Γραμματικό είδος

Γραμματικό είδος

Παιχνίδια που βοηθούν να γνωρίσουμε τα γραμματικά είδη.

Μητρική γλώσσα

flash

Λέξεις/κλειδιά

γραμματική, μέρος του λόγου, ρήμα, ουσιαστικό, επίθετο, αριθμός, αντωνυμία

Συναφή εργαλεία

Added to your cart.