یون سولفات ( SO₄²⁻ )

یون سولفات ( SO₄²⁻ )

وقتی که اسید سولفوریک پروتون را آزاد می کند یون مرکب تولید می شود۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

sulphate ion, acidic residue ion, anion, ion, compound ion, sulphuric acid, sulphates, gypsum, blue vitriol, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

تری اکسید گوگرد ( SO₃ )

یکی از اکسیدهای گوگرد، اسید سولفوریک را با آب تشکیل می دهد۔

سولفید هیدروژن ( H₂S )

یک گاز سمی بی رنگ و با بوی مشخص تخم مرغ های فاسد شده۔ در آب های معدنی مشخص و آب های چشمه ها یافت می شود۔

دی اکسید گوگرد ( SO₂ )

نشر دی اکسید گوگرد عامل اصلی باران های اسیدی است۔ یک محصول واسطه در تولید اسید سولفوریک است۔

اسید سولفوریک ( H₂SO₄ )

مایع بدون رنگ، چسبناک، اسید قوی و با خوردگی زیاد، که در چندین فرآیند صنعتی استفاده می شود۔

سولفورو اسید ( H₂SO₃ )

اسید بدون رنگ و متوسط، تنها در محلول های آبی شناخته شده است۔

سولفات مس ( CuSO₄ )

ترکیب گوگرد اغلب به عنوان آفت کش استفاده می شود۔

باتری سربی - اسیدی

پروسه های الکتروشیمیایی در باتری سربی - اسیدی موجب تولید جریان الکتریکی می شود۔

گوگرد ( S₈ )

ماده ای بی بو، زرد، جامد، شانزدهمین عنصر رایج در پوسته زمین است۔ یکی از شناخته شده ترین ترکیبات گوگرد پیریت است، همچنین به عنوان "طلای قلابی" شناخته می شود۔

یون پرمنگنات ( MnO₄⁻ )

پرمنگنات پتاسیم به عنوان یک ضد عفونی کننده استفاده می شود۔

Added to your cart.