یخچال چگونه کار می کند؟

یخچال چگونه کار می کند؟

این انیمیشن طرز کار یک یخچال را نشان می دهد۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

refrigerator, fridge, household appliance, cooling, heat reduction, heat release, compressor, condenser, refrigerant, electric, thermodynamics, technology, physics

موارد مربوط

نماها

یخچال

ساختار

 • کندانسور - وقتی بخار داغ از این قسمت عبور می کند، گرما را در محیط آزاد می کند و تقطیر می شود۔
 • کمپرسور - این قسمت بخارگرم حاصل از محفظه ی غذا را متراکم می کند، درنتیجه حرارت بخار را بالا برده و با هدایت آن به سمت کندانسور گرما را از آن می گیرد۔
 • شیر انبساط - این قسمت فشار زیاد مایع گرم را کاهش می دهد، بنابراین قسمتی از مایع تبخیر شده و سرد می شود۔ مخلوط بخار و مایع سرد شده ی حاصل به درون تبخیرکننده در داخل محفظه ی غذا جریان می یابد۔
 • تبخیرکننده - در حالی که مبرد سرد از طریق این سیستم لوله ای جریان می یابد، گرما را از محفظه ی یخچال خارج می کند۔ در ضمن مبرد کاملاً تبخیر می شود که درنتیجه ی آن گرمای بیشتری را از دست می دهد۔
 • سردشدن کاهش گرما
 • آزادشدن گرما

یخچال اساساً یک پمپ حرارتی است که گرما را از فضای داخل خود به محیط اطراف خود منتقل می کند۔

طرز کار آن به شرح زیر است: یک کمپرسور یک مایع فرار، معمولاً ایزوبوتن را داخل یک سیستم لوله ای بسته در جریان نگه می دارد۔ یک دریچه در سیستم لوله ای وجود دارد که تاحدی جریان این مایع به نام مبرد را محدود می کند۔ هنگامی که مایع به دریچه می رسد، تحت فشار زیادی قرار دارد، اما با عبور از دریچه، فشار آن کاهش می یابد و بخشی از آن تبخیر می شود۔

تبخیر باعث کاهش گرما می شود و درنتیجه درجه حرارت دراین قسمت کاهش می یابد۔ بخش تبخیرکننده ی سیستم در داخل یخچال قراردارد۔

وقتی مایع تبخیرشده از کمپرسور عبور می کند و به شیر انبساط می رسد، مجددا فشرده می شود و درنتیجه ی فشرده شدن، تقطیر می شود که آن هم باعث آزادشدن گرما شده و درنتیجه درجه حرارت دراین قسمت بالا می رود۔ به همین دلیل است که پشت یخچال گرم است۔ بعد از عبور مبرد از شیر انبساط، این فرایند مجددا از اول آغاز می شود۔

دستگاه تهویه ی مطبوع هم طرز کاری شبیه به یخچال دارد۔ اگر جهت مایع برعکس شود، جای قسمت گرم و سرد هم باهم عوض می شود به این معنی که می توانیم با پمپ حرارتی گرما هم تولید کنیم۔ درحقیقت، برخی از دستگاه های تهویه ی مطبوع برای گرمایش هم مناسب هستند۔

حتی باوجوداینکه داخل یخچال سرد است، اما به دلیل اینکه از پریز برق برای به کارانداختن کمپرسور انرژی می گیرد، خانه را گرم خواهدکرد۔ به همین دلیل است که بازگذاشتن در یخچال و استفاده از آن به عنوان دستگاه تهویه ی مطبوع تا زمانی که کندانسور یا مبدل حرارتی پشت یخچال هم در داخل خانه قرارداشته باشد، توصیه نمی شود۔

شیر انبساط

 • مایع گرم
 • مبرد سرد شده - مخلوطی از بخار و مایع سرد، که محفظه ی یخچال را خنک می کند۔
 • فشار زیاد
 • فشار کم
 • شیر انبساط - مایع گرم وارد شیر انبساط می شود و به این ترتیب فشار آن کاهش می یابد و مقداری از مایع تبخیر شده و در ضمن خنک می شود۔

كمپرسور

 • بخار گرم - مبرد گرم و تبخیر شده که از محفظه ی یخچال خارج می شود۔
 • بخار داغ - بخار گرم خارج شده از تبخیرکننده ی داخل محفظه ی یخچال را فشرده می کند۔ این امر باعث گرم شدن آن می شود و بنابراین هنگام جریان یافتن در کندانسور گرما را آزاد می کند۔

انيميشن

 • کندانسور - وقتی بخار داغ از این قسمت عبور می کند، گرما را در محیط آزاد می کند و تقطیر می شود۔
 • کمپرسور - این قسمت بخارگرم حاصل از محفظه ی غذا را متراکم می کند، درنتیجه حرارت بخار را بالا برده و با هدایت آن به سمت کندانسور گرما را از آن می گیرد۔
 • شیر انبساط - این قسمت فشار زیاد مایع گرم را کاهش می دهد، بنابراین قسمتی از مایع تبخیر شده و سرد می شود۔ مخلوط بخار و مایع سرد شده ی حاصل به درون تبخیرکننده در داخل محفظه ی غذا جریان می یابد۔
 • تبخیرکننده - در حالی که مبرد سرد از طریق این سیستم لوله ای جریان می یابد، گرما را از محفظه ی یخچال خارج می کند۔ در ضمن مبرد کاملاً تبخیر می شود که درنتیجه ی آن گرمای بیشتری را از دست می دهد۔
 • سردشدن کاهش گرما
 • آزادشدن گرما
 • بخار داغ
 • مایع گرم
 • مبرد سرد شده - مخلوط بخار-مایع سردی که از شیر انبساط خارج می شود و محفظه یخچال را خنک می کند۔
 • بخار گرم
 • بخار گرم - مبرد گرم و تبخیر شده که از محفظه ی یخچال خارج می شود۔
 • بخار داغ - بخار گرم خارج شده از تبخیرکننده ی داخل محفظه ی یخچال را فشرده می کند۔ این امر باعث گرم شدن آن می شود و بنابراین هنگام جریان یافتن در کندانسور گرما را آزاد می کند۔

طرز کار

 • کندانسور - وقتی بخار داغ از این قسمت عبور می کند، گرما را در محیط آزاد می کند و تقطیر می شود۔
 • کمپرسور - این قسمت بخارگرم حاصل از محفظه ی غذا را متراکم می کند، درنتیجه حرارت بخار را بالا برده و با هدایت آن به سمت کندانسور گرما را از آن می گیرد۔
 • شیر انبساط - این قسمت فشار زیاد مایع گرم را کاهش می دهد، بنابراین قسمتی از مایع تبخیر شده و سرد می شود۔ مخلوط بخار و مایع سرد شده ی حاصل به درون تبخیرکننده در داخل محفظه ی غذا جریان می یابد۔
 • تبخیرکننده - در حالی که مبرد سرد از طریق این سیستم لوله ای جریان می یابد، گرما را از محفظه ی یخچال خارج می کند۔ در ضمن مبرد کاملاً تبخیر می شود که درنتیجه ی آن گرمای بیشتری را از دست می دهد۔
 • سردشدن کاهش گرما
 • آزادشدن گرما
 • بخار داغ
 • مایع گرم
 • مبرد سرد شده - مخلوط بخار-مایع سردی که از شیر انبساط خارج می شود و محفظه یخچال را خنک می کند۔
 • بخار گرم

روایت

هنگامی که یک یخچال غذاهای نگهداری شده در داخلش را سرد می کند، گرما را از محفظه ی غذا گرفته و آن را در بیرون آزاد می کند۔ بیایید این فرایند را از نقطه ی شروع آن در محفظه ی غذا دنبال کنیم۔

مبرد-ترکیب سردی از بخار و مایع- درون سیستم لوله ای تبخیرکننده جریان می یابد۔ به علت تفاوت درجه حرارت، مبرد، گرمای محفظه ی غذا را می گیرد و داغ می شود و تماما تبخیر می شود که به این ترتیب گرمای بیشتری را دور می کند۔

بخار حاصل از محفظه ی غذا داخل کمپرسور جریان می یابد و در آنجا متراکم شده درنتیجه فشار و دمای آن بالا می رود۔

بخار داغ حاصل به داخل کندانسور هدایت می شود، جایی که تفاوت درجه حرارت بین بخار و محیط اطراف آن باعث ازدست دادن گرما توسط بخار می شود۔ بخاری که در داخل لوله جریان دارد تقطیر شده و به حالت مایع درمی آید۔

این مایع گرم که تاحدی سرد شده، وارد شیر انبساط می شود۔ درآنجا جمع شده و درنتیجه فشار در لوله ی ورودی بالا می رود درحالیکه فشار در لوله ی خروجی پایین است۔ با جریان یافتن مایع در داخل شیر انبساط فشار آن ناگهان افت می کند و بنابراین بخشی از آن تبخیر شده و سرد می شود۔

مخلوط بخار و مایع سرد حاصل دوباره به قسمت تبخیرکننده هدایت می شود۔

موارد مربوط

دستگاه تهویه ی مطبوع چگونه کار می کند؟

یک دستگاه تهویه ی مطبوع با انتقال گرما از داخل به خارج، هوای داخل را خنک می کند۔

حمل و نقل روی سطح برقی

واگن برقی و تراموا وسایل حمل و نقل عمومی سازگار با محیط زیست هستند

آب شیرین کن آب دریا

فرآیند نمک زدایی از آب دریا، آب آشامیدنی را تولید می کند۔

منابع نور الکتریکی خانگی

این انیمیشن ویژگی های منابع نور خانگی، از لامپ های معمولی تا لامپ های ال ای دی را نشان می دهد۔

جاروبرقی چگونه کار می کند؟

جاروبرقی یک خلاء جزئی ایجاد می کند و به کمک هوای پرفشار وارد شده، گردوغبار را به داخل خود می کشد۔

اجاق مایکروویو چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نحوه عملکرد اجاق های مایکروویو را نشان می دهد۔

ذوب و انجماد

در طول انجماد، پیوندهای هیدروژنی بین مولکول های آب تشکیل می شود که موجب ایجاد ساختار بلوری می شود۔

تغییر فاز

تغییر فاز، تغییر ماده از یک حالت ماده به حالت دیگری است۔

تبخیر و جوش

در مایع هنگام تبخیر و جوش چه اتفاقی می افتد؟ نقطه جوش آن به چه چیزی بستگی دارد؟

چگونه کار می کند؟ - اتوی بخار برقی

این انیمیشن نشان می دهد که اتوی بخار برقی چگونه کار می کنند۔

چگونه کار می کند؟ - ماشین لباسشویی

این انیمیشن نحوه عملکرد یک ماشین لباسشویی را نشان می دهد۔

صفحه هاي LCD چگونه كار مي كند؟

صفحه نمایش کریستال مایع از ویژگی های تعدیل کننده نور کریستال های مایع استفاده می کند۔

Edison’s light bulb

The American electrical engineer Edison invented the incandescent light bulb in 1879, which changed our everyday life.

How does it work? - Mobile phone

This animation demonstrates how mobile phones work.

Nikola Tesla's laboratory (Shoreham, USA)

This physicist-inventor and electrical engineer who mainly dealt with electrotechnics was undoubtedly one of the most brilliant figures of the second...

p-V-T diagram for ideal gases

The relationship between the pressure, volume and temperature of ideal gases is described by the gas laws.

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است۔

ازون ( O₃ )

آلوتروپ اکسیژن، متشکل از سه اتم اکسیژن۔

Added to your cart.