بایتکر – آستانه، ۱۹۹۷

بایتکر – آستانه، ۱۹۹۷

برج واقع در پایتخت جمهوری قزاقستان نمادی از درخت زندگی است که دارای یک تخم طلایی است۔

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

بایتکر, Astana, tower, Kazakhstan, golden egg, tree of life, architecture, edifice, observation deck, قرن بیستم

موارد مربوط

پوشاک ( اروپای غربی، ۱۹۹۰ )

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

"مرد طلایی" سکایی- قرن سوم قبل از میلاد

پوشنده زره های پیدا شده در حفاری باستان کورگان ایسیک در قزاقستان "مرد طلایی" نامگذاری شده است۔

ساختمانهای بلند

ساختمانهای بلند یادگاری از تاریخ بشر و پیشرفت تکنولوژی هستند۔

Eiffel Tower (Paris, 1889)

The iron lattice tower, erected for the 1889 World Fair, became the symbol of the capital city of France.

ساختمان اداری مدرن

صرفه جویی در مصرف انرژی و محافظت از محیط زیست از عوامل مهم در طراحی ساختمان های اداری مدرن است۔

چگونه کار می کند؟ - برج آب

این انیمیشن ساختار برج های آب را نشان می دهد۔

Burj Al Arab (Dubai, 1999)

Burj Al Arab, the world's only seven-star luxury hotel is located in the United Arab Emirates.

Leaning Tower of Pisa (14th century)

The medieval bell tower of the Cathedral of Pisa is the most famous leaning tower of the world.

The Statue of Liberty (New York)

The statue was donated by the French to the USA for the centenary of gaining independence.

Added to your cart.