لباس - اروپای غربی ۱۹۶۰

لباس - اروپای غربی ۱۹۶۰

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

clothing, clothes, lifestyle, دهه 60 قرن بیستم, Western Europe, miniskirt, suit, jacket, hat, modern

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

پوشاک ( اروپای غربی، ۱۹۸۰ )

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

یک آپارتمان معمولی اروپای مرکزی در دهه ۵۰ میلادی

آپارتمان های معمولی اروپای مرکزی در دهه ۵۰ شامل یک اتاق منفرد، آشپزخانه و حمام بود۔

پوشاک ( اروپای غربی، دهه ۱۹۲۰ )

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

پوشاک ( اروپای غربی، ۱۹۹۰ )

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

سینما- ایالات متحده آمریکا، دهه ۱۹۳۰

سینما ها در دهه ۱۹۱۰ در شهرهای بزرگ ایالات متحده ساخته شده است۔

Construction of a panel building

Buildings constructed of prefabricated concrete blocks were widespread in the former Socialist countries.

How does it work? – Tower crane

Tower cranes are machines used for lifting loads weighing up to several tonnes.

بوئینگ ۷۴۷ (۱۹۶۹)

جمبوجت یکی از بهترین هواپیمایی است که شناخته شده است۔

کنکورد 1969

The first supersonic passenger airliner entered service in 1976۔

The Berlin Wall (1961-1989)

A symbol of division and oppression, the Wall tore a city and numerous families apart.

Yuri Gagarin's journey to outer space (1961)

Yuri Gagarin became the first human in space on 12 April 1961.

Added to your cart.