کره ی زمین

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Earth, planet, rocky planet, Moon, Solar System, Sun, axis of rotation, geoid, rotation, orbit, circulatory system, geosphere, crust, lithosphere, mantle, core, atmosphere, biosphere, Arctic Circle, Tropic of Cancer, Equator, مدار جدی, Antarctic Circle, tide, seasons, geography

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • گردش یک دور کامل ماه به دور زمین چقدر طول می کشد؟
 • آیا این درست است که کره ی زمین بزرگترین قطر را در میان سیارات زمینی دارد؟
 • آیا این درست است که کره ی زمین بزرگترین جرم را در میات سیارات زمینی دارد؟
 • آیا این درست است که کره ی زمین بزرگترین چگالی را در میات سیارات زمینی دارد؟
 • آیا این درست است که کره ی زمین درحدود ۲ میلیارد سال قبل تشکیل شده است؟
 • آیا این درست است که سیارات زمینی از خود نور ساطع می کنند؟
 • آیا این درست است که سیارات زمینی سطح جامدی دارند؟
 • آیا این درست است که سیارات زمینی چگالی کمی دارند؟
 • آیا این درست است که محور چرخش کره ی زمین عمود بر صفحه ی مداری است؟
 • آیا این درست است که ضخامت پوسته ی اقیانوسی و قاره ای باهم متفاوت است؟
 • آیا این درست است که در یک سال زاویه ی تابش خورشید در همان مکان تغییر می کند؟
 • آیا این درست است که بدون اثر گلخانه ای درجه حرارت سطح زمین می توانست ۱۵- درجه سانتی گراد باشد؟
 • آیا این درست است که ۷۰% سطح زمین را خشکی ها پوشانده اند؟
 • آیا این درست است که ما همواره یک طرف ماه را از زمین مشاهده می کنیم؟
 • آیا این درست است که فاصله ی بین ماه و زمین همیشه ثابت است؟
 • متوسط فاصله ی ماه از زمین چقدر است؟
 • دو جزء اصلی جو زمین کدامند؟
 • چند درصد از سطح زمین را خشکی پوشانده است؟
 • آیا این درست است که کره ی زمین و ماه به دور مرکز جرم مشترک شان می چرخند؟
 • چه زمانی بشر برای اولین بار قدم روی ماه گذاشت؟
 • کره ی زمین ۔۔۔ سیاره ی نزدیک به خورشید در منظومه ی شمسی است۔
 • کره ی زمین ۔۔۔ سیاره ی بزرگ منظومه ی شمسی است۔
 • کره ی زمین در چه زمانی تشکیل شد؟
 • چه مدت طول می کشد تا زمین یک بار دور خورشید بچرخد؟
 • متوسط ضخامت پوسته ی زمین چقدر است؟
 • علت اصلی جزر و مد در زمین چیست؟
 • کره ی زمین ۔۔۔ قطر بزرگ را درمیان سیارات زمینی در منظومه ی شمسی داراست۔
 • کره ی زمین ۔۔۔ جرم بزرگ را درمیان سیارات زمینی منظومه ی شمسی داراست۔
 • کره ی زمین ۔۔۔ چگالی بزرگ را درمیان سیارات زمینی منظومه ی شمسی داراست۔

نماها

منظومه شمسى

زمین سومین سیاره ی نزدیک به خورشید در منظومه شمسی است۔ این سیاره پنجمین سیاره ی بزرگ در میان سیارات و از نظر قطر، جرم و چگالی بزرگترین سیاره در میان سیارات زمینی است۔ زمین تنها سیاره ی شناخته شده ی جهان است که زندگی در آن وجود دارد۔ طبق دانش فعلی ما، زمین ۴/۵۷ میلیارد سال پیش شکل گرفته است، و زندگی در روی آن از یک میلیارد سال قبل آغاز شده است۔

تعریف اصطلاحات:
سیاره ی زمینی-سیاره از نوع زمین-: یک جرم آسمانی است به خودی خود نوری ساطع نمی کند، نزدیک به خورشید می چرخد، بنابراین، درجه حرارت نسبتاً بالایی دارد۔ سیارات زمینی کوچک و سبک هستند اما چگالی بالایی دارند۔ عناصر سنگین در آنها مهمترین عناصر هستند۔ سیارات زمینی سطوح جامد و جو نازکی دارند۔

کره ی زمین

 • محور چرخش
 • خط عمود بر صفحه ی مداری
 • صفحه ی مداری کره ی زمین
 • مدار کره ی زمین
 • N
 • مدار قطب شمال
 • مدار رأس‌السرطان
 • استوا
 • مدار رأس‌الجدی
 • مدار قطب جنوب
 • S
 • ۲۳/۵ درجه

اطلاعات:

قطر:۱۲۷۵۶ کیلومتر

جرم: ۱۰۲۴ ×۵/۹۷۴ کیلوگرم

چگالی متوسط: ۵/۵۲ گرم بر سانتی متر مکعب

گرانش سطحی: ۱ گرم -شتاب: ۹/۸۱ متر بر مجذورثانیه-

دمای سطحی: بین ۷۰- درجه سانتی گراد و ۵۶+ درجه سانتی گراد، به طور متوسط ۱۵ درجه سانتی گراد

تعداد قمر: ۱

تناوب مداری: ۲۳ ساعت ۵۶ دقیقه-در مقایسه با ستاره ها-

انحراف محوری: ۲۳/۵ درجه

متوسط فاصله از خورشید:
۱۴۹۶۰۰۰۰۰ کیلومتر = ۱ AU =
۸/۳ دقیقه نوری

خروج از مرکز مداری: ۰/۰۱۶۷

تناوب مداری: ۳۶۵/۲۵ روز

ماه

 • رشته کوه های آلپ
 • دریای رگبارها
 • دریای سرما
 • دریای آرامش
 • دریای آسایش
 • دریای باروری
 • دریای بحران
 • دریای شهد
 • دریای ابرها
 • دریای نمناکی
 • دریای هوشمندی
 • دریای شرقی
 • دریای اسمیت
 • اقیانوس توفان ها
 • رشته کوه های کارپاتوس
 • رشته کوه های ژورا
 • رشته کوه های قفقاز
 • رشته کوه های آپنینی
 • رشته کوه های تاروس
 • رشته کوه های پیرنه
 • رشته کوه های کوردیلرا
 • دهانه ی افلاطون
 • دهانه ی کوپرنیک
 • دهانه ی گاگارین
 • دهانه ی زیلارد
 • دهانه ی زیگموندی
 • مناطق کوهستانی طرف دیگر ماه
 • دهانه ی بولیایی
 • دهانه ی اوتووش
 • دهانه ی پاستور

ماه:

متوسط فاصله از زمین:
۳۸۴۴۰۰ کیلومتر

قطر: ۳۴۷۵ کیلومتر

جرم: ۷/۳۴۸x۱۰۲۲ کیلوگرم

چگالی متوسط: ۳/۳۴ گرم در سانتی متر مکعب

گرانش سطحی: ۰/۱۶۵ گرم -۱/۶ گرم-

مدار ماه

 • رشته کوه های آلپ
 • دریای رگبارها
 • دریای سرما
 • دریای آرامش
 • دریای آسایش
 • دریای باروری
 • دریای بحران
 • دریای شهد
 • دریای ابرها
 • دریای نمناکی
 • دریای هوشمندی
 • دریای شرقی
 • دریای اسمیت
 • اقیانوس توفان ها
 • رشته کوه های کارپاتوس
 • رشته کوه های ژورا
 • رشته کوه های قفقاز
 • رشته کوه های آپنینی
 • رشته کوه های تاروس
 • رشته کوه های پیرنه
 • رشته کوه های کوردیلرا
 • دهانه ی افلاطون
 • دهانه ی کوپرنیک
 • دهانه ی گاگارین
 • دهانه ی زیلارد
 • دهانه ی زیگموندی
 • مناطق کوهستانی طرف دیگر ماه
 • دهانه ی بولیایی
 • دهانه ی اوتووش
 • دهانه ی پاستور
 • کره ی زمین
 • ماه
 • مدار ماه
 • تناوب مداری: ۲۷/۳ روز
 • اوج – دورترین فاصله از زمین – : ۴۰۵۶۹۶ کیلومتر
 • حضیض – نزدیک ترین فاصله با زمین – :۳۶۳۱۰۴ کیلومتر

مقطع عرضی کره ی زمین

 • اتمسفر-جو- - بیرونی ترین پوسته ی زمین، ترکیبی از گازها است که لایه های دیگر را بدون شکاف پوشانده است۔
 • بیوسفر – قسمت قابل زندگی کره ی زمین – - تمام موجودات زنده ی درون پوسته ی سخت زمین، لایه ی پایینی جو و آبهای کره ی زمین را دربرمی گیرد۔
 • پوسته - بیرونی ترین پوسته ی زمین، کمترین جرم را دارد و از سنگ جامد تشکیل شده است۔ ضخامت متوسط آن ۳۰ کیلومتر است، ساختار و ضخامت پوسته ی اقیانوسی و قاره ای آن متفاوت است۔
 • گوشته ی خارجی - یک لایه از زمین به ضخامت ۲۸۰۰ کیلومتر، که بین پوسته و هسته واقع شده است۔ گوشته ی خارجی از لایه ای از سنگ جامد، و زیر آن از سنگی نرم و مذاب-گوشته ی نرم- تشکیل شده است، گوشته ی داخلی سنگ جامد است۔
 • گوشته ی داخلی - یک لایه از زمین به ضخامت ۲۸۰۰ کیلومتر، که بین پوسته و هسته واقع شده است۔ گوشته ی خارجی از لایه ای از سنگ جامد، و زیر آن از سنگی نرم و مذاب-گوشته ی نرم- تشکیل شده است، گوشته ی داخلی سنگ جامد است۔
 • هسته ی خارجی - درونی ترین بخش گرم و قسمت بسیار متراکم زمین با قطر ۷۰۰۰ کیلومتر، که از آهن و نیکل تشکیل شده است۔ به دو قسمت تقسیم می شود، یک هسته ی خارجی مذاب و یک هسته داخلی جامد۔
 • هسته ی داخلی - درونی ترین بخش گرم و قسمت بسیار متراکم زمین با قطر ۷۰۰۰ کیلومتر، که از آهن و نیکل تشکیل شده است۔ به دو قسمت تقسیم می شود، یک هسته ی خارجی مذاب و یک هسته ی داخلی جامد۔

مقطع عرضی ماه

 • پوسته - ضخامت آن در طرف مقابل زمین ۱۹ کیلومتر و در طرف دیگر ۶۰-۵۰ کیلومتر است۔ دریاهای قمری از بازالت تشکیل شده اند، در حالی که رشته کوه ها از سنگ های برش تشکیل شده اند۔
 • گوشته - به دو بخش گوشته ی خارجی و داخلی تقسیم می شود۔ گوشته ی خارجی جامد، گوشته ی داخلی تا حدی ذوب شده است۔ گوشته ۱۲۰۰ کیلومتر ضخامت دارد و عمدتاً از اکسیژن، سیلیکاتها، منیزیم، آهن، کلسیم و آلومینیوم تشکیل شده است۔
 • هسته - قطر آن ۵۰۰-۴۵۰ کیلومتر است، هسته ی خارجی در حدود ۳۵۰-۳۰۰ کیلومتر ضخامت دارد و از سنگ مذاب تشکیل شده است، در حالی که هسته ی داخلی- با قطر ۱۶۰-۱۵۰ کیلومتر-از آهن و گوگرد تشکیل شده است۔

مدار کره ی زمین

 • کره ی زمین
 • خورشید
 • مدار کره ی زمین
 • تناوب مداری:۳۶۵/۲۵ روز
 • متوسط فاصله از خورشید: ۱۴۹۶۰۰۰۰۰ کیلومتر

انیمیشن

 • خورشید
 • عطارد
 • زهره
 • کره ی زمین
 • مریخ
 • مشتری
 • زحل
 • اورانوس
 • نپتون
 • محور چرخش
 • خط عمود بر صفحه ی مداری
 • صفحه ی مداری کره ی زمین
 • مدار کره ی زمین
 • N
 • S
 • ۲۳/۵ درجه
 • رشته کوه های آلپ
 • دریای رگبارها
 • دریای سرما
 • دریای آرامش
 • دریای آسایش
 • دریای باروری
 • دریای بحران
 • دریای شهد
 • دریای ابرها
 • دریای نمناکی
 • دریای هوشمندی
 • دریای شرقی
 • دریای اسمیت
 • اقیانوس توفان ها
 • رشته کوه های کارپاتوس
 • رشته کوه های ژورا
 • رشته کوه های قفقاز
 • رشته کوه های آپنینی
 • رشته کوه های تاروس
 • رشته کوه های پیرنه
 • رشته کوه های کوردیلرا
 • دهانه ی افلاطون
 • دهانه ی کوپرنیک
 • دهانه ی گاگارین
 • دهانه ی زیلارد
 • دهانه ی زیگموندی
 • مناطق کوهستانی طرف دیگر ماه
 • دهانه ی بولیایی
 • دهانه ی اوتووش
 • دهانه ی پاستور
 • کره ی زمین
 • مدار ماه
 • تناوب مداری: ۲۷/۳ روز
 • اوج – دورترین فاصله از زمین – : ۴۰۵۶۹۶ کیلومتر
 • حضیض – نزدیک ترین فاصله با زمین – :۳۶۳۱۰۴ کیلومتر
 • اتمسفر-جو- - بیرونی ترین پوسته ی زمین، ترکیبی از گازها است که لایه های دیگر را بدون شکاف پوشانده است۔
 • بیوسفر – قسمت قابل زندگی کره ی زمین – - تمام موجودات زنده ی درون پوسته ی سخت زمین، لایه ی پایینی جو و آبهای کره ی زمین را دربرمی گیرد۔
 • پوسته - بیرونی ترین پوسته ی زمین، کمترین جرم را دارد و از سنگ جامد تشکیل شده است۔ ضخامت متوسط آن ۳۰ کیلومتر است، ساختار و ضخامت پوسته ی اقیانوسی و قاره ای آن متفاوت است۔
 • گوشته ی خارجی - یک لایه از زمین به ضخامت ۲۸۰۰ کیلومتر، که بین پوسته و هسته واقع شده است۔ گوشته ی خارجی از لایه ای از سنگ جامد، و زیر آن از سنگی نرم و مذاب-گوشته ی نرم- تشکیل شده است، گوشته ی داخلی سنگ جامد است۔
 • گوشته ی داخلی - یک لایه از زمین به ضخامت ۲۸۰۰ کیلومتر، که بین پوسته و هسته واقع شده است۔ گوشته ی خارجی از لایه ای از سنگ جامد، و زیر آن از سنگی نرم و مذاب-گوشته ی نرم- تشکیل شده است، گوشته ی داخلی سنگ جامد است۔
 • هسته ی خارجی - درونی ترین بخش گرم و قسمت بسیار متراکم زمین با قطر ۷۰۰۰ کیلومتر، که از آهن و نیکل تشکیل شده است۔ به دو قسمت تقسیم می شود، یک هسته ی خارجی مذاب و یک هسته داخلی جامد۔
 • هسته ی داخلی - درونی ترین بخش گرم و قسمت بسیار متراکم زمین با قطر ۷۰۰۰ کیلومتر، که از آهن و نیکل تشکیل شده است۔ به دو قسمت تقسیم می شود، یک هسته ی خارجی مذاب و یک هسته ی داخلی جامد۔
 • پوسته - ضخامت آن در طرف مقابل زمین ۱۹ کیلومتر و در طرف دیگر ۶۰-۵۰ کیلومتر است۔ دریاهای قمری از بازالت تشکیل شده اند، در حالی که رشته کوه ها از سنگ های برش تشکیل شده اند۔
 • گوشته - به دو بخش گوشته ی خارجی و داخلی تقسیم می شود۔ گوشته ی خارجی جامد، گوشته ی داخلی تا حدی ذوب شده است۔ گوشته ۱۲۰۰ کیلومتر ضخامت دارد و عمدتاً از اکسیژن، سیلیکاتها، منیزیم، آهن، کلسیم و آلومینیوم تشکیل شده است۔
 • هسته - قطر آن ۵۰۰-۴۵۰ کیلومتر است، هسته ی خارجی در حدود ۳۵۰-۳۰۰ کیلومتر ضخامت دارد و از سنگ مذاب تشکیل شده است، در حالی که هسته ی داخلی- با قطر ۱۶۰-۱۵۰ کیلومتر-از آهن و گوگرد تشکیل شده است۔
 • کره ی زمین
 • خورشید
 • مدار کره ی زمین
 • تناوب مداری:۳۶۵/۲۵ روز
 • متوسط فاصله از خورشید: ۱۴۹۶۰۰۰۰۰ کیلومتر

روایت

زمین سومین سیاره ی نزدیک به خورشید در منظومه شمسی است۔ این سیاره پنجمین سیاره ی بزرگ در میان سیارات و از نظر قطر، جرم و چگالی بزرگترین سیاره در میان سیارات زمینی است۔ زمین تنها سیاره ی شناخته شده ی جهان است که زندگی در آن وجود دارد۔ طبق دانش فعلی ما، زمین ۴/۵۷ میلیارد سال پیش شکل گرفته است، و زندگی در روی آن از یک میلیارد سال قبل آغاز شده است۔

در حالی که کره ی زمین یک بار به دور خورشید می گردد، حدود ۳۶۵/۲۵ بار به دور محور خود می چرخد۔ به این دوره ی زمانی یک سال گفته می شود۔ سرعت گردش زمین ۳۰ کیلومتر بر ثانیه است۔

انحراف محور زمین ۲۳/۵ درجه است۔ در نتیجه، طی یک سال، زاویه تابش نور خورشید در همان مکان تغییر می کند، و این دلیل تغییر فصول است۔ سیاره ی ما هر ۲۴ ساعت یک بار -نسبت به خورشید-می چرخد۔ به دلیل نیروی گریز از مرکز ناشی از چرخش، سیاره تا حدودی مسطح شده است۔

تنها قمر طبیعی زمین ماه است که تقریبا ۴/۵۳ میلیارد سال پیش تشکیل شده است۔ گرانش ماه باعث ایجاد جزر و مد می شود، که محور چرخش زمین را در زاویه تقریبا ثابتی نگه می دارد و چرخش سیاره را کمی کند می کند-طول یک روز در هر ۱۰۰ سال ۰/۰۰۲ ثانیه افزایش می یابد۔

جو زمین عمدتاً از نیتروژن-۷۸%- و اکسیژن-۲۱%- تشکیل شده است۔ سایر اجزای مهم تشکیل دهنده ی آن بخار آب، آرگون و دی اکسید کربن هستند۔ در لایه ی سطحی، متوسط فشار ۱۰۱۳ میلی بار است - این فشار یک جو نامیده می شود۔ جو ما را درمقابل تشعشع ماوراء بنفش و تعداد زیادی از شهاب ها محافظت می کند۔ میدان مغناطیسی کره ی زمین موجودات زنده را درمقابل تشعشع کیهانی محافظت می کند۔

در نتیجه ی اثر گلخانه ای، میانگین دمای سطح زمین در حدود ۱۵ درجه سانتیگراد است-بدون این اثر می تواند ۱۵- درجه سانتیگراد باشد-۔

نوع زمین از جایی به جای دیگر بسیار متفاوت است۔ حدود ۷۱% از سطح آن با آب پوشانده شده است؛ ۲۹% باقیمانده با زمین توده پوشانده شده است۔ پوسته ی زیرآب ها هم با داشتن کوه های متناوب، رشته کوه ها، گودال ها و دشت ها مانند سطح زمین متنوع است۔ سطح سیاره ما به دلیل فعالیت آتشفشانی، تکتونیک صفحه ای و فرسایش دائما درحال دگرگونی است۔

ماه در مدت کوتاهی پس از تشکیل سیارات در نتیجه ی برخورد زمین جوان با یک سیاره ی قدیمی دیگر به اندازه ی مریخ بوجودآمد۔ در حین برخورد، مقدار زیادی ماده از گوشته ی زمین بیرون پرتاب شد، که شروع به چرخاندن زمین و ایجاد یک صفحه ی گرد کرد۔ مواد این صفحه به دلیل گرانش، خیلی زود به شکل یک کره جمع شدند و ماه تشکیل شد۔ در آن زمان، ماه تقریباً ۲۰ برابر به زمین نزدیکتر از امروز بود۔ قطر ماه تقریباً یک چهارم قطر کره ی زمین است؛ ماه یک قمر بسیار بزرگ در منظومه شمسی داخلی است۔ در مقایسه با سیاره مادر، ماه بزرگترین قمر طبیعی در منظومه ی شمسی است۔

زمین و ماه در حالی که به دور خورشید در حال چرخش هستند، حول مرکز جرم مشترک شان - که در زیر سطح زمین قرار دارد- نیز می چرخند۔ ماه بطور همزمان به دور خود و به دور زمین می چرخد: چرخش محوری و تناوب مداری آن یکسان است؛ بنابراین، ما همیشه یک طرف آن را می بینیم۔ تناوب مداری آن ۲۷/۳۲ روز است، در حالی که تناوب هلالی -از ماه کامل تا ماه کامل بعدی- ۲۹/۵۳ روز است۔

ماه تأثیرات بسیار مهمی بر روی کره ی زمین دارد۔ بدون ماه، خیلی چیزها متفاوت اتفاق می افتادند۔ ماه در تکامل نیز تأثیر قابل توجهی داشته است: جزر و مد در گسترش زندگی از آب در خشکی نقش داشته است؛ قمر طبیعی ما نیز انحراف محوری زمین را تثبیت کرد و شرایط مناسبی را برای برقراری آب و هوای نسبتا پایدار ایجاد کرد۔ تأثیر عمده ی جزر و مد روی کره ی زمین کندکردن سرعت چرخش سیاره ی ما و در نتیجه افزایش تدریجی طول روز است۔ ۴۰۰ میلیون سال پیش، یک سال حدود ۴۰۰ روز به طول می انجامید و طول یک روز تنها ۲۱/۸ ساعت بود۔ جزر و مدهای زیاد ناشی از گرانش ماه روی خود ماه هم تأثیر دارد۔ در نتیجه، ماه به آرامی درحال دور شدن از زمین است: مدار چرخش آن هر سال ۴ سانتی متر بزرگتر می شود۔

در پروژه ی فضایی آپولو، اولین انسانهایی که روی سطح ماه قدم گذاشتند، نیل آرمسترانگ و ادوین آلدرین در ۲۱ ژوئیه ۱۹۶۹ بودند۔ در مجموع، دوازده آمریکایی در شش ماموریت - آخرین ماموریت در دسامبر ۱۹۷۲- به ماه رفته اند۔ از آن زمان به بعد، به دلیل هزینه ی بالای آن، هیچ سفر دیگری به ماه صورت نگرفته است۔ در حال حاضر، چندین ماهواره در حال چرخش به دور ماه هستند و سطح آن را تجزیه و تحلیل می کنند۔ یخ در قسمت پایین مدارهای قطبی یافت شده است-که نور خورشید به آنها نمی رسد-۔

موارد مربوط

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است۔

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد۔

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

محله نجومی ما

نمایشی از سیارات، ستاره ها و کهکشان های اطراف۔

سیاره ها ، اندازه ها

سیاره های درونی منظومه شمسی سیارات خاکی هستند در حالیکه سیارات بیرونی غول های گازی هستند۔

کره زمین

کره زمین در نماهای مختلف سه بعدی۔

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد۔

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

The Moon

The Moon is the Earth's only natural satellite

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند۔

قوانین حرکت سیاره ای کپلر

یوهانس کپلر سه قانونی که حرکت سیاره ای را توصیف می‌کند را تنظیم کرد۔

حقایق جالب نجوم

این انیمیشن حقایق جالبی را در زمینه نجوم ارائه می دهد۔

سیستم مختصات جغرافیایی

سیستم مختصات جغرافیایی هر مکان روی زمین را دقیقاً مشخص می کند۔

Climate zones

The Earth is divided into geographical and climatic zones, which result in the zonation of vegetation.

Geographic coordinate system (basic)

The system of circles of latitude and longitude on the globe enable every location on the Earth to be exactly specified.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Structure of Earth (elementary)

The Earth is composed of several spherical layers.

The Earth’s magnetic field

The Earth’s magnetic North and South poles are located near the geographic North and South poles.

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است۔

پهنه بندی ارتفاعی

در مناطق کوهستانی، آب و هوا، خصوصیات خاک، پوشش گیاهی و جانوری متناسب با ارتفاع تغییر می کند۔

سیاره ی زهره

سیاره ی زهره دومین سیاره بعد از خورشید و درخشان ترین شیء در آسمان شب است-بعداز ماه-۔

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Mars

Possible traces of water and life are sought on Mars.

Mercury

Mercury is innermost and smallest planet of the Solar System.

Neptune

Neptune is the outermost planet of the Solar System, the smallest of the giant planets

Pluto - Charon system

The largest satellite of Pluto is Charon.

Saturn

Saturn is the second largest planet in the Solar System, easily recognisable by its rings.

The Cassini-Huygens Mission (1997-2017)

The Cassini spacecraft was exploring Saturn and its moons for nearly 20 years.

Uranus

Uranus is the 7th planet from the Sun, a gas giant.

فرود بر ماه: ۲۰ ژوئيه ۱۹۶۹

نیل آرمسترانگ، یکی از اعضای خدمه آپولو ۱۱، اولین نفری بود که پا به ماه گذاشت۔

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

Added to your cart.