Γρίφοι

Γρίφοι

Διάφορα παζλ και γρίφοι με εικόνες και λέξεις σε ένα εργαλείο, με ένδειξης και κλειδιά.

Γενικές γνώσεις

Ανάπτυξη ικανοτήτων, Εξάσκηση

flash

Λέξεις/κλειδιά

παιχνίδι παζλ, επιστολή παζλ, μάθει επιστολή, Σύνολο γραμμάτων, Σχήμα, δείγμα, γεωμετρικο σχημα, Σχήμα, εικόνα παζλ

Συναφή εργαλεία

Added to your cart.