مسواک زدن

مسواک زدن

مسواک زدن دقیق بخش مهمی از بهداشت دهان و دندان است۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

tooth brushing, oral hygiene, tooth, decayed tooth, toothpaste, toothbrush, dental floss, mouthwash, tooth neck, enamel, tooth root, hygiene, incisor, canine, molar, biology, human

موارد مربوط

نماها

ابزار مسواک زدن

 • نخ دندان
 • دهانشویه
 • خمیردندان
 • مسواک
 • فنجان برای مسواک زدن

دندان پوسیده

 • تاج
 • گردن
 • ریشه
 • مینای دندان
 • عاج
 • بخش پوسیده
 • سمنتوم
 • لثه
 • سیاهرگ/عصب

مسواک زدن

حفره دهان

 • دندان ها - انسان ها در دوران کودکی ۲۰ دندان شیری دارند۔ تعداد دندانهای دائمی ۲۸-۳۲ دندان است۔
 • زبان - اندام ماهیچه ای با شکل مشخص۔ در جویدن، تشکیل لقمه جویده شده و همچنین در گفتار و شکل گیری برخی از حالت های صورت نقش مهمی دارد۔
 • لثه - یک بافت مخاطی است که استخوان هایی را که در آن دندان ها ثابت شده اند می پوشاند۔
 • سخت کام - یک صفحه استخوانی که در جلوی سقف دهان با غشای مخاطی پوشانده شده است۔
 • نرم کام - بافت نرمی که پشت سقف دهان را تشکیل می دهد۔ حفره دهان را از حفره بینی جدا می کند۔
 • زبان کوچک - یک برجستگی مخروطی در پشت نرم کام، پوشیده از غشای مخاطی۔ وظیفه اصلی آن جلوگیری از ورود مواد غذایی به حلق بینی است۔
 • فضای بین لب و دندان - بخشی از حفره دهان که بین دندان ها و گونه ها یافت می شود۔

موارد مربوط

Human teeth

Humans have 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars.

ساختمان دندان های پستانداران

ساختمان دندان های گونه های مختلف پستانداران منعکس کننده عادات تغذیه ای آنهاست۔

حفره دهان، حلق و مری

بخش اول دستگاه گوارش شامل حفره دهان، حلق و مری است۔

بافت پیوندی

بافتهای پیوندی شامل بافتهای پیوندی سست و محکم، بافت چربی، خون، تاندون و بافت استخوانی است۔

تولید صدا

هنگام تولید صدا، تارهای صوتی توسط جریان هوای بیرون آمده از شش مرتعش می شوند۔

چگونه کار می کند؟ - ماشین لباسشویی

این انیمیشن نحوه عملکرد یک ماشین لباسشویی را نشان می دهد۔

The upper gastrointestinal tract

During swallowing food travels from the mouth cavity into the stomach.

What kind of food should be on your plate?

This animation helps you learn the basics of healthy eating.

Added to your cart.