Ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο

Απλό ερωτηματολόγιο με κείμενο και εικόνες, με μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις.

Γενικές γνώσεις

Εξάσκηση

HTML5

Λέξεις/κλειδιά

ερωτηματολόγιο, Άσκηση, φύλλο εργασίας, επεξεργασία άσκηση, δοκιμή, ερωτηματολόγιο, διαγώνισμα, είδος άσκησης, λέξη πρόβλημα, έθιμο άσκηση, Ερώτηση, ναι, δεν τίθεται θέμα

Συναφή εργαλεία

Added to your cart.