پوشاک ( اروپای غربی، ۱۹۹۰ )

پوشاک ( اروپای غربی، ۱۹۹۰ )

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

clothing, clothes, trend, fashion, lifestyle, دهه 90 قرن بیستم, Western Europe, modern

موارد مربوط

نماها

لباس در دهه ۱۹۹۰

لباس مردانه

لباس زنانه

موارد مربوط

پوشاک ( اروپای غربی، ۱۹۸۰ )

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

لباس - قرن بیست و یکم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

ساختمان اداری مدرن

صرفه جویی در مصرف انرژی و محافظت از محیط زیست از عوامل مهم در طراحی ساختمان های اداری مدرن است۔

گیتار

گیتار از سازهای زخمه‌ای است که در اشکال مختلف موجود است۔

پوشاک ( اروپای غربی، دهه ۱۹۲۰ )

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

آپارتمان معمولی در مجارستان در دهه ۱۹۸۰

آپارتمان های معمولی فرهنگ دهه را توصیف می کند۔

لباس - اروپای غربی ۱۹۶۰

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

Construction of a panel building

Buildings constructed of prefabricated concrete blocks were widespread in the former Socialist countries.

بایتکر – آستانه، ۱۹۹۷

برج واقع در پایتخت جمهوری قزاقستان نمادی از درخت زندگی است که دارای یک تخم طلایی است۔

Burj Al Arab (Dubai, 1999)

Burj Al Arab, the world's only seven-star luxury hotel is located in the United Arab Emirates.

Added to your cart.