Δομή της Γης (βασικό επίπεδο)

Η Γη τελείται από πολλά ομόκεντρα σφαιρικά στρώματα.

Δικτυωτό παραλληλεπιπέδου (ασκήσεις)

Με την βοήθεια των γραφικών μελετούμε τα διάφορα δικτυωτά πλέγματα...

Γεωγραφικές συντεταγμένες (βασικό επίπεδο)

Το σύστημα των γεωγραφικών συντεταγμένων επιτρέπει τον ακριβή...

Μετεωρολογικά όργανα (βασικό επίπεδο)

Τα γραφικά μας παρουσιάζουν τα όργανα που χρησιμοποιούνται για την...

Γυναικεία αναπαραγωγικά όργανα (βασικό επίπεδο)

Το αναπαραγωγικό σύστημα είναι μια ομάδα οργάνων που συνεργάζονται...

Μεταλλουργία σιδήρου (βασικό επίπεδο)

Στις υψικαμίνους σιδήρου, από τα σιδηρομεταλλεύματα παράγεται...

Ασπαραγίνη

Ένα από τα βασικά, απαραίτητα αμινοξέα που οικοδομούν τις...

Γλουταμινικό οξύ

Ένα από τα δομικά συστατικά των ζωικών πρωτεϊνών.

Προλίνη

Ένα από τα αμινοξέα που δομούν τις ζωικές πρωτεΐνες. Η αμινομάδα...

Ισολευκίνη

Ένα από τα δομικά συστατικά των ζωικών πρωτεϊνών.

Σερίνη

Ένα από τα αμινοξέα που δομούν τις ζωικές πρωτεΐνες.

Θρεονίνη

Ένα από τα αμινοξέα που συνθέτουν τις ζωικές πρωτεϊνες.

Τυροσίνη

Ένα από τα αμινοξέα που συνθέτουν τις ζωικές πρωτεϊνες. Περιέχει...

Ιστιδίνη

Ένα από τα δομικά συστατικά των ζωικών πρωτεϊνών.

Τρυπτοφάνη

Ένα από τα αμινοξέα που συνθέτουν τις ζωικές πρωτεϊνες. Περιέχει...

Φλογέρα

Η φλογέρα ανήκει στην κατηγορία των πνευστών με επιστόμιο τύπου...

Ενδυμασία Ούγγρων νομάδων (10ος αιώνας)

Τα ρούχα των ανθρώπων είναι ανάλογα του τρόπου ζωής και της...

Ενδυμασία των βαρβάρων (5ος αιώνας)

Τα ρούχα των ανθρώπων είναι ανάλογα του τρόπου ζωής και της...

Τούρκος σουλτάνος (16ος αιώνας)

Αρχηγός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν ο σουλτάνος, που είχε...

Added to your cart.