جواهرات سلطنتی مجارستان

جواهرات سلطنتی مجارستان

معروفترین قطعه ی جواهرات سلطنتی مجارستان، تاج مقدس است۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Holy Crown, crown, sceptre, sword, lateral surface, orb, statehood, insignia, royal, symbol, symbolic, power, decision making, vestment, Middle Ages, Christian, ritual, accessory

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • عصای سلطنتی نماد چیست؟
 • گوی نماد چیست؟
 • کدام قطعه ی جواهرات سلطنتی مهمترین نماد قدرت پادشاهان قرون وسطا بود؟
 • شمشیر تاجگذاری نماد چیست؟
 • قدیمی ترین قطعه ی جواهرات سلطنتی کدام است؟
 • جدیدترین قطعه ی جواهرات سلطنتی کدام است؟
 • کارکرد اولیه ی ردا چه بود؟
 • کدام یک از مواد زیر در عصا بکار نرفته است؟
 • کدام حیوان روی گوی کریستالی عصا به تصویر کشیده شده است؟
 • آیا این درست است که بخش های پایینی و بالایی تاج مقدس قبلا دو شیء جداگانه بودند؟
 • کدام پادشاه مجارستان برای اولین بار از تاج مقدس در منشور خود نام برده است؟
 • نام بخش پایینی تاج مقدس چیست؟
 • نام بخش بالایی تاج مقدس چیست؟
 • قسمت پایینی تاج احتمالا از کجا آورده شده است؟
 • تصویر چه کسی روی بخش پایینی تاج مقدس دیده نمی شود؟
 • تصاویر چه کسی نوارهای بخش بالایی تاج مقدس را زینت داده است؟
 • چه چیزی روی تاج مقدس قراردارد؟
 • تصویر چه کسی بالای تاج روی قسمتی که نوارها به هم متصل شده اند وجوددارد؟
 • در زمان سرهم شدن دو بخش تاج چه کسی پادشاه مجارستان بود؟
 • کدام یک از موارد زیر-از قرن ۱۳-ملاک معتبر بودن مراسم تاجگذاری پادشاهان مجارستان نبود؟
 • چه چیزهایی روی یقه ی ردای تاجگذاری کشیده شده است؟
 • کدام یک از مواد زیر در ساخت ردا استفاده نشده است؟
 • شکل عصای سلطنتی مجارستان شبیه چیست؟
 • گوی با چه چیزی تزیین شده است؟
 • چند شیر روی گوی کوارتز عصای سلطنتی حکاکی شده اند؟
 • دسته ی عصای سلطنتی از چه نوع چوبی ساخته شده است؟
 • نقش مهره هایی که به زنجیر عصای سلطنتی وصل شده اند چیست؟
 • گوی مجارستانی برای اولین بار در کجا درمعرض نمایش گذاشته شد؟
 • آیا این درست است که شکل گوی کاملا کروی نیست؟
 • چه چیزی روی گوی قراردارد؟

نماها

جواهراتn\سلطنتی مجارستان

 • تاجn\مقدس - مهمترین بخش جواهرات سلطنتی است، یکی از نمادهای کشور مجارستان است۔ نام کنونی آن برای اولین بار در مشنوری از بلای چهارم آمده است۔
 • عصا - نمادی از اقتدار است۔ ریشه های آن در شرق باستان است۔ احتمالاً هدیه ای بوده که سنت استفان از پسرعمویش هنری دوم امپراتور مقدس روم دریافت کرده است۔
 • گوی - نمادی از تمامیت قدرت سلطنتی است۔ از طلا ساخته شده و با صلیب پدرسالار مزین شده و احتمالاً در قرن چهاردهم ساخته شده است۔
 • شمشیرn\تاجگذاری - نماد وظیفه ی محافظت از کشور است۔ آنچه که ما امروزه می توانیم ببینیم جدیدترین قطعه ی جواهرات سلطنتی است۔ احتمالا در اواخر قرن پانزدهم در ایتالیا ساخته شده است۔
 • ردایn\تاجگذاری - در ابتدا یک جامه ی کشیشی به شکل ناقوس بوده و قدیمی ترین قطعه ی جواهرات سلطنتی است۔ توسط استفان اول و ملکه گیزلا به کلیسای جامع بانوی ما در سکش فهروار اهدا شده است۔

مراسم تاجگذاری و جواهرات سلطنتی مجارستان

مهمترین عناصر مراسم تاجگذاری مجارستان احتمالا از دوره ی آرپاد تکامل یافته است۔ از میان آنها سه عنصر نقش اساسی دارند: این مراسم توسط اسقف اعظم استرگوم رهبری می شد، محل اجرای آن باسیلیکای شهر سکش فهروار بود و پادشاهان-فقط از قرن ۱۲- با تاجی که اشتباها به سنت استفان نسبت داده شده بود تاجگذاری می کردند۔ اگر هریک از این موارد برآورده نمی شد، مراسم تاجگذاری باطل می شد-مانند مراسم تاجگذاری شارل اول، درسال ۱۳۰۱ و ۱۳۰۹-۔ اگرچه، بعدها این الزامات سبک تر شد۔ جواهرات سلطنتی، اشیایی برای نشان دادن اقتدار سلطنتی بودند که درطول مراسم تاجگذاری به پادشاه داده می شد۔ فهرست جواهرات تاجگذاری با گذشت قرون افزایش یافت۔ مهمترین آنها تاج، عصا، گوی، شمشیر و ردا هستند۔

اینها در زمان های مختلف به نشان های پادشاهی افزوده شدند۔

مهمترین آنها نماد کشور مجارستان یعنی تاج مقدس بود۔ ریشه های آن هنوز مورد اختلاف است۔ تاج مقدس اصلی ترین نماد قدرت پادشاهان مجارستان در قرون وسطا بود۔ قدیمی ترین جواهرات سلطنتی، ردای تاجگذاری است که دراصل به عنوان یک لباس رسمی کشیشی ساخته شد۔ عصای کوارتز و گوی نمادهایی از اقتدار و قدرت سلطنتی بودند۔ جدیدترین عضو این گروه، شمشیر است که نماد وظیفه ی حفاظت از کشور است۔ شمشیر احتمالا در ونیز در اواخر قرن ۱۵ ساخته شده است۔

تاج

 • تاجn\یونانی - احتمالا هدیه ای بوده از طرف بیزانس به همسر گیزای اول۔ این نوار پهنایی به اندازه ی ۵۲ میلی متر و قطری به اندازه ی ۲۰۵ میلی متر دارد۔۔ با نقاشی های لعابی، سنگ های قیمتی، مروارید و آویزهایی تزیین شده است۔
 • صلیب - در قرن شانزدهم به شکل بسیار زمختی به تاج متصل شده و تصویر روی تاج را شکسته۔ این قطعه احتمالا درقرن هفدهم درزمان آسیب دیدن تاج، کج شده است۔
 • تاجn\لاتین - این قطعه نام خود را از هشت نقاشی لعابی روی نوارها با کتیبه های لاتین گرفته است۔ از چهار نوار طلایی هریک به پهنای ۵۲ میلی متر تشکیل شده است۔
 • تاجn\مقدس - مهمترین قطعه ی جواهرات سلطنتی و یکی از نمادهای کشور مجارستان است۔ دو بخش آن احتمالاً در قرن دوازدهم، درزمان سلطنت بلای سوم – ۱۱۹۶ – ۱۱۷۲ – روی هم سوار شده اند۔
 • میکائیل - او یکی از هفت ابرفرشته بود، رهبر پیروز ارتش های آسمانی۔ وفاداری او به خدا شکست ناپذیر است۔
 • جورج - یک سرباز رومی و یک شهید مسیحی-در سال ۳۰۳ درگذشت-۔او یکی از مهمترین قدیسان ارتش است۔ او معمولاً به صورت یک شوالیه درحال کشتن اژدها به تصویر کشیده می شود۔ او یکی از چهارده یاری دهنده ی مقدس است۔
 • کوزما - همانند سنت دامیان، او هم یکی از پزشکان مسیحی بود۔ آنها در سال ۳۰۳ در زمان آزار و شکنجه ی مسیحیان اعدام شدند۔
 • گیزایn\اول - نقاشی های لعابی احتمالا این پادشاه مجارستان را بین سال های ۱۰۷۷ – ۱۰۷۴ به تصویر می کشد۔ کتیبه ی یونانی او را 'پادشاه باایمان ترکیه' می خوانند۔ بخش پایینی تاج مقدس احتمالاً درزمان سلطنت وی به مجارستان منتقل شده است۔
 • کنستانتین - فرزند امپراتور بیزانس میکائیل دوکاس۔ او درزمان سلطنت پدرش و نیز در زمان جانشینش مشترکا امپراتور بودند۔
 • دامیان - همانند سنت دامیان، او هم یکی از پزشکان مسیحی بود۔ آنها در سال ۳۰۳ در زمان آزار و شکنجه ی مسیحیان اعدام شدند۔
 • دیمیتریوس - یکی از مهمترین قدیسان ارتدکس بود۔ وی در سال ۳۰۴ در تسالونیکی درگذشت۔ او قدیس حامی تسالونیکی بود۔
 • گابریل - به گفته ی کتاب مقدس یک فرشته و طبق سنن مسیحی یک ابرفرشته است۔ از او هم در کتاب عهد عتیق و هم در کتاب عهدجدید نام برده شده است۔
 • یوحنا - یکی از اولین پیروان عیسی مسیح بود۔ او از میان ۱۲ حواری، جوانترین شان بود و تنها کسی بود که شهید نشد۔ او برادر یعقوب مقدس و یکی از انجیل نویسان عهد جدید بود۔
 • بارتولومئو - یکی از اولین پیروان مسیح بود۔ او با عنوان ناتانائیل هم معروف است۔ زنده زنده پوست او را کندند و به این صورت به شهادت رسید۔
 • مسیحn\پانتوکراتور - قسمت بالای تاج یونانی با مثلث های میناکاری شده تزیین شده۔ از میان آنها، در قسمت جلوی تاج، قطعه ای است که روی آن مسیح پاتوکراتور به تصویر کشیده شده است۔
 • پیتر - یکی از اولین پیروان مسیح بود۔ برادرش اندرو نیز یکی از حواریون بود۔ او به عنوان اولین پاپ از طرف کلیسای کاتولیک موردتوجه بود۔ او در رم در زمان امپراتوری نرو به شهادت رسید۔
 • اندرو - یکی از اولین پیروان مسیح بود۔ برادرش سیمون هم یک حواری بود۔ اندرو اولین کسی بود که ناجی موعود بودن مسیح را تشخیص داد۔ او در سال ۶۰ بعدازمیلاد مصلوب شد۔
 • پاول - یکی از چهره های مهم مسیحیت اولیه بود۔ وی نقش مهمی در گسترش مسیحیت در اروپا ایفا کرد۔ وی قبل از اینکه به دین مسیح بپیوندد، یکی از آزاردهندگان مسیحیان بود و در نهایت شهید شد۔
 • فیلیپ - یکی از اولین پیروان عیس مسیح بود۔ او نیز مانند پیتر و اندرو در جلیل متولد شد۔
 • یعقوب - یکی از اولین پیروان مسیح بود۔ برادرش یوحنا یکی از حواریون بود۔ او دومین حواری مهم بود۔ او با جداکردن سر از بدنش شهید شد۔
 • توماس - یکی از اولین پیروان مسیح بود۔ او با عنوان توماس شکاک شناخته می شود زیراتا زمانی که زخم های مسیح را لمس نکرده بود رستاخیز مسیح را باور نداشت۔ او توسط یک کاهن اعظم پارتی، با ضرب و شتم به شهادت رسید۔
 • میکائیلn\دوکاس هفتم - از سال ۱۰۷۱ تا سال ۱۰۷۸ امپراتور بیزانس بود۔ احتمالا کسی که بخش پایینی تاج مقدس را برای همسر یونانی شاه گیزای اول فرستاد او بود۔
 • مسیحn\پانتوکراتور - نوارهای تاج لاتین توسط یک ورق مربعی شکلی که تصویر مسیح را نشان می دهد، در بالا به هم متصل شده اند۔

تاج مقدس

تاج مقدس یکی از قدیمی ترین تاج های سلطنتی اروپاست۔ این تاج نماد مهمی از کشور مجارستان است۔

ازآنجایی که این تاج فقط در قرن دوازدهم تاج مراسم تاجگذاری مجارستان بود، احتمالا توسط استفان اول استفاده نشده است۔ برای اولین بار در یک منشوری از بلای چهارم که تاریخ آن به سال ۱۲۵۶ می رسد، به این تاج اشاره شده بود۔

تاج از دو بخش تشکیل شده است۔ نوار پایینی-تاج یونانی- احتمالا هدیه ای از طرف بیزانس به همسر گیزای اول بوده است۔ بخش بالایی آن-تاج لاتین- به تنهایی کارکردی ندارد۔

این دو بخش به احتمال زیاد در زمان سلطنت بلای سوم روی هم سوار شده اند۔ صلیب در قرن شانزدهم به آن اضافه شد- آسیب دیدگی آن احتمالا در قرن هفدهم اتفاق افتاده-۔

تاج یونانی با نقاشی های لعابی، سنگ های قیمتی، مرواریدها و آویزهایی تزیین شده بود۔ قسمت بالای آن مزین به مثلث های میناکاری شده بود۔ چهار نوار فلزی تاج لاتین، دارای ۸ نقاشی لعابی و ۶۰ مروارید بود۔ این نوارها به وسیله ی یک ورق مربعی شکل در بالا به هم متصل شده بودند۔ تصویر مسیح و ۱۲ مروارید این ورق را زینت داده بود۔

عصا

 • زمینهn\ی طلا
 • دسته یn\چوبی تزیین شده
 • کرهn\ی کوارتز

'گرز اقتدار'

عصای سلطنتی نماد اقتدار است۔ و در شرق باستان ریشه دارد۔ عصای سلطنتی مجارستان جایگزین نیزه ی پرچم استفان اول شد۔

عصای سلطنتی یک گوی کوارتز است-باتوجه به دانش کنونی ما این گوی سومین کریستال سوراخ شده ی جهان است- که در داخل طلا قرارداده شده و به یک دسته ی چوبی بسیار مزین متصل شده است۔

سه شیر حکاکی شده روی کریستال نماد اقتدار پادشاه است۔ سبک تزیینات آن نشان می دهد که احتمالا در قرن نهم ساخته شده است۔ شاید این عصا هدیه ای باشد که سنت استفان از پسرعمویش هنری دوم، امپراتور مقدس روم دریافت کرده باشد۔

گوی

 • سپر چهاربخشیn\-نشان های خانوادگیn\خاندان های آرپاد و آنجو
 • یکn\صلیب پدرسالار
 • کرهn\ی طلا

'سیب پادشاهی'

گوی نماد تمامیت قدرت سلطنتی است که نسبتاً دیر به جواهرات سلطنتی اضافه شده است۔

این گوی از نقره با روکش طلا ساخته شده بود۔ کره ی گوی توپر نیست و از دو نیمکره ساخته شده اما شکل آن کاملاً کروی نیست۔ اندازه ی آن درجهت عمودی ۷/۹ سانتی متر و درجهت افقی ۸/۹ سانتی متر است۔ ارتفاع کلی آن همراه با صلیب که بعدا به آن اضافه شده ۱۶ سانتی متراست۔ این گوی با یک سپر چهاربخشی، با نشان های خانوادگی خاندان آرپاد و آنجو تزیین شده است۔ این نشان می دهد گوی در قرن ۱۴ ساخته شده است۔

شمشیر

 • غلافn\شمشیر
 • تیغهn\ی صاف
 • محافظn\صلیبی
 • دستهn\– مخمل قرمز –
 • قبه

شمشیر تاجگذاری

شمشیر نماد وظیفه ی حفاظت از کشور است۔ این یکی از عناصر مهم تاجگذاری است که در طول مراسم دوبار از آن استفاده می شود۔ بار اول بعد از تقدیس با روغن مقدس-اما قبل از قراردادن تاج روی سر پادشاه جدید-، و بار دوم آخرین عملی است که در مراسم انجام می شود: پادشاه سوار بر اسب به سمت بالای تپه ی تاجگذاری می رود و با شمشیر به چهار جهت اصلی اشاره می کند۔ حتی ماریا ترزا، با لباس بلندی که برتن داشت نتوانست از انجام این کار اجتناب کند۔

شمشیری که ما هم اکنون می توانیم ببینیم جدیدترین نشان پادشاهی است۔ این شمشیر احتمالا در ونیز در اوایل قرن شانزدهم ساخته شده است-شمشیری که احتمالا متعلق به سنت استفان بوده درحال حاضر در کلیسای جامع سنت ویتوس در پراگ درمعرض نمایش قراردارد-۔

این شمشیر یک تیغه ی صاف، یک محافظ صلیبی و یک قبه دارد۔ دسته ی آن با مخمل قرمز طلاکاری شده پوشانده شده است۔ این شمشیر به شیوه ی رنسانس تزئین شده است۔

ردا

 • کتیبهn\دایره ای
 • کتیبه
 • مسیح
 • گیزلا
 • سنتn\استفان
 • قدسینn\و شهدا
 • حواریون
 • سوزنn\دوزی - نخ ابریشم و طلا
 • یقه - درخت زندگی و نقوش حیوانات
 • فرشتگان
 • مریمn\باکره
 • پارچهn\ی ابریشم
 • پیامبران

جامه ی کشیشی برشانه ی پادشاهان

این ردا قدیمی ترین جزء جواهرات سلطنتی مجارستان است۔ کتیبه ی آن حاکی از آن است که ردا در ابتدا یک جامه ی کشیشی به شکل ناقوس بوده است۔ توسط استفان اول و ملکه گیزلا به کلیسای جامع بانوی ما در سکش فهروار اهدا شد۔
این ردا احتمالاً در صومعه وسپریم، حدوداً درسال ۱۰۳۰ ساخته شده است۔ طبق افسانه، ملکه نیز در ساخت آن شرکت کرده است۔ قبلاً در عصر پادشاهان سلسله مخلوط استفاده می شده است۔

روی این پارچه ی ابریشمی بیزانسی با نخ هایی از جنس نقره و طلا تصاویر و کتیبه هایی به زبان لاتین سوزن دوزی شده بود۔ الگوی یک ستاره و یک گل چهار گلبرگی-یا گل رز- در پارچه بافته شده است۔
یقه -تزئین شده با نقش دوزی هایی از حیوانات و یک طرح درخت زندگی مزین به مروارید - در اواخر قرن دوازدهم به آن اضافه شد۔

جواهراتn\سلطنتی

جواهرات سلطنتی مجارستان یکی یکی و در زمان های مختلف جزئی از مراسم تاجگذاری شدند۔

مهمترین آنها نماد کشور مجارستان است، تاج مقدس که ریشه ی آن هنوز مورد اختلاف است۔ تاج مقدس مهمترین نماد اقتدار میان پادشاهان قرون وسطا است۔ این تاج یکی از قدیمی ترین تاج های سلطنتی در اروپا است اما احتمالا استفان اول از آن استفاده نکرده زیرا فقط در قرن دوازدهم تاج مراسم تاجگذاری پادشاهان مجارستان بوده است۔ برای اولین بار در منشوری از بلای چهارم که تاریخ آن به سال ۱۲۵۶ می رسد، از آن به عنوان تاج مقدس یادشده است۔

ردا قدیمی ترین جزء جواهرات سلطنتی مجارستان است۔ کتیبه ی آن حاکی از آن است که ردا در ابتدا یک جامه ی کشیشی به شکل ناقوس بوده است۔ توسط استفان اول و ملکه گیزلا به کلیسای جامع بانوی ما در سکش فهروار اهدا شد و در زمان پادشاهان خاندان مخلوط هم استفاده می شده است۔

عصای سلطنتی نماد اقتدار است۔ و در شرق باستان ریشه دارد۔ عصای جواهرات سلطنتی مجارستان جایگزین نیزه ی پرچم استفان اول شد۔

گوی، نماد تمامیت قدرت سلطنتی است که نسبتاً دیر به جواهرات سلطنتی اضافه شده است۔

شمشیری که ما هم اکنون می توانیم ببینیم جدیدترین جزء جواهرات سلطنتی است۔ این شمشیر احتمالا در ونیز در اوایل قرن شانزدهم ساخته شده است- شمشیر نماد وظیفه ی حفاظت از کشور است۔

پادشاهn\مجارستان

 • تاجn\مقدس
 • عصا
 • ردایn\تاجگذاری
 • گوی
 • شمشیرn\تاجگذاری

تاجn\مقدس

تاج مقدس مهمترین نماد کشور مجارستان است۔ این تاج یکی از قدیمی ترین تاج های تاجگذاری در اروپاست که تقریباً دست نخورده باقی مانده است۔

از قرن دوازدهم مراسم تاجگذاری فقط درصورت استفاده از این تاج معتبر بوده است۔

طبق نظریه ای که بیشتر موردقبول بوده، این تاج از دو شیء جداگانه شاخته شده بود۔ بخش پایین تر قدیمی تر است و احتمالا در قرن یازدهم ساخته شده۔ بخش بالایی که از نوار های طلایی ساخته شده احتمالا -به شکل بسیار زمختی- درقرن دوازدهم در زمان سلطنت پادشاه بلای سوم، به بخش پایینی متصل شده است۔

صلیب در قرن شانزدهم به آن متصل شده است؛ در قرن هفدهم وقتی تاج آسیب دید،‌صلیب آن کج شد۔

نوار پایینی تاج 'تاج یونانی' نامیده می شود۔ این قسمت احتمالاً هدیه ای بوده از طرف امپراتور بیزانسی میکائیل دوکاس هفتم به همسر گیزای اول که از نژاد بیزانس بود۔ این نوار ۵۲ میلی متر پهنا دارد و قطر آن ۲۰۵ میلی متر است۔

این نوار با تصاویری از فرشتگان، قدیسان و پادشاهان و همچنین سنگ های قیمتی، مروارید و آویزهایی تزئین شده است۔ لبه ی بالایی با مثلثی های میناکاری شده، با تصاویری از مسیح در جلو و تصویر میکائیل دوکاس در پشت آن مزین شده است۔

بخش بالایی تاج به دلیل مزین شدن به هشت نقاشی لعابی با کتیبه هایی به زبان لاتین، 'تاج لاتین' نامیده می شود۔ این بخش از چهار نوار طلایی هریک به عرض ۵۲ میلی متر ساخته شده است۔ این نوارها توسط یک ورق مربع شکل در بالا که مزین به یک نقاشی لعابی از مسیح پانتوکراتور یا مسیح قادرمتعال است، به هم متصل شده اند۔ هفت نقاشی لعابی دیگر روی نوار ها وجوددارند که نماد حواریون هستند۔ ۱۲ مروارید روی ورق بالایی نماینده ی تعداد حواریون است که مجموعاً ۷۲ مروارید روی تاج لاتین قراردارد که بر پیروان مسیح دلالت میکند۔

یک صلیب به شکل بسیار زمختی به بالای تاج اضافه شده بطوری که نقاشی لعابی مسیح را شکسته است۔ این صلیب احتمالاً در قرن هفدهم هنگامی که تاج آسیب دیده، کج شده است۔

تاج مقدس، تاریخ پرفرازونشیبی داشته است، دزدیده شده، مخفی شده، گم شده، پیدا شده و بارها به خارج از کشور برده شده است۔ این تاج در سال ۱۹۷۸ از آمریکا به مجارستان بازگردانده شد۔ در تاریخ ۱ ژانویه ی سال ۲۰۰۰، به تالار گنبدی شکل ساختمان مجلس مجارستان منتقل شد جایی که توسط ارتش مجارستان از آن محافظت می شود۔

موارد مربوط

مناظر دیدنی جهان

بازی در مورد مناظر در سراسر جهان۔

استالدهید (اتانال) ( CH₃CHO )

آلدهید که یک ماده خام مهم و واسطه در صنعت است۔

Benedictine abbey (Tihany, Hungary)

The Benedictine abbey was founded by King Andrew I in 1055.

Habsburg imperial couple (19th century)

Emperor Franz Joseph I and the beautiful Elisabeth got married in Vienna in 1854, but their marriage was unfortunately an unhappy one.

Hierarchy of the Medieval Christian church (11th century)

This animation shows the hierarchical structure of the Medieval Christian church.

Hungarian army in the 15th century (infantry)

One of the main units of Matthias Corvinus´ Black Army was the infantry.

Medieval Christian king

Medieval kings were typically depicted sitting on their thrones, wearing a crown and the Royal regalia.

Mongol Khan (13th century)

The ruler of the vast Mongol Empire was the Khan.

Pearls

Pearls, often used as gemstones, are the by-products of certain molluscs' protective mechanisms.

Tactics of the Hungarian raiders (9th-10th centuries)

The tactics of the Hungarian light cavalry included pretending to retreat, tempting their opponents into breaking their ranks, after which the Hungarians...

The Hungarian army in the 15th century (cavalry)

One of the main units of Matthias Corvinus´ Black Army was the cavalry.

Byzantine Emperor (6th century)

The Byzantine Emperor was the head of the Byzantine Empire, the direct continuation of the Roman Empire.

سلطنت پارسی (قرن ۵ قبل از میلاد)

پادشاهان باستان پارس به اندازه امپراتوری و ثروت خود مشهور بودند۔

امپراتور چینی قرون وسطایی

امپراتور امپراطوری پهناور دور و شرقی ارباب زندگی و مرگ بود۔

Arab Caliph (7th century)

Caliphs, considered successors of the Prophet Muhammad, were the most important religious leaders of Islam.

Louis XIV (the Sun King)

The French monarch got his epithet because of his opulent and extravagant lifestyle.

Ottoman Sultan (16th century)

The leader of the Ottoman Empire was the Sultan, the lord of life and death.

Russian Tsar Peter I with his wife

Influenced by Western Europe, the Tsar attempted to modernise the Russian Empire.

Viking chieftain (10th century)

Viking leaders were elected from tribe members by the right of blood or an act of bravery.

Added to your cart.