عملکرد آب بندهای رودخانه

عملکرد آب بندهای رودخانه

آب بندهای رودخانه ها، ایمنی قایقرانی در رودخانه هایی که اختلاف سطح بسیار زیادی دارند را تامین می کنند۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

river lock, gate, lock chamber, lock system, transportation, water transport, shipping, watercraft, river, water level, height difference, geography

موارد مربوط

نماها

نمای بالا

  • آب بالادست
  • آب پایین دست
  • دریچه
  • اتاقک آب بند

قایقرانی روی رودخانه هایی که اختلاف سطح زیادی دارند، خطرناک است۔ برای اطمینان از قایقرانی ایمن، آب بندهایی ساخته می شوند که این اختلافات سطح را با یکدیگر برابر می کنند۔

سیستم یک آب بند اساسا مجموعه ای از یک سری اتاقک های آبی است؛ این آب بند از اتاقک هایی تشکیل شده که توسط دریچه های کشویی از هم جدا شده اند۔ میزان آب درون اتاقک ها و در نتیجه سطح آب آنها قابل کنترل است۔
هنگامی که یک دریچه باز می شود، آب از سطح بالاتر به سمت سطح پایین تر جریان می یابد تا زمانی که سطح آنها باهم مساوی شود۔ وقتی این اتفاق می افتد، قایق به اتاقک بعدی منتقل می شود۔ به این ترتیب از اتاقکی به اتاقک دیگر حرکت می کند۔

هنگامی که یک قایق که درجهت جریان رودخانه حرکت می کند به دریچه های کشویی می رسد، سطح آب بالادست از سطح آب اولین اتاقک بالاتر است۔ بنابراین باید سطح آب موجود در اتاقک بالا برود تا قایق بتواند از دریچه ی آن اتاقک عبورکند۔ هنگامی که دریچه ی بالایی بسته می شود، سطح آب تا سطح آب اتاقک دوم پایین می آید۔

سپس دریچه ی پایینی باز شده و قایق به اتاقک دوم منتقل می شود۔ سرانجام، سطح آب آخرین اتاقک تا سطح آب پایین دست پایین آورده می شود۔
اینجاست که آخرین دریچه باز می شود و قایق از سیستم آب بند خارج می شود۔ سطح آب زیر قایق مرحله به مرحله پایین آورده می شود۔

هنگام قایقرانی در خلاف جهت آب رودخانه، سطح آب به تدریج بالا برده می شود۔

نمای جانبی

  • آب بالادست
  • آب پایین دست
  • دریچه ی پایینی
  • دریچه ی بالایی
  • اتاقک آب بند

اکنون می توانید ببینید که یک سیستم آب بند چگونه کار می کند، چگونه سطح آب درون اتاقک ها بالا برده یا پایین آورده می شود۔ یک دریچه ی کشویی در واقع از دو بخش تشکیل شده است۔ شما تاکنون فقط لنگه ی بالایی دریچه ها را دیده اید، اما اکنون می توانید ببینید چه اتفاقی در اتاقک آب بند رخ می دهد۔

وقتی دریچه ی بالایی باز می شود، دریچه ی پایینی هم باز می شود۔ سیستم آب بند مانند یک رشته از پلکان ها است۔ وقتی دریچه ها باز می شوند، پله ها تخت می شوند؛ اصول کار آنها مشابه اصول کار یک پله برقی است۔

پله های تخت شده اجازه می دهند تا آب به سمت سطح پایین تر جریان یابد۔ آبی که در قسمت پایین قراردارد می چرخد و قایق را به لرزه در می آورد؛ از این رو، افرادی که در قایق هستند مخصوصاً در قایق های کوچک، باید هنگام گذر از آب بند، به نحوی تعادل خود را حفظ کنند۔

نمای روبرو

حالا از سمت عرشه تماشا کنید که چگونه یک قایق از آب بند عبور می کند۔ شما در حال قایقرانی درجهت جریان رودخانه هستید و به بالای یک سیستم آب بند می رسید۔ باید منتظر بمانید تا چراغ ها نشان دهند آب بند آماده است۔

به زودی دریچه باز می شود و می توانید وارد اولین اتاقک آب بند شوید۔ اگر به عقب نگاه کنید، می توانید ببینید که دریچه های پشت سر شما بسته شده اند۔ اکنون می توانید احساس کنید که سطح آب درحال پایین رفتن است۔ به نظر می رسد که دیواره ها در حال بالارفتن هستند اما در واقع این شما هستید که در حال 'فرورفتن' در اتاقک آب بند هستید، زیرا مقدار آب موجود در آن درحال کاهش یافتن است۔
سپس چراغ های دریچه ی بعدی نشان می دهد که دریچه باز است و شما به اتاقک بعدی وارد می شوید۔ این روند ادامه دارد تا زمانی که شما خود را در آب پایین دست رودخانه می یابید۔

موارد مربوط

رودخانه ها و لندفرم ها

رودخانه ها نقش مهمی در شکل گیری سطح کره ی زمین دارند: آنها باعث ایجاد فرسایش شده و همچنین رسوبات را حمل و ته نشین می کنند۔

چگونه کار می کند؟ – پله برقی

این انیمیشن نحوه عملکرد پله برقی را نشان می دهد۔

ردیاب صوتي چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه ردیاب صوتي کار می کند۔

نیروگاه برق آبی (سد هوور، ایالات متحده آمریکا)

سد عظیمی که بر روی رودخانه کلرادو در آمریکا ساخته شده به نام رئیس جمهور پیشین آمریکا نامگذاری شده است۔

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Freshwater pearl mussel

A species of mollusc widespread in freshwaters.

Land reclamation in the Netherlands, 17th century

Inhabitants of the northern part of the Netherlands have successfully fought the sea since the Middle Ages.

Syrian water wheels (City of Hama, 13th century)

Medieval Syrian water wheels were used to convey water to distant areas.

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Tidal power station

Tidal power stations utilise the daily fluctuation of the water level for producing electricity.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

کشتی کانتینری

مسیرهای دریایی تجاری کشتی های کانتینری، یک شبکه ی جهانی را تشکیل می دهند۔

Added to your cart.