Χρονόμετρο

Χρονόμετρο

Χρονόμετρο και εργαλείο αντίστροφης μέτρησης για ασκήσεις με περιορισμένο χρόνο. Με πολλές δυνατότητες επιλογής μουσικής.

Γενικές γνώσεις

Επισκόπηση

HTML5

Λέξεις/κλειδιά

χρονόμετρο, ώρα, μέτρηση, Ρολόι, Αντίστροφη μέτρηση, χρονόμετρο, χρονόμετρο

Συναφή εργαλεία

Added to your cart.