ΑΣΚΗΣΗ

ΑΣΚΗΣΗ

Αλληλεπιδραστικός επεξεργαστής ασκήσεων και συσκευή αναπαραγωγής

Γενικές γνώσεις

Εξάσκηση

flash

Λέξεις/κλειδιά

Άσκηση, φύλλο εργασίας, δοκιμή, επεξεργασία άσκηση, Πρότυπο, είδος άσκησης, βιβλιοθήκη άσκηση, επεξεργασία άσκηση, ταίριασμα, διαλογής, εντοπισμού σφαλμάτων, αίνιγμα, ζεύγος της αλυσίδας, Συμπλήρωση κειμένου, άσκηση με πίνακες, σετ ασκήσεις, Χάρτης της γνώσης, σωστό ή λάθος, Πολλαπλής επιλογής, έθιμο άσκηση, επεξεργασία, Συντάκτης, ερωτηματολόγιο, Ερώτηση, quiz, δοκιμή, εκτίμηση, single choice, τεστ, level of knowledge, μέτρηση

Συναφή εργαλεία

Added to your cart.