Υδροβρώμιο (βρωμίδιο του υδρογόνου) (HBr)

Υδροβρώμιο (βρωμίδιο του υδρογόνου) (HBr)

Ένα από τα υδραλογόνα που χρησιμοποιείται για την σύνθεση ανόργανων βρωμιούχων ενώσεων και βρωμιούχων αλκυλίων.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

υδροβρώμιο, υδραλογόνο, μόριο, πολικός, ομοιοπολικό δεσμό, δεσμός σίγμα, δηλητηριώδης, ανόργανος, Χημεία, γενικά, χημεία

Σχετικά έξτρα

Υδραλογόνα: σύγκριση

Στις χημικές ενώσεις των αλογόνων με το υδρογόνο σχηματίζονται ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ...

Υδροφθόριο (φθορίδιο του υδρογόνου) (HF)

Ένα από τα υδραλογόνα. Ένα πολύ δραστικό διαβρωτικό, ακόμα και του γυαλιού.

Υδροχλώριο (υδροχλωρίδιο) (HCl)

Άχρωμο αέριο με οξεία οσμή. Το υδατικό διάλυμά του είναι το υδροχλωρικό οξύ.

Υδροϊώδιο (HI)

Άχρωμο αέριο, οξείας οσμής, πυκνότερο από τον αέρα.

Υδρογόνο (H₂)

Άχρωμο, άοσμο αέριο, με πυκνότητα μικρότερη από του αέρα. Το πιο συχνό στοιχείο στο Σύμπαν.

Βρώμιο (Br₂)

Ένα από τα αλογόνα. Προκαλεί πληγή αν έρθει σε επαφή με το δέρμα.

Added to your cart.