشاهده کرد۔

پروژکتور

  • حلقه ی فیلم - یک پروژکتور سینما درهر ثانیه ۲۴ فریم تصویر روی پرده می اندازد۔ این ۲۴ تصویر، در نیم متر از فیلم جا می گیرند۔ طول نوار یک فیلم ۲ ساعته تقریبا ۳/۵ کیلومتر است۔ قبلا این نوارهای بلند فیلم بر روی چندین حلقه فیلم پیچیده می شدند۔ برای اطمینان از پیوسته بودن نمایش تصاویر، از یک جفت پروژکتور فیلم به صورت یک درمیان استفاده می شد۔ امروز دیگر استفاده از حلقه های بزرگ فیلم مشکلی ایجاد نمی کند، به همین دلیل وجود یک پروژکتور کافی است۔
  • سازوکار حرکت فیلم
  • لنز

طرزکار

  • دیافراگم چرخان - فیلم به جای حرکت پیوسته، بصورت فریم به فریم نمایش داده می شود۔ به لطف دیافراگم چرخان، تک فریم ها در حال حرکت روشن نمی شوند۔ از آنجا که حرکت تک فریم ها قابل مشاهده نیست، تصویر روی صفحه تار دیده نمی شود۔
  • فیلم - پروژکتور سینما درهر ثانیه ۲۴ فریم تصویر روی پرده می اندازد۔ اگر حرکت و روشنایی فیلم بصورت پیوسته بود، تصویر روی صفحه تار دیده می شد۔ به همین دلیل فیلم به صورت فریم به فریم نمایش داده می شود و لامپ در هنگام حرکت فریم ها، روی آنها نور نمی اندازد۔

فیلم

  • فریم - یک پروژکتور سینمای آنالوگ درهر ثانیه ۲۴ فریم تصویر روی پرده می اندازد۔ که توسط مغز ما به صورت تصاویر مجزا درک نمی شوند۔ مجموعه ی این تصاویر ثابت که به سرعت پشت سرهم به نمایش درمی آیند با هم ادغام می شوند۔ درواقع این همان اصل اساسی فناوری فیلم است۔
  • پرفراژ - برای حرکت فیلم از آن استفاده می شود۔
  • نوارصدای استریو - سیگنال های صوتی را می توان بصورت نوری یا مغناطیسی روی نوار صدا ضبط و تکثیر کرد۔ فیلم های جدید به جای نوارهای صدای آنالوگ دارای نوار صدای دیجیتال هستند۔

انیمیشن

روایت

پروژکتور سینما درهر ثانیه ۲۴ فریم تصویر روی پرده می اندازد، که دیگر به صورت تصاویر مجزا توسط مغز ما درک نمی شوند زیرا این تصاویر ثابت به سادگی با هم ادغام می شوند۔ درواقع این همان اصل اساسی فناوری فیلم است۔ اگر حرکت و روشنایی فیلم بصورت پیوسته بود، تصویر روی صفحه تار دیده می شد۔ به همین دلیل فیلم به صورت فریم به فریم نمایش داده می شود و لامپ در هنگام حرکت فریم ها، روی آنها نور نمی اندازد۔ از آنجا که حرکت تک فریم ها قابل مشاهده نیست، تصویر روی صفحه تار دیده نمی شود۔

یک پروژکتور سینما درهر ثانیه ۲۴ فریم تصویر روی پرده می اندازد۔ این ۲۴ تصویر، در نیم متر از فیلم جا می گیرند۔ طول نوار یک فیلم ۲ ساعته تقریبا ۳/۵ کیلومتر است۔ قبلا این نوارهای بلند فیلم بر روی چندین حلقه فیلم پیچیده می شدند۔ برای اطمینان از پیوسته بودن نمایش تصاویر، از یک جفت پروژکتور فیلم به صورت یک درمیان استفاده می شد۔ امروز دیگر استفاده از حلقه های بزرگ فیلم مشکلی ایجاد نمی کند، به همین دلیل وجود یک پروژکتور کافی است۔

پرفراژهای لبه ی نوار فیلم برای حرکت طولی فیلم استفاده می شود۔ سیگنال های صوتی را می توان بصورت نوری یا مغناطیسی روی نوار صدا ضبط و تکثیر کرد۔ فیلم های جدید به جای نوارهای صدای آنالوگ دارای نوار صدای دیجیتال هستند۔

یکی از معایب پروژکتورهای سینمای آنالوگ این است که نوار فیلم حساس است و بازتولید فیلم دراین حالت از بازتولید آن در حالت فناوری دیجیتال پیچیده تر است۔
پروژکتورهای LCD دیجیتالی روز به روز بیشتر رواج می یابند۔ آنها گذشته از مزایای بیشمار، معایبی نیز دارند۔ هزینه های عملیاتی آنها نسبتاً زیاد است و یک خطای پیکسلی در پروژکتور در کل طول فیلم قابل مشاهده است۔ بنابراین، اکثر سینماها هنوز از پروژکتورهای آنالوگ استفاده می کنند۔

موارد مربوط

میکروسکوپ الکترونی چگونه کار می کند؟

این انیمیشن ساختار و نحوه ی عملکرد میکروسکوپ الکترونی را نشان می دهد۔

دوربین دیجیتال چگونه کار می کند؟

این انیمیشن ساختار و عملکرد دوربین های دیجیتال را نشان می دهد۔

داگرئوتایپ

اولین تکنیک موفق تجاری عکاسی توسط لوئی داگور فرانسوی اختراع شد۔

تنوع اندام های تشخیص دهنده نور

چندین نوع مشابه چشم از طریق تکامل همگرا به طور مستقل توسعه یافته اند۔

خودکار چگونه کار می کند؟

اختراع خودکار نوشتن را بسیار آسانتر کرد۔

برمید نقره ( AgBr )

ترکیب سفید، کریستالی زمانی که در معرض نور قرار می گیرد، تجزیه می شود۔

سینما- ایالات متحده آمریکا، دهه ۱۹۳۰

سینما ها در دهه ۱۹۱۰ در شهرهای بزرگ ایالات متحده ساخته شده است۔

How does it work? - Optical disc drives

This animation demonstrates the structure and operation of different types of optical disc drives.

The mechanism of vision

The curvature of the lens of the eye changes when we look at a distant or at a near object, to ensure a sharp image.

شفافیت

این انیمیشن مفاهیم شفافیت و کدر بودن، اصل رادیوگرافی و خواص جذب نور مواد را نشان می دهد۔

فانوس دریایی

از فانوس دریایی به عنوان راهنما جهت یابی در آبهای ساحلی استفاده می شود۔

Added to your cart.