پروژکتور سینما چگونه کار می کند؟

پروژکتور سینما چگونه کار می کند؟

این انیمیشن طراحی و طرز کار یک پروژکتور سینمای قدیمی را نشان می دهد۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

film projector, cinema, movie, motion picture, film, film screening, projection box, film reel, optics, frame, film drive mechanism, digital, analogue, stereo soundtrack, media, technology

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

میکروسکوپ الکترونی چگونه کار می کند؟

این انیمیشن ساختار و نحوه ی عملکرد میکروسکوپ الکترونی را نشان می دهد۔

دوربین دیجیتال چگونه کار می کند؟

این انیمیشن ساختار و عملکرد دوربین های دیجیتال را نشان می دهد۔

داگرئوتایپ

اولین تکنیک موفق تجاری عکاسی توسط لوئی داگور فرانسوی اختراع شد۔

تنوع اندام های تشخیص دهنده نور

چندین نوع مشابه چشم از طریق تکامل همگرا به طور مستقل توسعه یافته اند۔

خودکار چگونه کار می کند؟

اختراع خودکار نوشتن را بسیار آسانتر کرد۔

برمید نقره ( AgBr )

ترکیب سفید، کریستالی زمانی که در معرض نور قرار می گیرد، تجزیه می شود۔

سینما- ایالات متحده آمریکا، دهه ۱۹۳۰

سینما ها در دهه ۱۹۱۰ در شهرهای بزرگ ایالات متحده ساخته شده است۔

How does it work? - Optical disc drives

This animation demonstrates the structure and operation of different types of optical disc drives.

The mechanism of vision

The curvature of the lens of the eye changes when we look at a distant or at a near object, to ensure a sharp image.

شفافیت

این انیمیشن مفاهیم شفافیت و کدر بودن، اصل رادیوگرافی و خواص جذب نور مواد را نشان می دهد۔

فانوس دریایی

از فانوس دریایی به عنوان راهنما جهت یابی در آبهای ساحلی استفاده می شود۔

Added to your cart.