قلعه اگر (قرن شانزدهم)

قلعه اگر (قرن شانزدهم)

قلعه ایگر شکل نهایی خود را به دست آورد و به عنوان یک جزء مهم در زنجیره جدید قلعه های مرزی در قرن شانزدهم بدل شد۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Castle of Eger, Eger, chain of border forts, castle, fortress architecture, fortification, border fort, rook, Ottoman siege, tower, Gárdonyi, Egri csillagok, cathedral, palace, siege, artillery tower, architecture, Hungarian, Ottoman, modern history, history

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • گزا گوردونی شکل قلعه را در رمان خود چگونه توصیف کرده است؟
 • آیا این درست است که قلعه ایگر از سه قسمت تشکیل شده است: بیرونی ، میانه و قلعه داخلی؟
 • آیا این درست است که قلعه ایگر تنها در قرن شانزدهم با موفقیت از محاصره عثمانی دفاع کرد؟
 • چه کسی سلطان عثمانی در زمان محاصره افسانه ای اگر بود؟
 • کلیسای جامع قلعه چه زمانی ساخته شد؟
 • کدام پادشاه مجارستان ایگر را به عنوان شهر کلیسای جامع معين كرد؟
 • رديف طاق هاي تكيه داده به ستون چه ناميده مي شود؟
 • چه عناصر معماری در طبقه همکف کاخ سقف وجود دارد؟
 • قلعه اگر در چه سبک معماری ساخته شد؟
 • كاخ اسقف چه زماني ساخته شد؟
 • کدام سازه بخشی از قلعه اگر نبود؟
 • در نزدیکی کدام کوههای مجارستان واقع شده است؟
 • کدام یک از زیرزمین های قلعه اگر نبود؟
 • چه کسی شرح وقایع محاصره اگر را در قرن شانزدهم نوشت؟
 • کدام یک از زیرزمین های قلعه اگر نبود؟
 • عثمانی چه زماني قلعه اگر را فتح کرد؟
 • کدام رمان نویسنده مجارستانی تاریخ قلعه را جاودانه ساخته است؟
 • کدام پادشاه مجارستان به اسقف اگر اجازه ساخت قلعه را داد؟
 • چه کسی یکی از مدافعان قلعه نبود؟
 • چه کسی فرمانده قلعه در زمان محاصره افسانه ای عثمانی بود؟
 • عثماني در كدام سال اگر را محاصره كرد؟
 • چه زماني قلعه اگر به جزء مهم زنجيره قلعه هاي مرزي مجارستان تبديل شد؟

نماها

قلعه ایگر

 • برج دروازه قدیمی
 • سنگر بیبک
 • سنگر بولیکی
 • قلعه بيروني
 • سنگر سيسابي
 • سنگر كليسا
 • سنگر سندور
 • سنگر زمين
 • زیرزمین سیاه چال
 • کاخ اسقف
 • کلیسای جامع
 • داخل قلعه
 • سنگر دوبو
 • دروازه واركوخ

قلعه اگر بر روی یک تپه ساخته شده است۔ دیوارهای خارجی و قسمت هایی از قلعه بیرونی آن پس از حمله مغول ، در قرن سیزدهم ساخته شده است۔ این قلعه به تدریج گسترش یافت ، تا اینکه در قرن شانزدهم شکل نهایی را بدست آورد ، که در انیمیشن نشان داده شده است۔

این قلعه به دو قسمت قلعه بیرونی و داخلی تقسیم شده است۔ دومی شامل بسیاری از بناهای مهم: کاخ اسقف ، کلیسا و ساختمانهای انبار۔ در قلعه بیرونی کلیسا و ساختمانهای مسکونی کوچکتر وجود داشت۔

دیوار اطراف قلعه سنگرها را نشان می داد۔ اینها پس از مدافعان افسانه ای قلعه نامگذاری شده اند۔ مهمترین آنها سنگر دوبو بود که قبل از محاصره قلعه در سال ۱۵۵۲ ساخته شده است۔ در کنار دیوارها یک راهرو وجود داشت که به حرکات مدافعان کمک می کرد۔

قلعه داخلي

قلعه ایگر


شهر ایگر در نزدیکی پای کوه های بويوك در مجارستان قرار دارد۔ اصل قلعه مربوط به قرن یازدهم میلادی است ، زمانی که کلیسای جامع کلیسایی در زمان سلطنت سنت استفان در اینجا ساخته شد۔ پس از حمله مغول ، پادشاه بلا چهارم به اسقف لمپرت اجازه ساخت قلعه داد ، یعنی زمانی كه بخشی از قلعه بیرونی و دیوارهای سنگی اطراف آن ساخته شد۔ پس از کار مداوم و بازسازی در طول قرن ها ، به شکل نهایی خود رسید و در قرن شانزدهم به یک جزء مهم زنجیره قلعه های مرزی تبدیل شد ، که در این زمان مجارستان به سه بخش تقسیم شد۔

این قلعه که بر روی تپه ساخته شده است به یک قلعه بیرونی و داخلی تقسیم شده است۔ اطراف آن دیواری با زیرزمین احاطه شده بود۔ چندین ساختمان مهم در داخل منطقه قلعه وجود دارد ، از جمله کلیسا و کاخ اسقف۔

این قلعه پس از محاصره ناموفق عثمانی در سال ۱۵۵۲ مشهور شد۔ مدافعان قهرمان و فرمانده افسانه ای آنها ، استفان دوبو توسط نویسنده مجارستانی ، گزا گوردونی ، در رمان خود با عنوان "گرفتگی ماه هلال" جاودان شد۔

کاخ اسقف

کاخ گوتیک اسقف
این کاخ توسط یوهان بکنسلوئر ، اسقف اگر در قرن پانزدهم راه اندازی شد۔ این بنا برای راحتی دربار او و مهمانان مهم ساخته شده است۔ در این زمان ، چندین پادشاه اروپایی از این شهر بازدید کردند که ساخت یک کاخ تزئین شده اي ، مناسب برای سرگرمی میهمانان و برگزاری پذیرایی و مراسم را ضروری دانست۔

ساختمان کاخ به سبک گوتیک در سال ۱۴۷۶ به پایان رسید۔ سطح زمین این ساختمان دو طبقه دارای یک طاق قوس زیبا است۔ چندین سالن در هر دو سطح وجود دارد۔ در زیر کاخ یک سردخانه بزرگ نیز وجود داشت که اهداف مختلفی را در آن دنبال مي كرد - در زمان اشغال عثمانی ها به عنوان زندان به كار مي رفت۔

این کاخ بین سالهای۱۹۵۷ تا ۱۹۶۵ بازسازی شده است ، امروز ما می توانیم آن را با شکوه اصلی آن ببینیم۔

کلیسای جامع

سنگر دوبو

زیرزمین فرمانده افسانه ای
این زیرزمین توسط فرمانده افسانه ای قلعه ، استفا دوبو ، بین سالهای ۱۵۴۹ و۱۵۵۲ ، به عنوان توسعه اي از یک برج قرون وسطایی ساخته شده است۔ در این مدت چندین بار قلعه بازسازی و مرمت شد۔ این استحکامات دارای یک نقشه پنج ضلعی است ، که طبق قوانین معماری سنگر قرون وسطایی ساخته شده است۔ سنگرهای نوع ایتالیایی و نئو ایتالیایی بعد از این دوره شایع تر بودند۔

پس از محاصره قلعه در سال ۱۵۵۲ ، این سنگر بهمراه سایر خسارات ناشی از جنگ بازسازی شد۔ در قرن هيجدهم ، خراب شد۔ قطعات خراب شده در سال ۱۹۷۶ منفجر شدند تا از بروز حوادث جلوگیری کنند۔

کار بازسازی در دو مرحله انجام گرفت: ابتدا پارچه ساختمان در دهه۱۹۸۰ و سپس بازسازی فضای داخلی بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ انجام شد۔

قدم زني

انيميشن

روایت

شهر ایگر در نزدیکی پای کوه های بويوك در شمال شرقی مجارستان قرار دارد۔ قلعه شهر بر روی تپه ای ساخته شده است۔
بخشی از قلعه بیرونی و دیوارهای سنگی اطراف آن در قرن سیزدهم میلادی بنا به دستور اسقف اگر و براساس سیاست های شاه بلا چهارم پس از حمله مغولان به مجارستان در سالهای ۴۲-۱۲۴۱ ساخته شده است۔ این قلعه به تدریج گسترش و بازسازی شد و در قرن شانزدهم شکل گرفته ، که در این انیمیشن نشان داده شده است۔

در آغاز عصر مدرن ، این قلعه به یک جزء مهم در زنجیره جدید قلعه های مرزی که علیه اشغالگران عثمانی مستقر شده بود ، تبدیل شد۔ آثار دفاعی مدرن شده و قلعه به یک قلعه بیرونی و داخلی تقسیم شده است۔ نوسازی بسیار مورد نیاز بود ، زیرا ساختار ریولیتی قدیمی نمی توانست در برابر توپخانه عثمانی ها مقاومت کند۔

پس از نوسازی و بازسازی ، این قلعه توسط دیوار دو تايي و سنگرهای محافظ احاطه شده است۔ بیشتر اینها بعداً به عنوان مدافعان افسانه ای اگر نامگذاری شدند۔ برجسته ترین سنگرها یکی است که به نام استفان دوبو ، فرمانده قلعه در زمان محاصره عثمانی نامگذاری شده است۔ این بنا بین سالهای ۱۵۴۹ تا ۱۵۵۲ ، بالای یک سنگر قرون وسطایی ساخته شده است۔ یک راهرو در امتداد دیوارها وجود داشت تا به دفاع از آن کمک کند۔ در قرن شانزدهم ، منطقه قلعه بیرونی شامل ساختمانهای مسکونی و خدماتی و کلیسایی بود۔ قلعه داخلی توسط یک دیوار داخلی در داخل قلعه بیرونی محافظت می شد۔

کاخ اسقف در ضلع شمال غربی قلعه داخلی واقع شده است۔ طبقه همکف ساختمان دو طبقه به سبک گوتیک در سده های ۱۵ تا ۱۶ ساخته شد ، در حالی که طبقه فوقانی به سبک ترکیبی گوتیک و رنسانس بعداً ، در قرن ۱۸ اضافه شد۔ تصویر مدرن از استحکامات توسط کلیسای جامع سه گانه ای روسی-گوتیک - رومانیایی تعیین شده بود ، با برج هایی که نه تنها از قلعه بلکه کل منطقه قابل مشاهده بود۔ متأسفانه به معنای هدف آسان برای محاصره شد۔

قلعه ایگر بخاطر"گرفتگی ماه هلال" مشهور شد ، رمانی از نویسنده مجارستانی ، گزا گوردونی ، در مورد محاصره عثمانی۔ اگرچه مدافعان قهرمان حملات را در سال ۱۵۵۲ تحمل کردند ، اما عثمانی ها توانستند این قلعه را در سال ۱۵۹۶ اشغال كنند۔ در زمان اشغال عثمانی ، ساختار آن بیشتر تقویت شد۔ این قلعه در طی قرون متلاشی شد ، اما به دلیل کار ترمیم کنندگان در دو دهه گذشته ، اکنون گردشگران می توانند آن را در شکوه اصلی خود مشاهده کنند۔

موارد مربوط

چرخ آتش

مدافعان قلعه ایگر یک سلاح کشنده ، یک چرخ آب بسته بندی شده با باروت و روغن اختراع کردند که در سال ۱۵۵۲ جهت محاصره عثمانی موثر واقع شد۔

Belgrade (15th century)

The castle of Belgrade (Nándorfehérvár) was one of the most important components in the chain of Hungarian border forts.

Fortress of Szigliget (17th century, Hungary)

The fortress was a member of the chain of fortifications built to protect against the Ottoman invaders. Its construction started in the 13th century.

Gothic brick castle (Gyula, Hungary)

A brick castle in South-East Hungary; its oldest parts were probably built in the late 14th century.

Ottoman soldiers (16th century)

The Ottoman army included janissaries (paid warriors) and sipahis (vassal knights).

Ottoman Sultan (16th century)

The leader of the Ottoman Empire was the Sultan, the lord of life and death.

لوت و هردی گردی

اولین نسخه از لوت در بین النهرین باستان ظاهر شد۔

سیاه چال قرون وسطایی

طیف گسترده ای از دستگاه های شکنجه در سیاه چال های قرون وسطایی استفاده مي شد۔

برج ها و زیرزمین های قرون وسطایی

ساختار دژها به همراه فناوری نظامی توسعه یافت۔

کالج کالوینیست دبرسن - قرن ۱۸

یکی از قدیمی ترین مدارس مجارستان ، که در آن چندین مجار مشهور تحصیل می کردند۔

قلعه قرون وسطایی - ديوشجور ، مجارستان

قلعه قرون وسطایی در مجارستان، ساخته شده توسط پادشاه لوئیز اول۔

Cannon operation (18th century)

The cannon was an important type of firearms at the beginning of modern history, widespread both on land and water.

Dóm Square (Szeged, Hungary)

The Votive Church of Szeged, located on the Great Plains of Hungary, emerges from the buildings of the city's famous square, while the National Pantheon can...

Hungarian army in the 15th century (infantry)

One of the main units of Matthias Corvinus´ Black Army was the infantry.

Knights’ hall

One of the most important parts of a medieval castle was the Knights´ hall.

Medieval keep

Keeps were typical buildings in the Middle Ages, also built independently from castles.

Mir Castle Complex (17th century)

The Mir Castle Complex, situated in the town of Mir, Belarus was built in the Gothic-Renaissance style.

Ottoman architecture in Hungary (17th century)

Remnants of Ottoman architecture in Hungary include the Gazi Kasim Pasha Mosque in Pécs and the Minaret of Eger.

The fortress of Oradea (1775)

The fortress of Oradea in Transylvania is a good example of medieval fortress architecture.

The Hungarian army in the 15th century (cavalry)

One of the main units of Matthias Corvinus´ Black Army was the cavalry.

The Varaždin Castle (16th century)

This stunning castle is situated in northern Croatia.

استحکام زمین ، مجارستان

یک استحکام زمین مثلثی، که توسط رهبر یکی از قبایل قدیمی مجارستان در زمان فتح مجارستان استفاده می شد۔

Added to your cart.