Sokszínű matematika 9.

Jó tanácsok matematikusoktól
Néhány megszívlelendő jó tanács és megjegyzés azoktól, akik nagyon magas szinten művelték és ismerték a matematika tudományát. Adjanak ezek alapot és biztatást mindazoknak, akik szeretnék a könyvben szereplő módszereket, összefüggéseket elsajátítani.
A problémamegoldás csakúgy gyakorlat kérdése, mint az úszás, sízés vagy zongorázás. Megtanulni is csak utánzás és gyakorlás útján lehet. Nem adhatok kulcsot mely minden ajtót megnyit, és minden problémát megold, de adhatok utánozható, jó példákat és sok alkalmat a gyakorlásra. Aki úszni akar tanulni, annak vízbe kell ugrania, aki problémákat megoldani akar tanulni, annak problémák megoldását kell gyakorolnia.
(Pólya György)
Nyomot hagy emlékezetünkben az, amit egyszer magunknak kellett kitalálnunk, követhetjük majd ismét ezt a nyomot, ha arra szükségünk támad.
(G.C. Lichtenberg)
A matematikában – ellentétben a mindennapos tapasztalattal más területeken – általában annak van szerencséje, aki azt megérdemli.
(Rényi Alfréd)
A matematika olyan játszma, ellentétben a sakkal, ahol visszaléphetünk egy lépést. Csak az utolsó lépés számít.
(Erdős Pál)
Tapasztalati tény, hogy a világ a logikus gondolkodás törvényei szerint működik. … Azt viszont nem tudom, hogy a világ miért úgy van megalkotva, hogy benne logikusan gondolkodva lehessen eligazodni.
(R. L. Dobrusin)
Ami olykor világos… és olykor homályos valami … az … a matematika.
(Lakatos Imre)
Eredményes munkát és tanulást kívánnak a Szerzők.
Extras relacionados con la lección

Dado

Los dados normales pueden ser usados para resolver ejercicios de estadística y probabilidad.

Pintar el cubo

La actividad consiste en pintar los vértices, las aristas y las caras de un cubo según ciertos criterios.

Juegos de ajedrez

Los juegos de ajedrez contribuyen al desarrollo de las destrezas de lógica.

Metano (CH₄)

Es el primer miembro de la serie homóloga de los alcanos.

Ácido acético (ácido etanoico) (CH₃COOH)

Es uno de los productos de la oxidación del etanol.

Etanol (alcohol etílico) (C₂H₅OH)

Es el alcohol más conocido, importante para la industria alimentaria.

Sólidos platónicos

Esta animación muestra cinco sólidos tridimensionales regulares o platónicos, entre ellos el más conocido, el cubo.

A király, a bölcs és a sakktábla

A sakk kétségkívül az egyik legrégebbi és legnépszerűbb játék. Eredetéről számos legenda született.

Planetas, tamaños

Los planetas internos son planetas terrestres, los planetas externos, en cambio, son gigantes gaseosos.

Productos notables

Una demostración espectacular de expresiones algebraicas.

Productos notables

Una demostración espectacular de expresiones algebraicas.

Productos notables

Una demostración espectacular de expresiones algebraicas.

Sistema de coordenadas cartesianas tridimensional

El sistema de coordenadas cartesianas tridimensional con ilustraciones y ejercicios desarrolla la percepción espacial.

Posición relativa de rectas y planos

Esta animación muestra la posición relativa de rectas y planos.

Merőleges szerkesztése az egyenesre nem illeszkedő P pontból

Adott az e egyenes és a rá nem illeszkedő P pont. Szerkesszünk a P ponton átmenő, az e egyenesre merőleges g egyenest!

Párhuzamos egyenes szerkesztése adott távolságra

Adott az e egyenes. Szerkesszünk az e egyenestől 2 cm távolságra az e egyenessel párhuzamos egyenest!

Mérlegen a Pithagorasz-tétel

A kísérletben Pitagorasz ismert tételét mérleg segítségével is igazoljuk.

Szögfelező szerkesztése

Filmünkben megszerkesztjük egy adott alfa szög szögfelezőjét.

Pont tengelyes tükrözése

Adott a t tükörtengely és egy P pont. Szerkesszük meg a P pont t-re vonatkozó tükörképét, a P' pontot!

Háromszög tengelyes tükrözése

Adott a síkban egy t tükörtengely és az ABC háromszög. Szerkesszük meg az ABC háromszög tükörképét!

Transformaciones geométricas – reflexión

Esta animación muestra la reflexión geométrica, un tipo de transformación geométrica tanto en el plano como en el espacio.

Transformaciones geométricas – rotación

Esta animación demuestra la rotación geométrica, un tipo de transformación geométrica en el plano y el espacio.

Transformaciones geométricas – traslación

Esta animación muestra la traslación geométrica, un tipo de transformación geométrica tanto en el plano como en el espacio.

Dado

Pintar el cubo

Juegos de ajedrez

Metano (CH₄)

Ácido acético (ácido etanoico) (CH₃COOH)

Etanol (alcohol etílico) (C₂H₅OH)

Sólidos platónicos

A király, a bölcs és a sakktábla

Planetas, tamaños

Productos notables

Productos notables

Productos notables

Sistema de coordenadas cartesianas tridimensional

Posición relativa de rectas y planos

Merőleges szerkesztése az egyenesre nem illeszkedő P pontból

Párhuzamos egyenes szerkesztése adott távolságra

Mérlegen a Pithagorasz-tétel

Szögfelező szerkesztése

Pont tengelyes tükrözése

Háromszög tengelyes tükrözése

Transformaciones geométricas – reflexión

Transformaciones geométricas – rotación

Transformaciones geométricas – traslación

Added to your cart.