بايرم (کشتی جنگی پارويي باستان)

بايرم (کشتی جنگی پارويي باستان)

بايرم نوعی کشتی جنگی باستانی است که دارای یک بخش برجسته رو به جلوي كشتي و دو عرشه پارويي است که ارتش هاي بسياري از آن استفاده كرده اند۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

Bireme, ancient warship, watercraft, battleship, antiquity, shipping, pointed bow, square sail, row of oars, rowing benches, oars, steering oars, keel, mast, technology, transportation

موارد مربوط

نماها

بايرم

بایرم
بایرم یک کشتی جنگی باستانی است که دارای دو عرشه پارويي است۔ در زمان های قدیم توسط فنیقی ها ، یونانی ها ، اتروسک ها ، کارتاژی ها و رومی ها استفاده می شده است۔ نخستین بایرم یونان احتمالاً در قرن نهم قبل از میلاد ، به دلیل نفوذ فنیقی ها ساخته شده است۔ سلاح اصلی کشتی دژكوب ، پيش آمدگي فلزي نوكداري در زير قسمت جلوي كشتي كه مي تواند با سوراخ كردن بدنه كشتي دشمن به آن نفوذ كند۔ به همین دلیل مهم بود که بایرم سریع و آسان قابليت مانور داشته باشند۔ در نبردهای دریایی فقط از پاروها استفاده می شد ، نه بادبان۔
بعداً بایرم با کشتی جنگی روم و یونان باستان جایگزین شد که سه ردیف پارو داشت و به همین دلیل بزرگتر و سریعتر بود۔

نمای بالا

عرشه

روی عرشه
بیشتر فضای روی عرشه توسط نیمکت های پارويي گرفته شده بود: در هر طرف ۱۲ جفت پارو وجود داشت۔ ۵۰-۱۵۰ پاروزن در بایرم وجود دارد۔ در نبردهای دریایی ، هنگامی که سرعت بالاتر و چرخش سریعتر لازم بود ، پاروزن هاي بیشتری کار می کردند۔ ریتم مناسب پاروزني توسط طبل ، ني و آواز نگه داشته می شد۔

به دلیل کمبود فضا ، تعداد پاروزن ها از تعداد سربازان در بایرمها بيشتر بود۔ این بزرگترین نقطه ضعف این نوع کشتی های جنگی بود و به همین دلیل کشتی های بزرگتري بعدا ساخته شدند۔ دستگیره های پاروي بزرگ جهت كنترل جهت كشتي نقش مهمی داشتند۔ این پاروهاي بزرگ در قسمت عقب کشتی قرار داده شده و برای مانور از آن استفاده مي شد۔

ساخت

 • دژکوب
 • بادبان
 • پاروزني/ نيمكت ها
 • پاروي بزرگ جهت كنترل جهت كشتي
 • تیر ته کشتی، كشتي حمل زغال
 • دكل

شکل و ساخت یک بایرم

بدنه باریک بود و دارای یک قسمت مرکزی تا حدودی گرد و متوالي خمیده ، عقب كشتي نازک و جلوي كشتي کمی پهن تر بود۔ مازه به سمت بالا خم شد ، در حالی که قسمت جلوي كشتي با چشم یا سر پرنده و یک دژكوب بیرون زده تزئین شده بود۔

دکل در مرکز عقب كشتي برپا شده بود ، یک بادبان بزرگ مستطیل شکل جا گرفته بود۔ طناب ها و بادبان هاي كشتي در عقب كشتي ، جلوي كشتي و پايه هایی که در قسمت پشتی عرشه ثابت شده بودند ، متصل شده اند۔ در بعضی از بايرم ها سازه ای در قسمت فوقانی دکل اصلی کشتی یا سازه ای است که از آن به عنوان نقطه مراقبت استفاده می شود، وجود داشت۔
یونانیان در کشتی های خود لنگر نداشتند ، در عوض آنها از سنگ های بزرگ متصل به طناب ها استفاده می کردند۔

انيميشن

 • دژکوب
 • بادبان
 • پاروزني/ نيمكت ها
 • پاروي بزرگ جهت كنترل جهت كشتي
 • تیر ته کشتی، كشتي حمل زغال
 • دكل

روایت

بایرم کشتی جنگی باستانی است که دارای دو عرشه پارويي است۔ در زمان های قدیم توسط فنیقی ها ، یونانی ها ، اتروسک ها ، کارتاژی ها و رومی ها استفاده می شده است۔ نخستین بایرم یونان احتمالاً در قرن نهم قبل از میلاد ، به دلیل نفوذ فنیقی ها ساخته شده است۔

بدنه باریک بود و دارای یک قسمت مرکزی تا حدودی گرد و متوالي خمیده ، عقب كشتي نازک و جلوي كشتي کمی پهن تر بود۔ مازه به سمت بالا خم شد ، در حالی که قسمت جلوي كشتي با چشم یا سر پرنده و یک دژكوب بیرون زده تزئین شده بود۔

بیشتر فضای روی عرشه توسط نیمکت های پارويي گرفته شده بود: در هر طرف ۱۲ جفت پارو وجود داشت۔ در كل ۵۰-۱۵۰ پاروزن در هر طرف وجود داشت۔ در نبردهای دریایی ، هنگامی که سرعت بالاتر و چرخش سریعتر لازم بود ، پاروزن هاي بیشتری کار می کردند۔

به دلیل کمبود فضا ، تعداد پاروزن ها از تعداد سربازان در بایرمها بيشتر بود۔ این بزرگترین نقطه ضعف این نوع کشتی های جنگی بود و به همین دلیل کشتی های بزرگتري بعدا ساخته شدند۔ دستگیره های پاروي بزرگ جهت كنترل جهت كشتي نقش مهمی داشتند۔ این پاروهاي بزرگ در قسمت عقب کشتی قرار داده شده و برای مانور استفاده مي شد۔

سلاح اصلی کشتی دژكوب ، پيش آمدگي فلزي نوكداري در زير قسمت جلوي كشتي كه مي تواند با سوراخ كردن بدنه كشتي دشمن به آن نفوذ كند۔ به همین دلیل مهم بود که بایرم سریع و آسان قابليت مانور داشته باشند۔ در نبردهای دریایی فقط از پاروها استفاده می شد ، نه بادبان۔ بعداً بایرم با کشتی جنگی روم و یونان باستان جایگزین شد که دارای سه ردیف پارو بوده و به همین دلیل بزرگتر و سریعتر بود۔

موارد مربوط

Quinquereme (3rd century BC)

The warship having several rows of oars was the typical warship of the Hellenistic era.

Ancient Egyptian sailing boat

The river and marine sailing boats of ancient Egypt were one-masted, oared boats

Ancient Greek merchant ship

Ancient Greeks became the ‘carters of the sea’ thanks to their advanced sailing ships.

Battle of Salamis (480 BC)

The Greek fleet owed their success to their good tactics and their fast and easily manoeuvrable ships.

سلطنت پارسی (قرن ۵ قبل از میلاد)

پادشاهان باستان پارس به اندازه امپراتوری و ثروت خود مشهور بودند۔

کشتی نفتکش

ظهور کشتی های نفتکش به اواخر قرن ۱۹ میلادی برمی گردد؛ امروز آنها یکی از انواع بزرگترین کشتی ها هستند۔

استان ها و شهرک های روم باستان

این انیمیشن، تاریخ روم باستان را در طول قرن ها نشان می دهد۔

سرباز رومی - قرن اول قبل از میلاد

مزدوران ارتش روم باستان به خوبی آموزش دیده و مجهز به جدیدترین سلاح ها بودند۔

Ancient Greek pottery

The masterpieces of ancient Greek potters are important archaeological artefacts.

Battle of Marathon (490 BC)

The marathon running event was instituted in commemoration of the run of a Greek soldier after the Battle of Marathon, fought between the Athenian and the...

Battle of Thermopylae (480 BC)

The battle of the Greek-Persian War became famous for the heroic sacrifice of the Spartan soldiers.

Diocletian's Palace (Split, Croatia)

The fortress-like palace was built by Roman Emperor Diocletian on the coast near his home town.

English battleship (18th century)

English sailing ships were among the best ships in the 17th-19th centuries.

Greek and Macedonian phalanx formation

The phalanx formation was a military formation of the Greek heavy infantry.

Persian pontoon bridge (5th century BC)

King Darius as well as Xerxes built pontoon bridges across the Bosphorus for the Persian army.

Persian warrior (5th century BC)

The excellent archers were feared members of the Persian army

Types of ancient Greek columns

The Doric، Ionic and Corinthian order of columns are different in size and ornamentation as well۔

Viking longship (10th century)

These excellent shipbuilders and sailors travelled great distances on the seas and rivers.

کشتی های بادبانی

کشتی های دو دکله، که اولین بار در قرن هفدهم در هلند ساخته شدند، عمدتا به عنوان کشتی های تجاری بکارگرفته می شدند۔

کشتی بخار ۱۸۶۴

اولین کشتی بخاری در مجارستان در سال ۱۸۶۴ مورد استفاده قرار گرفت۔

سانتا ماریا (قرن پانزدهم)

كشتي سه دكله كريستف كلمب، سانتا ماريا پرچمدار اولين سفر دريايي معروف بود۔

کشتی بخار کلرمونت-۱۸۰۷-

رابرت فولتون، مهندس آمریکایی اولین کشتی بخار قابل استفاده را ساخت۔

Aurora cruiser ship (1900)

The name of the Russian armoured cruiser became well known during the October Revolution of 1917.

Traditional Arab sailboat (Sambuk)

The largest type of Arab sailboat, most commonly used as trading vessels in the Persian Gulf.

یواس‌اس تاراوا (ال‌اچ‌ای-۱) (۱۹۷۶)

از دهه ۱۹۴۰ ، ناوهاي هواپيمابر بزرگ بطور فزاینده به اربابان اقیانوس ها تبدیل شدند۔

تایتانیک -۱۹۱۲-

آر ام اس تایتانیک بزرگترین کشتی مسافربری در آغاز قرن بیستم بود۔

RMS کوئین مری ۲ (۲۰۰۳)

بزرگ ترين کشتی اقیانوس‌پیما از زمان ساخت آن۔

Added to your cart.