ماشین آمبولانس

ماشین آمبولانس

این انیمیشن مهمترین تجهیزات خودروهای آمبولانس را نشان می دهد۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

ambulance, emergency treatment, distinctive signal, siren, medical equipment, defibrillator, resuscitation, medical ventilator, oxygen tank, vacuum mattress, stretcher, ECG, instruments, first aid, technology

موارد مربوط

آتش نشانی

این انیمیشن ساخت ماشین آتش نشانی را نمايش مي دهد۔

ماشین گشت پلیس مجارستان

این انیمیشن تجهیزات ماشین گشت پلیس را نشان می دهد۔

هلیکوپتر BELL 206 Jet Ranger

بالگرد کانادایی یکی از بالگردهای پرکاربرد در جهان است۔

تجهیزات ایمنی دوچرخه

کد بزرگراه شامل قوانینی در مورد تجهیزات ایمنی دوچرخه است۔

موتورسیکلت

این انیمیشن ساختار موتور سیکلت را نشان می دهد۔

چگونه کار می کند؟ - اسکنر توموگرافی رایانه ای

این انیمیشن ساختار و عملکرد سی تس اسکن را نشان می دهد۔

سیستم هدایت الکتریکی قلب

قلب تکانه های الکتریکی لازم برای عملکرد خود را تولید می کند۔ نمایش گرافیکی فعالیت الکتریکی قلب، الکتروکاردیوگرام است۔

Added to your cart.