انواع خاک – مجارستان (نقشه)

انواع خاک – مجارستان (نقشه)

این انیمیشن انواع خاکهای موجود در مجارستان را نشان می دهد۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

soil types, Hungary, soil, brown forest soil, pale forest soil, Sandy soil, marshy soil, Field soil, alluvial soil, meadow soil, Saline soil profile, Rust-brown soil, map, nature, geography

موارد مربوط

Types of soil (soil profiles)

This animation demonstrates different types of soil.

آلودگی خاک

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی خاک را نشان می دهد۔

نقشه توپوگرافی مجارستان

این انیمیشن مناطق جغرافیایی مجارستان را نشان می دهد۔

پارک های ملی مجارستان

ده پارک ملی در مجارستان وجود دارد۔

تقسیمات اداری مجارستان

این انیمیشن مناطق، شهرستانها و شهرهای مجارستان را به نمایش می گذارد۔

Nitrogen cycle

Atmospherical nitrogen is bound by bacteria and used by living organisms in the form of various compounds.

Added to your cart.