ایالت ها و شهرهای ایالات متحده آمریکا

ایالت ها و شهرهای ایالات متحده آمریکا

این انیمیشن ایالات و بزرگترین شهرهای ایالات متحده آمریکا را نشان می دهد۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

ایالات متحده آمریکا, USA, Florida, GEORGIA, North Carolina, South Carolina, Mississippi, Tennessee, آلاباما, LOUISIANA, Virginia, Ohio, PENNSYLVANIA, New York, NEW HAMPSHIRE, MASSACHUSETTS, Maine, Vermont, KENTUCKY, آرکانزاس, Missouri, INDIANA, Illinois, MICHIGAN, Wisconsin, Minnesota, IOWA, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, NEW MEXICO, Colorado, Utah, آریزونا, Wyoming, Montana, IDAHO, Nevada, Oregon, Washington, California, Oklahoma, MARYLAND, DELAWARE, NEW JERSEY, CONNECTICUT, RHODE ISLAND, West Virginia, Texas, Federal states, geography, public administration

موارد مربوط

نماها

استان ها

شهرها

استان ها

شهرها

موارد مربوط

کشورهای جهان

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم کشورهای جهان از طریق تمرین هایی در سه سطح دشواری۔

مناظر دیدنی جهان

بازی در مورد مناظر در سراسر جهان۔

تقسیمات اداری چین

ارائه واحدهای مهم اداری چین۔

American bison

The American bison is the largest land animal in North America.

Golden Gate Bridge (San Francisco, 1937)

The suspension bridge that stretches above the strait between San Francisco Bay and the Pacific Ocean was opened in 1937.

Mount Rushmore (USA)

Carved into a granite cliff, the sculptures of the Mount Rushmore National Memorial depict four great United States presidents.

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

The Statue of Liberty (New York)

The statue was donated by the French to the USA for the centenary of gaining independence.

The White House (Washington, DC, 1800)

One of the best known buildings in the world, this is the residence and office of the President of the United States.

شهرهای جهان

این انیمیشن مکانهای جغرافیایی شهرهای بزرگ زمین را نشان می دهد۔

نیروگاه برق آبی (سد هوور، ایالات متحده آمریکا)

سد عظیمی که بر روی رودخانه کلرادو در آمریکا ساخته شده به نام رئیس جمهور پیشین آمریکا نامگذاری شده است۔

استعمار اروپا از قاره آمریکا (تا سال 1763)

چندین کشور اروپایی به فتح جهان جدید پیوستند و آمریکا را به یک قاره رنگارنگ تبدیل کردند۔

جيمزتاون (قرن هفدهم ميلادي)

جيمزتاون در ۱۶۰۷ تاسيس شد، اولين شهر انگليسي در ساحل شرقي آمريكاي شمالي بود۔

اتحادیه های سیاسی و اقتصادی

طی دهه های گذشته چندین اتحادیه سیاسی و اقتصادی بین کشورها تشکیل شده است۔

سربازان جنگ داخلی آمریکا

جنگ داخلی آمریکا بین کنفدراسیون و اتحادیه بود۔

نیروی دریایی آمریکایی - آغاز قرن بیست و یکم

سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده شاخه مهمی از نیروهای مسلح آمریكا است كه حدود ۲۰۰ هزار عضو ویژه آموزش دیده دارد۔

سرباز آمریکایی - جنگ جهانی دوم

سربازان آمریکایی تقریباً در تمام جنگ های اصلی جنگ جهانی دوم جنگیدند۔

Colonisation and decolonisation

The colonising powers´ colours were wiped off the map by the nations fighting to regain their independence.

Geographical discoveries (15th-17th century)

Legendary geographical discoveries at the beginning of the Modern Age had not only redrawn maps, but also had a truly diverse impact.

Added to your cart.